Zlot

 
Zlot Hufca Bieszczadzkiego
Polana 18-19.11.2011 r.
 


W dniach 18-19 listopada 2011 r. odbył się

coroczny zlot Hufca Bieszczadzkiego w Polanie.

 Obecne były zuchy i harcerze z Hufca Lesko, oraz

Bieszczadzka Drużyna Bartoszowa. Wszystko

rozpoczęło się o godzinie 17:00 przyjazdem

i zakwaterowaniem uczestników zlotu.

O godzinie 17:40 odbył się apel początkowy, 

o 18:00 msza święta w miejscowym kościele. Po mszy

zobowiązanie instruktorskie złożyli: dh. Artur Fałek,

dh. Zofia Myrdek oraz ks. Stanisław Gołyźniak.

Zuchy złożyły Obietnicę Zuchową, a harcerze

 Przyrzeczenie Harcerskie

w tym z nowo powstałej drużyny w 

Uchercach Minaralnych. Po mszy wszyscy udali się 

na kolację. Po kolacji chętni napisali Konkurs

Wiedzy o Czesławie Miłoszu. O godzinie 19:45

wszyscy zebrali sią na apelu, natomiast o 20:00

odbył się kominek w Domu Młodzieżowym. 

Podczas jego trwania drużyny zaprezentowały się

w zakresie piosenek i pląsów, a także odbył się 

 Konkurs Poezji i Piosenki Zagranicznej.

Na zakończenie 

zorganizowane zostały ćwiczenia z musztry

harcerskiej. Od 23:00 obowiązywała cisza nocna

ogłoszona przez oboźnego dh. Krystiana Łydę. 


Następnego dnia o 7:00 odbyła się pobudka, a pół

godziny później wszyscy rozgrzali się 

na porannej gimnastyce. Następnie do 8:30 wszyscy

byli na śniadaniu. Po zjedzeniu śniadania odbyło się

spotkanie z policjantami z Komendy Powiatowej

 Policji w Lesku. Pokazali oni sprzęt używany przez 

policję m. in. tarczę, hełmy, kombinezony,

a także broń palną. Następnie po wyjściu na

zewnątrz policjanci zasymulowali wypadek i pokazali

w jaki sposób należy się w takiej sytuacji zachować.

O 10:30 odbył się bieg harcerski "Historia mojego

hufca, wiedza harcerska".

O 12:00 posiłek i o 12:45 apel na zakończenie zlotu.

Wręczone zostały dyplomy za wszystkie konkursy,

a także za udział poszczególnych drużyn w zlocie.

W biegu harcerskim zwyciężyła 21 BDH z Wołkowyi,

natomiast II miejsce zajęła 6 BDSH Średnia Wieś,

a III miejsce 18 BDH Myczków w kategorii

harcerzy. W kategorii zuchów I miejsce

zajęła 28 BGZ Myczków, II miejsce GZ Polana,

a III miejsce 20 BGZ Olszanica.

W Konkursie Poezji i Pieśni Zagranicznej I miejsce

zajęła 21 BDH Wołkowyja. Wyróżniono Miśko

Natalię, Bruc Darię, Podsobińską Klaudię,

Olejko Wiktorię i Paradowską Martynę.