Zrh

Zakończenie roku harcerskiego
Berezka 21.06.2012 r.
Już tradycyjnie zuchy, harcerze i instruktorzy Hufca Bieszczadzkiego ZHP spotkali się w Berezce na zakończeniu roku harcerskiego. Uroczystości rozpoczęto Mszą Św. odprawioną przez kapelana hufca ks. hm. Tomasza Latoszka. Do Mszy Św. służyli harcerze i zuchy z Berezki. W kazaniu ksiądz kapelan życzył wszystkim zuchom, harcerzom
i instruktorom udanego wypoczynku w czasie wakacji oraz podziękował  za pracę w minionym roku harcerskim. Po Mszy Św. wręczono szable szlacheckie z okolicznościowym grawerem
dh.dh. hm. Krystynie Paluch, hm. Renacie Dembiczak, hm. Jarosławowi Wojtasowi oraz
pwd. Janowi Paluchowi z okazji 100-lecia harcerstwa leskiego. Szable wręczyli ks. hm. T. Latoszek
i hm. T. Domożyk. Następnie dokonano podsumowania konkursu „Jan Paweł II-człowiek modlitwy”. Uczestniczyły w nim zuchy i harcerze z Myczkowa, Berezki, Ropienki I Łomnicy Zdrój. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Szczegółowe wyniki konkursu są w rozkazie komendanta hufca. Po wręczeniu nagród zobowiązanie instruktorskie złożył pwd. Szczepan Gądek, które przyjęli ks. hm. T. Latoszek
i hm. K. Paluch. Uroczystości zakończono pamiątkowym zdjęciem przed kościołem.