BŚP

 
Betlejemskie Światło Pokoju
Lesko 22.12.2011 r. Na kilka tygodni przed wspomnieniem wydarzenie przyjścia na świat, w ludzkiej postaci, Syna Bożego, żywy płomień światła rozpalony w grocie narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem rozpoczyna swoją wędrówkę pokoju przez ziemię. Przekazywany z rąk do rąk, przenoszony przez skautów różnych krajów Europy, 11 grudnia 2011 r. w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptowkach został przekazany nam przez słowackich skautów. Przez 21 lat od chwili, gdy po raz pierwszy Betlejemskie Światło Pokoju zajaśniało wśród otaczających nas niczym blask 
w ciemności, głęboko wpisało sią ono w świadomość harcerskiego życia w naszej ojczyźnie. 
Czytamy w Ewangelii:"Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki
i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie". Jeśli zatem mamy dzielić się z innymi nadzieją i radością Betlejemskiego Światła Pokoju, powinniśmy sami stawać się ludźmi autentycznie przyjmującymi ponadczasową wartość dobra inspirowanego miłością. Wysiłek i trud wkładany w pracę nad sobą, by kruszyć własną słabość, by mądrze stawiać wymagania sobie i innym, pozwoli dostrzec moc światła, które prowadzi.
Niech Betlejemskie Światło Pokoju prowadzi każdego z nas w przyszłość. Jutro będzie takie, jakie jest nasze dziś. Nie obawiajmy się być ludźmi mężnymi
i odpowiedzialnymi za siebie i innych, bezinteresownie dobrymi. Niech świadomość bycia harcerzem, harcerką w naszych środowiskach będzie przedmiotem autentycznej dumy, popartej świetlanym przykładem wierności służby Bogu, Ojczyźnie
i drugiemu człowiekowi. Harcerski styl życia
i wierność naszym ideałom musi stawać się naszą siłą i źródłem przeświadczenia, że chcemy świecić przykładem, wznosząc się w przestworza, niosąc ze sobą wieść, "że być harcerzem chcesz".