Konto

Składki drużyn harcerskich i gromad zuchowych oraz składki instruktorskie można wpłacać na konto:
PBS w Sanoku oddział w Lesku
nr konta   
89 8642 1012 2003 1213 5639 0001
z dopiskiem nazwy drużyny lub gromady