Władze Hufca

 

Komenda Bieszczadzkiego Hufca ZHP
w Lesku

Komendant hufca - hm. Tomasz Latoszek
Z-ca komendanta ds. organizacyjnych - phm. Małgorzata Kowalska

Z-ca ds. pozyskiwania środków – hm. Jarosław Wojtas
Członek komendy ds. programowych – pwd. Danuta Gałęza-Biega
Członek komendy ds. kontaktu z drużynami, władzami w powiecie bieszczadzkim – phm. Stanisław Gołyźniak
Skarbnik – hm. Renata Dembiczak

 Komisja rewizyjna :

hm. Krystyna Paluch – przewodnicząca
phm. Wanda Gosztyła –  z-ca przewodniczącej

hm. Barbara Kaluta – sekretarz
hm. Tadeusz Domożyk – członek komisji