RJK


Rok Janusza Korczaka


W tym roku przypadają dwie ważne rocznice związane z postacią Janusza Korczaka, bowiem w 2012 roku mija - 70. rocznica jego śmierci w obozie zagłady w Treblince i 100. rocznica założenia przez niego Domu Sierot przy ulicy Krochmalnej w Warszawie (obecnie Jaktorowskiej).

Komenda Hufca ZHP w Lesku i Biblioteka Pedagogiczna włączając się w obchody Roku Janusza Korczaka, podjęła działania mające na celu ukazanie sylwetki lekarza, pedagoga, publicysty i działacza społecznego. Prekursora działań na rzecz praw dziecka i całkowitego równouprawnienia dziecka. Zainicjował pierwsze pismo publikowane przez dzieci. Pionier działań w dziedzinie resocjalizacji nieletnich, diagnozowania wychowawczego, opieki nad dzieckiem trudnym.

Dla wszystkich zainteresowanych osobą i twórczością Janusza Korczaka opracowane zostało zestawienie bibliograficzne dotyczące życia, działalności pedagogicznej i twórczości wybitnego pedagoga w oparciu o bazę komputerową PROLIB. To nie jedyne działania prowadzone przez  Komendę Hufca Bieszczadzkiego ZHP w Lesku i Bibliotekę Pedagogiczną w związku z obchodami Roku Korczaka. Chcąc uczcić pamięć wielkiego pedagoga zorganizowaliśmy już wystawą poświęconą życiu, twórczości i działalności J.Korczaka, konkurs czytelniczy „Czytamy Króla Maciusia I”, konkurs wiedzy o Korczaku, konkurs plastyczny ”Ilustrujemy Króla Maciusia.” Prace plastyczne były wystawione w sali biblioteki.
We wrześniu  ogłoszony został konkurs plastyczny na projekt okładki wybranych  utworów J. Korczaka  zaczerpnięty z cytatu  autora: „Ilekroć odłożywszy książkę, snuć zaczniesz nić własnych myśli, tylekroć książka cel zamierzony osiąga” skierowany do zuchów i harcerzy,uczniów szkół podstawowych powiatu leskiego . Jego celem było, zachęcenie dzieci do czytania książek, popularyzacja obchodów Roku Janusza Korczaka, zapoznanie uczniów, harcerzy i zuchów z twórczością J. Korczaka, promocja biblioteki i harcerstwa w środowisku lokalnym, rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci poprzez  zaprezentowanie okładki własnego pomysłu do wybranej książki Korczaka. Na konkurs wpłynęły 33 prace; komisja konkursowa w składzie: Anna Domożyk - hm.,  Krystyna Gałęza – kierownik PBW w Krośnie Filia w Lesku, hm. Jarosław Wojtas - z- ca komendanta Hufca dokonała przeglądu prac konkursowych, jury zwracało szczególną uwagę na interpretację treści książki nie naśladujące istniejąc publikacje, stworzenie własnej wizję okładki, samodzielność wykonania prac, zaangażowanie, pomysłowość, zgodność z tematyką oraz walory estetyczne. Jury przyznało nagrody i wyróżnienia :

 

 

 I miejsce -  Kacper Zięba z Berezki

                   Patrycja Kobrzyńska z Hoczwi ;

 

II miejsce -   Piotr Dądrowski - z Berezki;

                    Paulina Kruczek z Wołkowyji;

                    Justyna Czerenkiewicz z Wołkowyji;

III miejsce -  Kacper Markuc  z Myczkowa ,

                     Kamila Szumańska i Aleksandra Szumańska z Wołkowyi,

Przyznano także wyróżnienia dla Bartosza Litery z Berezki,

 Jakuba Oliwko z Myczkowa oraz całej 28BGZ z Myczkowa za staranne przygotowanie prac przez całą gromadę.

Prace wystawione zostaną w sali biblioteki pedagogicznej do 15 grudnia 2012.