Rk

Rekolekcje kapelanów
Zamek Bierzgłowski
10-13.04.2012 r.


W dniach 10-13 kwietnia 2012 r. w Zamku Bierzgłowskim odbyły się rekolekcje dla Kapelanów
i Duszpasterzy Harcerskich. Rekolekcje odbyły się pod patronatem bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego w 100-lecie Jego urodzin.


Tematyka rekolekcji obejmowała:

1. Rodzinne początki Patrona Harcerstwa Polskiego,

2. Rola społeczności szkolnej i II Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego w Chełmży
w dojrzałości obywatelskiej Patrona Harcerstwa polskiego,

3. Aktualności współpracy kapelanów i duszpasterzy harcerskich,

4. Heroiczna postawa ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Stutthofie.

Z okazji obchodów Roku Patrona Harcerstwa
bł. Ks. phm. S. W. Frelichowskiego w Kujawsko-Pomorskiem kapelani pielgrzymowali do Chełmży – miasta rodzinnego Błogosławionego, Pelplina – gdzie był w Seminarium Duchownym i gdzie został wyświęcony na prezbitera oraz do Obozu Koncentracyjnego w Stutthofie i Wsi Granicznej.

W rekolekcjach z naszego hufca uczestniczył nasz kapelan i zastępca komendanta hufca ks. hm. Tomasz Latoszek.