1% dla Hufca Bieszczadzkiego ZHP


Jesteśmy wszędzie tam, gdzie nas potrzebują. Czynimy to z zamiłowania i dobrze


pojmowanej służby na rzecz innych.

 

 
 
 


Czynimy to nie będąc finansowanymi przez budżet państwa.

Pozyskiwanie środków to duża część naszej pracy – czasu, który mógłby przełożyć

się na lepszą jakość inicjatyw wychowawczych i imprez przez nas

organizowanyc
h.

 
 
 

1% na ZHP bo:

 • to największe stowarzyszenie wychowawcze w Polsce;
 • wychowuje dobrych ludzi;
 • uczy jak być pożytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym;
 • zrzesza i obejmujemy opieką prawie 120 tys. dzieci i młodzieży;
 • posiada ponad 10 tys. społecznych instruktorów – wychowawców;
 • każdy był kiedyś harcerzem, miał przyjaciół harcerzy, słyszał o harcerstwie, ma dzieci w harcerstwie, dzieci sąsiadów lub krewnych są harcerzami;
 • 74% Polaków ufa harcerstwu;
 • to organizacja o blisko 100-letniej tradycji;
 • to strażnik tradycyjnych wartości;
 • to gwarancja rzetelnego wydatkowania pieniędzy;

Kto może przekazać 1% podatku OPP?

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki 
 • podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

Jak to zrobić?


W zeznaniu podatkowym w odpowiedniej rubryce wpisujemy

Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego KRS:

0000296261, z dopiskiem Hufiec Bieszczadzki.

Istnieje mozliwość przekazania 1% takze na poszczególną

druzynę harcerską, wpisując zamiast Hufiec Bieszczadzki np.

Druzyna w Berezce czy Gromada w Wołkowyi.