Harmonogram imprez


Harmonogram imprez Hufca Bieszczadzkiego ZHP im. W. Pola w Lesku
na rok  2019

 

Lp.

Rodzaj imprezy

termin

1.

Instruktorskie kolędowanie

styczeń

2.

Konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”

luty

3.

Dzień Myśli Braterskiej

luty

4.

HAZ – biwaki gromad i drużyn

luty

5.

Konkurs plastyczny i recytatorski z cyklu „Poznajemy polskich twórców” - Maria Konopnicka

marzec

6.

Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej

marzec

7.

Konkurs Wielkanocny – wykonanie ozdoby i kartki świątecznej

kwiecień

8.

Udział w obchodach miejskich i gminnych z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

maj

9.

Święto Patrona Hufca Wincentego Pola – konkurs wiedzy o poecie  i konkurs recytatorski

maj

10.

Konkurs plastyczny - „Portret mojej mamy”

maj

11.

Podsumowanie i zakończenie roku harcerskiego -  msza święta i spotkanie gromad i drużyn

czerwiec

12.

HAL

lipiec-sierpień

13.

Inauguracja roku harcerskiego 2019/2020

wrzesień

14.

Konkurs pięknego czytania z cyklu „Poznajemy polskich twórców” - Kornel Makuszyński

wrzesień

15.

Zlot Hufca pod hasłem „Bieszczady – moja Mała Ojczyzna”

październik

16.

Udział w obchodach miejskich i gminnych Święta Niepodległości

listopad

17.

Konkurs Bożonarodzeniowy - wykonanie ozdoby i kartki świątecznej

grudzień

18.

Betlejemskie Światło Pokoju -udział gromad i drużyn w przekazaniu

grudzień


Harmonogram może zostać wzbogacony o propozycje drużynowych, innych instytucji. Termin  może ulec zmianie.  O szczegółowych datach drużynowi będą informowani pocztą elektroniczną.

 

 

 

Plan kształcenia Hufca Bieszczadzkiego ZHP

 w Lesku   na 2019 rok

I. ANALIZA SYTUACJI

A. Jednostki hufca
  W strukturę hufca wchodzi  13 jednostek, w tym:

 

 • ·4 gromady zuchowe,
 • ·7 drużyn harcerskich,
 • · 1drużyna wędrownicza,
 • ·1 krąg  instruktorski. 
Wszystkie drużyny i gromady działają samodzielnie.

 

B. Kadra
Wśród członków hufca jest 23  instruktorów, w tym:

 • ·8  ze stopniem przewodnika,
 • ·3  podharcmistrza
 • · 9 harcmistrza.
 • ·1 instruktor realizuje zadania próby harcmistrzowskiej, 2 –  podharcmistrzowskiej, 1- przewodnikowskiej

 Odznakę kadry kształcącej posiada  5 instruktorów hufca, są to:

 • ·ks. hm. Tomasz Latoszek  SOKK  nr  413/2017 ważna do 27.12.2021
 • ·hm. Renata Dembiczak SOKK  nr 643/2015 ważna do 30.12.2018 -
 • ·hm. Agnieszka Dereń BOKK nr 410/2016 ważna do 31.01.2019
 • ·phm. Małgorzata Kowalska BOKK nr  1027/2017 ważna do 30.03.2020
 • ·hm. Jarosław Wojtas BOKK nr 412/2016 ważna do 31.01.2019
 Zespół Kadry Kształcącej

Hufiec posiada wystarczającą liczbę instruktorów z OKK do działania Zespołu Kadry kształcącej.

W jego skład wchodzi:  

 • ·ks. hm. Tomasz Latoszek  SOKK  nr  413/2017 ważna do 27.12.2021 szef  zespołu
 • ·hm. Renata Dembiczak SOKK  nr 643/2015 ważna do 30.12.2018 -
 • ·hm. Agnieszka Dereń BOKK nr 410/2016 ważna do 31.01.2019
 • ·phm. Małgorzata Kowalska BOKK nr  1027/2017 ważna do 30.03.2020
 • ·hm. Jarosław Wojtas BOKK nr 412/2016 ważna do 31.01.2019
 • ·hm. Tadeusz Domożyk
C. Warunki

Do przeprowadzenia szkoleń hufiec korzysta z  bazy  lokalowej zaprzyjaźnionych jednostek – szkół, bibliotek, ośrodków kultury . Środki na przeprowadzenie szkoleń pozyskiwane są częściowo przez Stowarzyszenie „Edukacja i Rozwój”.  Należy zakupić odpowiednie materiały programowe i metodyczne. Instruktorzy hufca są w stanie pracować jako kadra kształcąca.


II. PRZYSZŁOŚĆ

 Cel:
Przygotowanie kadry hufca do pełnienia funkcji, pozyskanie młodych kompetentnych drużynowych oraz motywowanie funkcyjnych i instruktorów hufca do samokształcenia, samodoskonalenia i systematycznego podnoszenia kwalifikacji.

Zamierzenia:

 1. Poznanie zapotrzebowania na formy kształceniowe wśród drużynowych i kadry hufca.
 2.  Zaplanowanych i zorganizowanie form kształceniowych.
 3. Stworzenie bazy materiałów metodycznych potrzebnych w kształceniu.

 Założenia organizacyjne:

 1. Uczestnictwo we wszystkich dłuższych niż 1 dzień formach szkoleniowych jest odpłatne.
 2. Za każdą formę kształceniową odpowiada jeden instruktor z ZKK.
 3. Uczestnictwo w formach szkoleniowych może być dofinansowane przez hufiec. Każdy wniosek o dofinansowanie musi zaopiniować ZKK.  Zatwierdza go komenda hufca.

 

 

FORMY KSZTAŁCENIOWE NA ROK 2019

 

Forma kształcenia

termin

odpowiedzialny

 Kontynuacja kursu przewodnikowskiego

Styczeń - marzec

phm. M. Kowalska

Kurs „Małej Kadry”

luty

pwd. D. Gądek

Szkolenie na temat prowadzenia stron internetowych

styczeń

hm. J. Wojtas

Warsztaty  gry integracyjne, pląsy, zabawy w pracy z dziećmi - dla drużynowych i chętnych nauczycieli, rodziców

maj

hm. B. Kaluta

Szkolenie nt. pozyskiwania środków finansowych na działalność gromad i drużyn

wrzesień

hm. J. Wojtas, hm. R. Dembiczak

Warsztaty „Rękodzieło w pracy w dziećmi” - dla drużynowych, chętnych nauczycieli i rodziców

październik

hm. A. Domożyk

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej – dla instruktorów i harcerzy

Luty

listopad

pwd. D. Gałęza-Biega

Cykl warsztatów metodycznych dla instruktorów

- praca w małych grupach

- praca ze stopniami i sprawnościami

- tematyka patriotyczna na zbiórkach zuchowych

 

Kwiecień

wrzesień

listopad

 

 phm. M. Kowalska

ks. hm. T. Latoszek

hm. B. Kaluta

Plan kształcenia może zostać wzbogacony o propozycje drużynowych i instruktorów. Terminy mogą ulec zmianie.