S00

Chorągwiany Konkurs Recytatorski
"Strofy o Ojczyźnie"
Lesko 24.03.2012 r.

Już drugi raz w naszym mieście w dniu 24 marca
w sali Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku odbył się Wojewódzki Konkurs Recytatorski "Strofy
o Ojczyźnie". Mottem tegorocznego konkursu są słowa J. Kofty „Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliśmy”. W konkursie uczestniczyli laureaci
I miejsc hufcowych eliminacji z Hufców Brzozów, Jasło, Lesko, Lubaczów, Przeworsk, Sanok. Konkurs rozpoczęła komendantka Hufca Bieszczadzkiego
hm. Krystyna Paluch, która przywitała zaproszonych gości - Komendantkę Chorągwi Podkarpackiej ZHP hm. W. Domagała, władze Hufca Bieszczadzkiego ZHP Lesko, rodziców, drużynowych i opiekunów. Przedstawiła także prowadzącego konkurs członka komendy Hufca Bieszczadzkiego ZHP pwd. Kamila Wojtanowskiego oraz jury w składzie ks. hm. Tomasz Latoszek, dh. Halina Mandzelowska i dh. Henryk Wyszatycki. Po wysłuchaniu recytatorów jury udało się na naradę, a w przerwie wystąpiły zespoły
z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Lesku; zespół cheeliderek prowadzony przez p. Agnieszkę Lis oraz zespół Diament prowadzony przez p. Danutę Żytka. Po występie uczestnicy otrzymali skromny poczęstunek. Po naradzie jury ogłosiło wyniki konkursu. Przyznano następujące wyróżnienia:

 

 

Zuchy

I miejsce - Anna Kornaga - Hufiec Lubaczów

II miejsce - Oliwia Matuszkiewicz - Hufiec Bieszczadzki Lesko

III miejsce -Natalia Mędrek - Hufiec Brzozów

IV miejsce - Maria Rymarowicz - Hufiec Sanok, Zuzanna Stańczyk-Hufiec Przeworsk


Harcerze

I miejsce - Sara Sabat - Hufiec Ziemi Sanockiej

II miejsce - Anna Nosek - Hufiec Bieszczadzki Lesko

III miejsce -Klaudia Pryjmak - Hufiec Lubaczów

IV miejsce - Kornelia Kubrak - Hufiec Przeworsk, Julia Żebracka- Hufiec Brzozów

V miejsce - Sylwia Więcek - Hufiec Jasło


Harcerze starsi

I miejsce - Zuzanna Mazur- Hufiec Brzozów, Joanna Czaban - Hufiec Lubaczów

II miejsce - Joanna Wasylik - Hufiec Ziemi Sanockiej, Weronika Wolak - Hufiec Bieszczadzki Lesko

III miejsce - Patrycja Garbaty - Hufiec Przeworsk


Wędrownicy

I miejsce - Irena Orłowska - Hufiec Lubaczów

II miejsce - Angelika Lula - Hufiec Jasło


Dyplomy i nagrody wręczyli: komendantka Chorągwi Podkarpackiej ZHP, komendantka Hufca Bieszczadzkiego ZHP oraz członkowie jury. Laureaci zakwalifikowali się na konkurs centralny w Łodzi..

Komendantka Hufca Bieszczadzkiego ZHP podziękowała pani dyrektor BDK w Lesku za udostępnienie sali, pracownikom obsługującym imprezę, prowadzącemu pwd. Kamilowi Wojtanowskiemu, członkom jury, członkom władz hufca, harcerzom z 16 BDH z Berezki / K. Zięba, M. Pancerz, D. Głaz, Sz. Gądek/ za pomoc
w organizacji imprezy. Komendantka Chorągwi Podkarpackiej ZHP w Rzeszowie pogratulowała władzom Hufca ZHP Lesko dobrej organizacji imprezy. Konkurs zakończono wspólną fotografią.

 

 

 

pwd. Kamil Wojtanowski