Strofy o Ojczyźnie 2015

Strofy o Ojczyźnie

Już tradycyjnie od kilkunastu lat Hufiec Bieszczadzki ZHP organizuje konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”. W tym roku konkurs odbył się w sali Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w Lesku 25 lutego. W konkursie uczestniczyło 19 recytatorów z Hoczwi, Myczkowa, Bóbrki, Uherzec Min., Berezki. Recytacje oceniało jury w składzie; hm. A. Domożyk - przewodnicząca, Joanna Krawczyk i Beata Podsobińska z Biblioteki Miejskiej. Uczestnicy prezentowali wiersze i fragmenty prozy związane z „Małą Ojczyzną”, których mottem był wiersz A. Słonimskiego „Polska”. Przewodnicząca jury hm. A. Domożyk przedstawiła wyniki. W kategorii zuchy:
 I miejsce - Gabriela Budziak - 28 BGZ Myczków, II miejsce - Emilia Tomaka i Izabela Zgoba - 17 BGZ Uherece Min., III miejsce - Sara Błaszczak i Wiktoria Zapała - 17 BGZ Uherce Min.; harcerze - I miejsce - Aleksandra Łuczejko - 15 BDH Hoczew, II miejsce - Filip Gnap - 15 BDH Hoczew, Mateusz Dymiński - 28 BDH Myczków, Patrycja Dacko - 23 BDH Bóbrka; harcerze starsi - I miejsce - Wiktoria Ryłko - 23 BDH Bóbrka, II miejsce - Kacper Zięba - 16 BDH Berezka, III miejsce - Martyna Chuchla - 23 BDH Bóbrka. Komendantka Hufca hm. Krystyna Paluch podziękowała dyrekcji biblioteki za udostępnienie sali i pomoc w organizacji konkursu. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy Zdobywcy pierwszych miejsc będą uczestniczyć w konkursie wojewódzkim.