W. Pol

 

Wincenty Pol 

Berezka 11.05.2011 r.

 W maju Hufiec Bieszczadzki ZHP obchodzi dni swego patrona Wincentego Pola - poety i geografia związanego także z Leskiem. Dni rozpoczęto uroczystą Mszą Św.
w kościele parafialnym w Berezce w intencji poety oraz zuchów i harcerzy. Mszę Św. odprawił kapelan hufca
ks. hm. Tomasz Latoszek. W homilii przypomniał działalność patriotyczną poety oraz zwrócił uwagę na znaczenie twórczości W. Pola w wychowaniu harcerzy. Po Mszy Św. wręczono Pamiątkowe Krzyże z okazji 100 – lecia  harcerstwa. Otrzymali je: hm.
Jarosław Wojtas, hm. Anna Domożyk, hm. Krystyna Paluch, hm. Tadeusz Domożyk oraz ks. hm. T. Latoszek. Natomiast dh. phm. Grażynę Skarbińską i pwd. Zofię Jamrozik z Olszanicy wyróżniono Listem Pochwalnym Naczelnika ZHP. Druga część obchodów odbyła się w Lesku w sali Ogniska Pracy Pozaszkolnej
i Biblioteki Pedagogicznej w Lesku. Zuchy i harcerze uczestniczyli w konkursie recytatorskim „Piękno poezji
W. Pola” oraz w olimpiadzie wiedzy o poecie. Zakończeniem obchodów był Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej „Bieszczadzka Nutka”. W Konkursie Recytatorskim „ Piękno poezji W. Pola” w kategorii zuchy pierwsze miejsce przyznano
Mai Zelisko z BGZ Myczków, drugie - Oli Wolak, trzecie Dawidowi Kardaszowi - wszyscy z gromady Myczków; w kategorii harcerze 1 miejsce zajął - Sebastian Kuc - 25 BDH Olszanica, drugie - Klaudia Rafalska -
18 BDH Myczków, trzecie - Kinga Błażejewska - 21 BDH Wołkowyja; w kategorii harcerze starsi 1 miejsce - Wiola Kardasz, drugie - Weronika Wolak - obie 18 BDH Myczków. Na zakończenie 5 grup zaprezentowało się
w Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Zuchowej „ Bieszczadzka Nutka”. Jury w składzie hm. T. Domożyk i p.
Krystyna Gałęza przyznało 1 miejsce w kategorii zuchy 24 BGZ
z Berezki, a w kategorii harcerze 21 BDH z Wołkowyi. Obie grupy będą reprezentować hufiec na festiwalu wojewódzkim w Rzeszowie. Komendantka hufca hm.
Krystyna Paluch wręczyła wyróżnionym dyplomy, podziękowała opiekunom za przygotowanie dzieci do konkursów oraz dyrektorowi Ogniska Pracy Pozaszkolnej i kierowniczce Biblioteki Pedagogicznej w Lesku za pomoc w organizacji imprezy.


Powrót do Aktualności