Makuszyński - Pisarz uśmiechu

Makuszyński – pisarz uśmiechu

Stowarzyszenie „Edukacja i Rozwój” otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa  Kultury i Dziedzictwa Narodowego  na zadanie „Makuszyński - pisarz uśmiechu”. Środki pochodzą z Funduszu Promocji Kultury. Współrealizatorami projektu są Hufiec Bieszczadzki ZHP, Biblioteka Miejska i Biblioteka Pedagogiczna w Lesku. Zadanie jest realizowane od maja do końca grudnia 2014 roku. W tym roku obchodzimy 130 rocznicę urodzin pisarza, który jest także związany z naszym regionem, kształcił się min. w Przemyślu. Zadanie przypomina postać pisarza, jego twórczość dzieciom i młodzieży, nauczycielom, instruktorom harcerskim. W ramach zadania odbędą się konkursy czytelnicze, konkursy wiedzy o pisarzu, konkursy plastyczne-ilustrujemy ulubione utwory Makuszyńskiego; spotkania i warsztaty z bibliotekarzem na temat wartości powieści pisarza, wieczór z filmami, których scenariusz został oparty o powieści Makuszyńskiego m.in. Szatan  z siódmej klasy, Awantura o Basię i inne; Zostanie zorganizowana wycieczka do Zakopanego, gdzie pod koniec  -życia mieszkał pisarz - zwiedzimy muzeum pisarza, złożymy kwiaty na Jego grobie. Najmłodsi udadzą się do Pacanowa, skąd pochodził Koziołek - Matołek (ilustracje do jego przygód opracował M. Walentynowicz). W maju odbyło się spotkanie realizatorów zadania oraz w Bibliotece Pedagogicznej odbyły się warsztaty” Jak korzystać z systemu elektronicznego biblioteki/”- wyszukiwano utwory Makuszyńskiego, opracowania o nim znajdujące się w zasobach biblioteki. Zachęcamy dzieci, młodzież szkolną, zuchy  i harcerzy do udziału w przedsięwzięciach organizowanych w ramach zadania.