AK

Konkurs czytelniczy "Czytamy Kamienie na szaniec" oraz test wiedzy o Armii Krajowej
Lesko 25.10.2012 r. 
Nas nie stanie, lecz Ty nie zaginiesz.

 Pieśń Cię weźmie, legenda przechowa.

Wichrem chwały w historię popłyniesz - Armio Krajowa.

      (Kabata Zbigniew: „Armio Krajowa” Fragment wiersza  żołnierza AK i harcerza)

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  w Krośnie Filia w Lesku we współpracy z Komendą Hufca ZHP w Lesku ogłosiła konkurs związany z obchodami 70 rocznicy powstania Armii Krajowej. Celem ogłoszonego konkursu jest przybliżenie, popularyzacja i utrwalenie wiedzy, tradycji, dziedzictwa Armii Krajowej i Szarych Szeregów, a także kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia szacunku dla walki Polaków o niepodległość w czasie II wojny światowej. Harcerze w szczególny sposób czują się spadkobiercami etosu i testamentu tamtych dni.

W dniu 25.10.2012 r. odbył się konkurs czytelniczy „ Czytamy Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego oraz Test wiedzy o Szarych Szeregach i Armii Krajowej.

Jury konkursu przyznało w konkursie czytelniczym pierwszą nagrodę Klaudii Podsobińskiej,  i drugą nagrodę  Kacprowi Ziębie .W teście wiedzy I miejsce - Szczepan Gądek, II – Michał Pancerz , III – Kacper Zięba. Wszyscy nagrodzeni to harcerze 16 Drużyny Harcerskiej z Berezki przygotowani przez księdza Kapelana Hufca Lesko - Tomasza Latoszka.

Harcerze z Hufca  Leskiego wykazali się dużą wiedzą o utworzeniu Armii Krajowej - najlepiej zorganizowanej organizacji podziemnej w II wojnie światowej. Poznali historię AK  i działania Szarych Szeregów naznaczone przez wspaniałe zwycięstwa i bolesne klęski.

Laureaci konkursu i testu  otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.