Harmonogram imprez

Harmonogram imprez Hufca Bieszczadzkiego ZHP im. W. Pola w Lesku
na rok  2017

 

Lp.

 

 

Tematyka

 

Miesiąc

1

Harcerskie Kolędowanie- spotkanie instruktorów, przyjaciół harcerstwa- Harcówka w Hoczwi Zespół Szkół

4 styczeń godz.16.00

2

Uczestnictwo w WOŚP – dobrowolny udział drużyn

styczeń

3

Harcerska Akcja Zimowa

styczeń

4

Spotkanie drużynowych i instruktorów hufca

7 luty

5

Konkurs Recytatorski „ Strofy o Ojczyźnie”

luty

6

Dzień Myśli Braterskiej- obchody w hufcu, gromadach, drużynach

luty

7

Uroczystości poświęcone bł. W. Frelichowskiemu – patronowi harcerstwa- Berezka; pielgrzymka do miejsc związanych z bł. W. Frelichowskim - Toruń.

luty

8

Rok Rzeki Wisły – królowa polskich rzek w wierszach- konkurs recytatorski

marzec

9

Konkursy świąteczne wielkanocne na najpiękniejszą pisankę, kartkę i palmę wielkanocną

marzec

10

Konkurs przyrodniczo- geograficzny/konkurs wiedzy/ „Wisła”

marzec

11

Konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II

kwiecień

12

Zbiórki, kominki poświęcone  świętu 3 Maja, udział hufca i drużyn w obchodach Święta

maj

13

Obchody Święta Patrona Hufca W. Pola- uroczysta Msza Św., konkurs wiedzy o poecie, konkurs recytatorski; wędrówki „Śladami W. Pola”- instruktorzy, drużyny

maj

14

Zlot Hufca Lesko – 70 lat powstania hufca/ festiwal piosenki, prezentacja gromad i drużyn, spotkanie z seniorem, Msza Św./

maj

15

Zakończenie roku harcerskiego Berezka

czerwiec

16

Harcerska Akcja Letnia i NAL

lipiec ,sierpień

17

Inauguracja Roku Harcerskiego Berezka

wrzesień

18

Powstanie kościuszkowskie i jego bohater w literaturze- konkurs czytelniczy

październik

19

Obchody Święta Niepodległości, zbiórki, kominki poświęcone odzyskaniu niepodległości

listopad

20

70 lat hufca- harcerze w literaturze- konkurs czytelniczy

listopad

21

Uroczyste przekazanie Światła Betlejemskiego

grudzień

22

Konkursy bożonarodzeniowe na najpiękniejszą ozdobę choinkową i kartkę świąteczną, wystawa prac

grudzień

 

Harmonogram może zostać wzbogacony o propozycje drużyn, gromad i innych instytucji. Terminy imprez oraz miejsce organizacji z przyczyn niezależnych mogą ulec zmianie.

 
Harmonogram i
mprez  Hufca Bieszczadzkiego ZHP im. W. Pola w Lesku
rok  2016

Lp.

Tematyka

Miesiąc

1

Harcerskie Kolędowanie- spotkanie instruktorów, przyjaciół harcerstwa

styczeń

2

Spotkanie drużynowych i instruktorów hufca; udział w WOŚP

 

3

Konkurs plastyczny – ‘Bezpieczne ferie’

styczeń

4

Konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” Lesko

luty

 

Harcerska Akcja Zimowa

luty

5

Dzień Myśli Braterskiej- obchody w hufcu, gromadach, drużynach

luty

6

Uroczystości poświęcone bł. W. Frelichowskiemu – patronowi harcerstwa- Berezka;

luty

7

Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej „Bieszczadzka Nutka”, konkurs „Poezja i pieśni w języku obcym „

marzec

8

Konkursy świąteczne wielkanocne na najpiękniejszą pisankę, kartkę i palmę wielkanocną

marzec

9

Konkurs Jan Paweł II- papież dialogu – Konkurs wiedzy

kwiecień , maj

 

Wojewódzki Konkurs Recytatorski  „Strofy o Ojczyźnie”

 

10

Zbiórki, kominki poświęcone  świętu 3 Maja, udział hufca i drużyn w obchodach Święta

maj

11

Obchody Święta Patrona Hufca W. Pola- uroczysta Msza Św., konkurs wiedzy o poecie, konkurs recytatorski; wędrówki „Śladami W. Pola”- instruktorzy, drużyny

maj

12

Uroczyste zakończenie roku harcerskiego

czerwiec

13

Harcerska Akcja Letnia i Nieobozowa

lipiec, sierpień

14

Uroczysta Inauguracja Roku Harcerskiego Berezka

wrzesień

15

1050 rocznica Chrztu polski – konkurs biblijny, plastyczny

wrzesień/ październik

16

Zlot Hufca Bieszczadzkiego ZHP/termin i miejsce podamy później/ „Wartości chrześcijańskie w harcerstwie’

październik

17

Obchody Święta Niepodległości, zbiórki, kominki poświęcone odzyskaniu niepodległości

listopad

18

Konkurs czytelniczy – utwory o tematyce patriotycznej

listopad

19

Uroczyste przekazanie Światła Betlejemskiego

grudzień

20

Konkursy bożonarodzeniowe na najpiękniejszą ozdobę choinkową i kartkę świąteczną, wystawa prac

grudzień

Harmonogram może zostać wzbogacony o propozycje drużyn, gromad i innych instytucji. Terminy imprez z przyczyn niezależnych mogą ulec zmianie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


     

Harmonogram imprez na rok harcerski 2014/15

1. Inauguracja roku harcerskiego - wrzesień 14 Berezka

2.      Zlot Hufca Bieszczadzkiego - 17-18.10 Hoczew (Szkoła)

3.      Poranek w bibliotece - „Czytamy dzieciom” (fragmenty powieści Makuszyńskiego) - październik Hoczew

4.      Konkurs wiedzy o K. Makuszyńskim oraz konkurs czytelniczy „ Czytamy fragmenty powieści „ Czarne Stopy” - listopad 14 Biblioteka Miejska

5.      Spotkanie z zuchami - rodzice, instruktorzy  czytają „Przygody Koziołka Matołka” dzieciom – 28 BGZ Myczków początek grudnia 2014

6.      Uroczyste przekazanie Światła Betlejemskiego - grudzień - poszczególne środowiska

7.      Konkursy bożonarodzeniowe na najpiękniejszą ozdobę choinkową, kartkę świąteczną- wystawa prac w sali biblioteki - grudzień 14, styczeń 15

8.      Harcerskie kolędowanie- spotkanie instruktorów przyjaciół harcerstwa - styczeń 15

9.      Udział gromad i drużyn w WOŚP - styczeń 15

10.  Konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” - luty 15

11.  Harcerska Akcja Zimowa - luty 2015

12.  Uroczystości poświęcone bł. W. Frelichowskiemu - Patronowi Harcerzy - luty 15  /Berezka /

13.  Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej „Bieszczadzka Nutka” i konkurs „Poezja i pieśni  w języku obcym” marzec 15 (BDK Lesko)

14.  Konkursy wielkanocne (pisanki, kartki, palmy) - kwiecień 15

15.  Zbiórki poświęcone świętu 3 Maja, udział hufca w obchodach - maj 15

16.  Obchody Święta Patrona Hufca W. Pola- konkurs recytatorski, konkurs wiedzy o poecie maj 15 (Berezka)

17.  Uroczyste zakończenie roku harcerskiego czerwiec 15 (Berezka)

18.  Harcerska Akcja Letnia oraz NAL

 

 

Harmonogram oraz terminy imprez mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od hufca.