Dzieje Leskiego Harcerstwa
Pierwsi skauci w Lesku i okolicy byli uczniami Gimazjum Sanockiego i należeli do I Drużyny Skautowej w Sanoku. Sciśle współpracowali z Sokołem, także w Lesku. W 1912 roku w ćwiczeniach polowych dzielnicy sanockiej Sokoła uczestniczyli skauci I Drużyny z gniazd sokolich z Brzozowa, Leska, Rymanowa, Sanoka i Zagórza. W okresie międzywojennym do najbardziej znanych działaczy harcerskich należeli Maria Wojtowicz, Stanisław Wala, Janina Migulanka. Maria Wojtowicz prowadziła drużynę męską, która nosiła imię Tadeusza Kościuszki, Natomiast Janina Migulanka prowadziła drużynę żeńską. W okresie międzywojennym drużyny należały do Hufca Przemyśl w Chorągwi Lwowskiej. Organizowane były dla harcerzy wycieczki do Krakowa i Lwowa. W 1927 roku delegacja Harcerzy z Leska brała udział w uroczystościach sprowadzenie prochów Juliusza Słowackiego do Krakowa. W 1936 roku harcerze z wielkopolski wykonali obelisk z wykutym krzyżem harcerskim. Został on umieszczony na teranie Źródełek z okazji pierwszej rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego. Po wojnie w 1945 drużyna wznowiła działalność. Prowadziła ją Stefania Jurczak. W 1946 roku drużyny koedukacyjne podzielono na męskie i żeńskie.
W tymże roku zorganizowano obóz harcerski w Ustce, wspólnie Brzozów i Krosno. W latach 46 -47 szczególną uwagę zwrócono na szkolenie drużynowych. Na wsiach rozpropagowano akcję pod hasłem „ Lato wiejskich drużyn”. W 1947 zorganizowano obóz w Haczowie wspólnie z Hufcem Brzozów. W 1948 w Zagórzu zorganizowano obóz z Zagórzy Śląskim. Obóz miał charakter szkoleniowo - wypoczynkowy. W latach 1946-48 funkcję kapelana hufca pełnił ks. Mieczysław Porawski - wikariusz parafii w Lesku. Uczestniczył w tych latach w akcji letniej i zimowej oraz innych przedsięwzięciach hufca.
W roku 1950-tym nastąpiła likwidacja ZHP. Podporządkowano ją  Związkowi Młodzieży Polskiej. W 1951 roku zorganizowano obóz dla harcerzy w Krakowie, w 1953
w Iwoniczu Zdroju, w 1954 w Przemyślu, w 1955 w Zawoi. W roku 1957 zorganizowano obóz w Dwerniku w ramach Harcerskiej Akcji Letniej Młodzieży Starszej / HALMS/. W 1958 r. powstaje drużyna przy  Zasadniczej Szkole Zawodowej i w Liceum Ogólnokształcącym
w Lesku. W drużynie w Zasadniczej Szkole Zawodowej powstał zastęp Młodzieżowej Służby Ruchu. W tym roku odbył się także obóz harcerski w Jabłonkach. W trakcie obozu harcerze zbierali okazy flory i fauny, z których wykonane preparaty przekazano do szkół i muzeum Ziemi Sanockiej. W 1959 roku pomiędzy hufcami Lesko,
a Ustrzyki Dolne zawiązano przymierze w ramach Związku Małych Miast. Jego celem była wzajemna praca
i pomoc na rzecz rozwoju Bieszczadów. W lipcu odbył się obóz harcerski w Dwerniku w ramach HALMS. Harcerze pracowali na rzecz Bieszczadów. W 1959 roku zorganizowano obóz wędrowny w Sudetach i stały
w Wetlinie. W 1960 roku uczestniczono w zlocie Chorągwi Rzeszowskiej z okazji nadania imienia gen. Świerczewskiego. W 1961 roku odbył się obóz wędrowny na Pomorzu. W październiku w 1961–tym roku funkcję Komendanta Hufca objął hm. S. Myszkal, którą pełnił do 30-go września 1964 roku. Najważniejszym wydarzeniem tego okresu było otrzymanie sztandaru w 1963 roku ufundowanego przez Hydrobudowę Solina . W tych latach organizowano obozy w Kalnicy koło Wetliny. W czasie akcji letniej organizowano hoteliki turystyczne. Harcerze pracowali także przy budowie obwodnicy bieszczadzkiej
i kolejki leśnej Rzepedź - Majdan. W pracach tych wyróżnili się harcerze z Baligrodu.. W późniejszych latach organizowano stałe obozy nad morzem m.in. w Białej Górze. W grudniu 1973 roku powstał Hufiec Bieszczadzki obejmujący dawne powiaty leski i ustrzycki oraz część sanockiego. W każdej gminie działał Gminny Związek Drużyn podległy hufcowi. Taki hufiec działał do września 1975 roku. W tymże roku Gminne Związki Drużyn zamieniono na hufce. W każdej podstawowej jednostce samorządowej istniał Hufiec ZHP. Organizowano wtedy obozy wyjazdowe m.in.: w Łomnicy, Wierchomli Małej, Teleśnicy. W 1981 r. na mocy uchwały Hufców Lesko, Olszanica, Solina, Baligród i Cisna powstał hufiec obejmujący obszar tych gmin. Hufiec przyjął z powrotem nazwę „Bieszczadzki” używaną do 1975 r. W latach 1974-1982 przy hufcu działał Klub Popierających Poezję. ktory na festiwalu w Kielcach zdobył w 1975 r. Złota Jodłę, a w 1977 Brązową Jodłę. Klub prowadzili hm.hm.  Barbara i Andrzej Potoccy. Członkowie klubu zdobywali nagrody główne w konkursach recytatorskich, a dwóch z nich ukończyło krakowską PWST i są aktorami. W 1983 roku po kampanii „Bohater” hufiec przyjął imię poety Wincentego Pola związanego z Leskiem. Uroczystości odbyły się
 w Zespole Szkół Rolniczych w Lesku. W latach 1979-1998 hufiec użytkował bazę harcerską w Polańczyku pod nazwą „Patelnia”. Organizowano tam obozy harcerskie (m.in.: żeglarskie), kolonie zuchowe, obozy „Nieprzetartego Szlaku”, międzynarodowe w ramach wymiany z Domem Dzieci i Młodzieży w Koszycach, odbywały się także zloty hufca, szkolenia harcerskie i instruktorskie. Z bazy hufca korzystali także harcerze z innych hufców. W tamtym okresie młodzież wyjeżdżała także do Niemiec. W latach 80-tych i na początku 90-tych organizowano ogólnopolskie rajdy „Szlakami Zwycięstwa”. Harcerze z całej Polski wędrowali szlakami miejsc związanych z walką o niepodległość Polski. Organizowano wtedy dużo obozów wędrownych w różne regiony Polski, a także spływy pontonowe. Zimą harcerze uczestniczyli w zimowiskach, które najczęściej były organizowane w dużych miastach np.: Wrocław, Kielce, Kraków, Łódź. Duże znaczenie w tamtym czasie miał Bieszczadzki Rajd Drużyn Harcerskich organizowany w atrakcyjnych rejonach Bieszczadów. Tradycyjnie odbywały się Przeglądy Dorobku Kulturalnego Drużyn, później Festiwale Piosenki Harcerskiej i Zuchowej, konkursy „Strofy o Ojczyźnie”, biegi patrolowe, igrzyska zimowe, turnieje tenisa stołowego itp. Wiele drużyn zdobywało Odznakę Chorągwianą. Dużą uwagę zwracano na szkolenie drużynowych, odbyły się m.in. w Stefkowej, w Polańczyku, w Gliwicach, Szczawnicy, Gdańsku. Obecnie hufiec organizuje wiele przedsięwzięć. Należą do nich m.in. konkursy "Strofy o Ojczyźnie", konkursy czytelnicze, konkurs „Poezja i pieśni w języku obcym”, konkursy świąteczne; zloty hufca, obchody Święta Patrona Hufca, wystawy tematyczne w sali Biblioteki Pedagogicznej itd. Organizowane są uroczyste inauguracje i zakończenia roku harcerskiego. Opracowano system wyróżniania instruktorów m.in. tytuł Instruktora, Drużynowego Roku, odznaka „Zasłużony dla Hufca Bieszczadzkiego ZHP”, odznaczenia harcerskie itp. Hufiec otrzymał prawo zamykania i otwierania prób na stopień podharcmistrza. Komenda hufca dobrze współpracuje z różnymi instytucjami m.in.: samorządami, Komendą Powiatową Policji, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej, Biblioteką Pedagogiczną, dyrekcjami szkół.