Dni Wincentego PolaDni Patrona Hufca Bieszczadzkiego ZHP – Wincentego Pola

  W dniu 22 maja rozpoczęły się obchody Dni Patrona Hufca –W. Pola w Szkole Podstawowej w Berezce. W obchodach uczestniczyły: 28 BGZ Myczków, 18 BDH Myczków, 1 BDH Polana, 15 BDH Hoczew, 7 BDSH Mchawa, 16 BDH Berezka, 1 BDW Berezka, 24 BGZ Berezka, 37 BGZ Wołkowyja, 21 BDH Wołkowyja, władze hufca, przedstawiciele RPH, dyrektorzy szkół. W Szkole Podstawowej przeprowadzono konkurs wiedzy o poecie i konkurs recytatorski „Piękno utworów W. Pola”. Jury w składzie hm. Anna  Domożyk i phm. Wanda Gosztyła wyróżniło; laureatami konkursu recytatorskiego „Piękno utworów W. Pola” zostali:

Zuchy - I miejsce - Gabriela Budziak - 28 BGZ Myczków; II miejsce - Adriana Bugajska - 37 BGZ Wołkowyja; trzecie - Patrycja Wojtas - 28 BGZ Myczków; harcerze - I miejsce - Martyna Paradowska - 18 BDH Myczków; drugie - Kinga Błażejewska - 21 BDH Wołkowyja; trzecie - Klaudia Podsobińska - 16 BDH Berezka;

Laureatami konkursu wiedzy o W. Polu zostali: jury przyznało cztery równorzędne I miejsca - Sandra Wasylewicz - 15 BDH Hoczew, Michał Szumański - 16 BDH Berezka, Monika Rachwalska - 15 BDH Hoczew, Daniel Kucharyk - 15 BDH Hoczew. Okolicznościowe dyplomy laureatom wręczyła przewodnicząca jury hm. Anna Domożyk. Póżniej wszyscy udali się do miejscowego kościoła parafialnego. Mszę Św. koncelebrowaną w intencji patrona, zuchów, harcerzy i instruktorów hufca odprawił kapelan hufca ks. hm. Tomasz  Latoszek i ks. pwd. Jarosław  Wnuk. Po Mszy Św. hm. Krystyna Paluch i ks. hm. Tomasz Latoszek wręczyli hm. Barbarze Kalucie - długoletniej drużynowej 28 BGZ w Myczkowie, namiestnikowi zuchowemu, członkini komisji rewizyjnej hufca - Krzyż „Za Zasługi dla Harcerstwa Bieszczadzkiego” oraz przyjęli obietnicę zuchową zuchów z 28 BGZ z Myczkowa.  Następnie wręczono uroczyście książeczki harcerskie harcerzom z 15 BDH z Hoczwi. Później odbyło się spotkanie uczestników Święta Patrona Hufca. W następnym dniu instruktorzy hufca odwiedzili Kalnicę k/Zagórza, gdzie mieszkał i tworzył Wincenty Pol. Wycieczka była ostatnią imprezą Święta Patrona Hufca Bieszczadzkiego ZHP.