Inauguracja

 

 

Inauguracja roku harcerskiego 2011/2012

Berezka 22.09.2011 r.

Harcerze, zuchy i instruktorzy Hufca Bieszczadzkiego ZHP im. W Pola w Lesku  spotkali się na uroczystej inauguracji roku harcerskiego. Już tradycyjne imprez ta odbywa się w Berezce. Uroczystą Mszę Św. w intencji zuchów, harcerzy i instruktorów odprawił  kapelan hufca ks. hm. Tomasz Latoszek w asyście harcerzy z Berezki. W homilii ksiądz kapelan zwrócił uwagę na znaczenie pracy wolontariackiej dla każdej organizacji oraz życzył, by nowy rok harcerski był dla osób związanych z harcerstwem wielkim przeżyciem i przygodą. Po Mszy Św. Zobowiązanie instruktorskie złożył dh. Jan Paluch w obecności opiekuna próby hm. Tadeusza Domożyka. Zobowiązanie przyjął ks. hm. Tomasz Latoszek. W uroczystości uczestniczyli zuchy i harcerze z Myczkowa pod opieką dh. dh: Zofii Myrdek   i Artura Fałka oraz zuchy i harcerze z Berezki. Po Mszy Św. Wszyscy uczestnicy inauguracji spotkali się w salce parafialnej.


Powrót do Aktualności