Wp

Święto patrona Hufca Bieszczadzkiego
Wincentego Pola
Berezka 23.05.2012 r.Hufiec Bieszczadzki ZHP tradycyjnie w maju organizuje uroczystości poświęcone swemu Patronowi Wincentemu Polowi. W tym roku połączone były także z obchodzonym jubileuszem 100-lecia harcerstwa leskiego. 23 maja w Szkole Podstawowej w Berezce odbył się konkurs recytatorski „Piękno utworów
W. Pola” oraz olimpiada wiedzy o poecie. Jury
w składzie p. Krystyna Gałęza i hm. Anna Domożyk
w konkursie recytatorskim wyróżniło: w kategorii zuchy - I miejsce - Jakub Oliwko - 28 BGZ Myczków; drugie - Weronika Matuszewska - 28 BGZ Myczków ; trzecie - Patrycja Wilk - 37 BGZ Wołkowyja; w kategorii harcerze - I miejsce - Marcelina Malec - 15 BDH Hoczew; drugie - Kacper Zięba - 16 BDH Berezka i Marta Mamak - 15 BDH Hoczew. Natomiast w olimpiadzie wiedzy o poecie
I miejsce zajął Kamil Koczera - 15 BDH Hoczew, drugie - Seweryn Kaczmar - 15 BDH Hoczew
i trzecie Paulina Maszczak - 18 BDH Myczków. Laureaci otrzymali okolicznościowe dyplomy i nagrody książkowe. Później wszyscy udali się do kościoła parafialnego w Berezce na Mszę Św. koncelebrowaną odprawioną  przez ks. prałata Wojciecha Szlachtę - dziekana dekanatu solińskiego, ks. hm. Tomasza Latoszka - kapelana harcerskiego, z-cę komendantki Chorągwi Podkarpackiej ZHP oraz ks. Stanisława Gołyźniaka - proboszcza parafii w Polanie, zastępcy komendanta Hufca ZHP Ustrzyki Dln. Do Mszy Św. służyli harcerze z 16 BDH z Berezki. W kazaniu ks. prałat zwrócił uwagę na znaczenie harcerskiej służby. Podziękował wszystkim wolontariuszom hufca za ich pracę. Po Mszy Św. ks. hm. Tomasz Latoszek
i hm. Tadeusz Domożyk odsłonili pamiątkową tablicę poświęconą 100-leciu harcerstwa leskiego, która została poświęcona przez koncelebransów. Natępnie wręczono wyróżnienia zasłużonym instruktorom
i przyjaciołom harcerstwa. List Pochwalny Naczelnika ZHP otrzymała hm. Teresa Wronowska z Wołkowyi. Z okazji 100-lecia harcerstwa leskiego replikę szabli szlacheckiej z okolicznościowym grawerem otrzymali przyjaciele harcerstwa mł. insp. Wiesław Korczykowski - komendant Powiatowy Policji, wójt Gminy Solina - Zbigniew Sawiński, Krystyna Gałęza - kierowniczka Biblioteki Pedagogicznej, p. Henryk Wyszatycki - nauczyciel LO w Lesku oraz instruktorzy harcerscy:  hm. Anna Domożyk,
hm. Tadeusz Domożyk, pwd. Wanda Gosztyła,
pwd. Krystyna Rzecznik-Podsobińska, ks. hm. Tomasz Latoszek. Wyróżnienie oraz  tablicę - 100 lat harcerstwa leskiego ufundowali przyjaciele harcerstwa i instruktorzy. Wręczyli je
ks. hm T. Latoszek, hm. T. Domożyk oraz ks. prałat W. Szlachta. Po uroczystościach wszyscy zasiedli wokół ogniska, które odpalił ksiądz prałat. Wybrano także strażników ognia. Następnie zabrzmiała piosenka „Płonie ognisko i szumią knieje”.
Hm T. Domożyk w gawędzie przedstawił krótko historię harcerstwa leskiego oraz niektóre sylwetki instruktorów. Harcerze z Berezki prezentowali utwory poświęcone historii i idei harcerstwa. Wszyscy zebrani śpiewali znane piosnki o tematyce bieszczadzkiej. Ognisko zakończono w kręgu tradycyjną „iskierką”. Później w ośrodku „Bogusia” odbyło się spotkanie władz hufca z Radą Przyjaciół Harcerstwa.