Zlot w Hoczwi

Zlot Hufca Bieszczadzkiego w Hoczwi
17-18.10.2014 r.

W dniach 17-18.10.2014 r. w Zespole Szkół w Hoczwi odbył się  już tradycyjnie kolejny jesienny  Zlot Hufca Bieszczadzkiego ZHP. Uczestniczyły wszystkie gromady i drużyny z terenu działalności hufca - ponad 180 zuchów, harcerzy i instruktorów. Mszę Św. inaugurującą zlot odprawił proboszcz parafii w Hoczwi. Wieczorem gromady i drużyny  przygotowały prezentacje swoich jednostek oraz przedstawiały inscenizację wybranych sceny z utworów Makuszyńskiego. Później odbył się pokaz filmów, których scenariusze zostały oparte o utwory K. Makuszyńskiego; zuchy oglądały „Przygody Koziołka Matołka”, a harcerze film „Szatan z 7-mej klasy”. Zadania poświęcone pisarzowi są realizowane w ramach projektu „Makuszyński - pisarz uśmiechu”, na który dofinansowanie z MKiDN otrzymało Stowarzyszenie „Edukacja i Rozwój”. W sobotę funkcjonariusze policji z Leska przedstawili wyposażenie policjanta, przypomnieli zasady bezpieczeństwa w drodze do szkoły i w szkole. Później odbył się bieg harcerski. W poszczególnych kategoriach wyróżniono: harcerze: I miejsce - 21 BDH Wołkowyja, drugie - 16 BDH Berezka, trzecie - 15 BDH Hoczew, czwarte - 18 BDH Myczków; zuchy - I miejsce - 37 BGZ Wołkowyja, drugie - 17 BGZ Uherce Min, trzecie - 28 BGZ Myczków; I miejsce w prezentacji piosenek harcerskich - 7 BDSH Mchawa; W prezentacji gromad i drużyn - I miejsce zajęły - 37 BGZ Wołkowyja, 23 BDH Bóbrka, 18 BDH Myczków, 15 BDH Hoczew; także oceniając Inscenizacje wybranych fragmentów utworów K. Makuszyńskiego (projekt „Makuszyński - pisarz uśmiechu”) - pierwsze miejsce przyznano – 37 BGZ Wołkowyja, 21 BDH Wołkowyja, 28 BGZ Myczków, 17 BGZ Uherce Min.

Na uroczystym apelu komendantka hufca hm. K. Paluch i z-ca komendantki Chorągwi Podkarpackiej ks. hm. T. Latoszek wręczyli pamiątkowy dyplom pwd. Zofii Myrdek w związku z przyznaniem tytułu Drużynowego Roku, hm. Annie  Domożyk – medal „Za długoletnią służbę harcerską”, funkcjonariuszowi policji phm. Waldemarowi Rajchlowi – odznakę „Za Zasługi dla Hufca Bieszczadzkiego ZHP”. W apelu końcowym uczestniczyły władze hufca, przewodniczący RPH, policjanci, rodzice, dyrektor szkoły. Komendantka podziękowała dyrektorowi szkoły p. J. Kowalskiemu za przyjęcie harcerzy, kuchni za przygotowanie ciepłego posiłku, pani burmistrz za wsparcie finansowe zlotu, harcerzom z 1 BDW z Berezki za pomoc w organizacji zlotu. Przewodniczący RPH podziękował instruktorom za zaangażowanie w organizację zlotu. Zlot zakończono odśpiewaniem Hymnu Harcerskiego.