Harcerski rok zakończony

Harcerski rok zakończony
Berezka 16.06.2014 r.
W Berezce 16 czerwca odbyły się uroczystości związane z zakończeniem roku harcerskiego. Harcerze i zuchy z Myczkowa, Polany, Mchawy, Hoczwi i Berezki, władze Hufca Bieszczadzkiego ZHP oraz zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystej Mszy Św. w miejscowym kościele parafialnym. Mszę Św. koncelebrowaną odprawili ks. phm. Stanisław Gołyżniak- proboszcz z Polany, ks. hm. Tomasz Latoszek – kapelan hufca i ks. pwd. Jarosław Wnuk- dyrektor Zespołu Szkół w Polanie. W kazaniu ksiądz kapelan podkreślił znaczenie przyrzeczenia w życiu każdego harcerza oraz życzył udanego wypoczynku w czasie wakacji.  Po Mszy Św. komendantka hufca wręczyła najaktywniejszym zuchom  i harcerzom w minionym roku harcerskim okolicznościowe dyplomy. Otrzymali je Jakub Oliwko- zuch z Myczkowa oraz harcerze: Michał Szumański - Berezka, Aleksandra Wolak - Myczków, Marta Stępniewska - Polana, Kaludia Lipa - Mchawa, Filip Gnap - Hoczew. Wyróżniono także za udział w imprezach ZHP - W. Pyko z Mchawy i G. Budziak z Myczkowa. Później wszyscy udali się na boisko koło Szkoły Podstawowej, gdzie tradycyjnie od jednej zapałki ognisko rozpalił hm. T. Domożyk. Gawędę wygłosił ks. hm. T. Latoszek. Strażnikiem  ognia  został harcerz z 1 Bieszczadzkiej Drużyny Wędrowniczej w Berezce –Krystian Łyda.  Przy ognisku zuch z Myczkowa złożył obietnicę zuchową, a harcerki z Mchawy przyrzeczenie harcerskie. Uczestnicy ogniska śpiewali znane pieśni harcerskie, drużyny i gromady prezentowały także specjalne utwory przez nich przygotowane. Ognisko zakończono kręgiem i pieśnią „Bratnie słowo sobie dają”.