Wakacyjny rajd zuchów w Polańczyku

Wakacyjny rajd zuchówZuchy z Myczkowa rozpoczęły NAL Hufca Bieszczadzkiego  rajdem po Polańczyku. Pierwsza grupa zuchów z 28 BGZ „Leśne Duszki” z Myczkowa z druhną B. wyruszyła po Polańczyku  oznaczając swoją trasę strzałkami i innymi znakami. Na trasie pozostawiono dwa listy z zadaniami. Były to podchody, znana zabawa harcerska. Druga grupa zuszków z druhną Z. rozpoczęła tropienie  po śladach, strzałkach i innych znakach. W końcowym punkcie przy ognisku spotkały się wszystkie grupy. Ognisko zostało zorganizowane za sanatorium „Ela”  dzięki uprzejmości i życzliwość właścicielowi tegoż sanatorium.  Natomiast pan  Edward Rafalski zajął się przywiezieniem drewna i rozpaleniem ogniska. Najpierw przy obrzędowym ognisku zuchenka Martyna D. złożyła Obietnice Zuchową. Potem zuchy piekły kiełbaskę. Były także zabawy ruchowe i pląsy zuchowe.

Dziękujemy panu Henrykowi Koszałce za udostępnienie miejsca na ognisko, a   państwu Barbarze  i Edwardowi Rafalskim za pomoc w zorganizowaniu ogniska.