Strona główna

Gala Harcerskiego Wolontariatu "Orły 2024"

20 stycznia w Auli Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie odbyła się Gala Harcerskiego Wolontariatu "Orły 2024". Uroczystość ta była okazją do podziękowania wszystkim harcerskim wolontariuszom oraz nagrodzenia tych najbardziej wyróżniających się w ubiegłym roku.
W piątce instruktorów nominowanych z całej Chorągwi Podkarpackiej w kategorii inicjatywa społeczna znalazła się komendantka hufca bieszczadzkiego hm. Małgorzata Kowalska.
Nagrody i wyróżnienia były wręczane przez władze Chorągwi Podkarpackiej oraz zaproszonych gości: Naczelniczkę ZHP - hm. Martynę Kowacką, Wojewodę Podkarpackiego - Panią Teresę Kubas- Hul,
Kuratora Oświaty - Panią Dorotę Nowak-Maluchnik. Uroczystość obecnością swą zaszczycili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz samorządowcy.

Nasz hufiec reprezentowali: hm. Małgorzata Kowalska pwd. Justyna Ruchlewicz, ks. hm. Tomasz Latoszek, hm. Anna Domożyk, hm. Krystyna Paluch, phm. Wanda Gosztyła oraz harcerze z 2 Bieszczadzka Drużyna Harcerska z Baligrodu.

Dla naszego hufca było to szczególne wydarzenie - phm. Wanda Gosztyła została odznaczona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę brązowym Krzyżem Zasługi – odznaczenie wręczyła Wojewoda Podkarpacki p. Teresa Kubas-Hul.


Komendantka hufca hm. Małgorzata Kowalska otrzymała podziękowanie od Podkarpackiego Kuratora Oświaty – p. Doroty Nowak-Maluchnik.


Ks. hm. Tomasz Latoszek został nagrodzony „Orlim Piórem”, które wręczyła komendantka Chorągwi Podkarpackiej – hm. Daria Froń.

Takie wydarzenie, to przede wszystkim podsumowanie i pokazanie naszej codziennej pracy, za którą nie oczekujemy przecież szczególnych podziękowań i nagród. Nie mniej takie wyróżnienia motywują do jeszcze większego wysiłku w służbie innym.


Harcerskie Kolędowanie

 17.01.2024 r. Instruktorzy oraz Przyjaciele bieszczadzkich harcerzy spotkali się na  kolędowaniu w siedzibie hufca w Lesku. Kapelan hufca akompaniował na gitarze a instruktorki przygotowały słodki poczęstunek.
Niech Święta Bożego Narodzenia Przyniosą Pokój i Radość.
Boża Dziecina Niech Błogosławi, Obdarza Miłością i Szczęściem.
Niech Każdy Dzień Nowego 2024 Roku Będzie Pełen Uśmiechu
i Nowych Wspaniałych Przygód. 
życzy Komendantka Hufca Lesko wraz z Komendą i Komisją Rewizyjną.


Światło Pokoju w Hufcu Bieszczadzkim

W ostatnim tygodniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia delegacje harcerskie roznosiły Betlejemskie Światło Pokoju przekazując je władzom samorządowym, parafiom, dyrektorom szkół oraz służbom mundurowym.

Betlejemskie Światło Pokoju
Rzeszów 10.XII.2023 r.

W czasie uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem ks. bpa Jana Wątroby Komendantka Chorągwi Podkarpackiej przekazała Betlejemskie Światło Pokoju, które powędrowało do hufców naszej chorągwi.

Zjazd Zwyczajny Hufca Lesko

Zjazd Zwyczajny Hufca Bieszczadzkiego w Lesku odbył się 29 listopada 2023 r., w budynku Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku, biuro komendy hufca przy ul. Piłsudskiego 1 o godz. 16.00.
Po przywitaniu uczestników Zjazdu i przybyłych gości Komendant Hufca ks.  hm. Tomasz Latoszek podzękował wszystkim instruktorom za wolontariacką pracę i wręczył Listy Pochwalne i Odznaczenia.
Po przedstawieniu sprawozdań Komendanta Hufca, Komisji Rewizyjnej Hufca oraz opini Komendantki Chorągwi i Chorągwianej Komisji Rewizyjnej ustępujące władze otrzymały absolutorium za czteroletni okres służby. Następnie Zjazd wybrał nowe władze Hufca Bieszczadzkiego.


Komenda Hufca: Komendantka hufca - hm. Małgorzata Kowalska
z-ca komendantki ds. organizacyjnych - phm. Damian Gądek

Skarbnik – pwd. Danuta Gałęza-Biega
Członek komendy - pwd. Justyna Ruchlewicz


Komisja Rewizyjna Hufca: ks. hm. Tomasz Latoszek – przewodniczący
hm. Krystyna Paluch –  z-ca przewodniczącego
hm. Anna Domożyk - sekretarz


Uroczystości 11 Listopada


W uroczystościach związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości uczestniczyli zuchy, harcerze i instruktorzy reprezentując Hufiec Bieszczadzki ZHP w Lesku, Baligrodzie, Polańczyku i Berezce. Delegacje złożyły kwiaty pod pomnikami a harcerze zaciągnęli honorowe warty.

Jesienny Zlot Hufca Bieszczadzkiego
Sanok - BaligródW dniach 20-21 października 2023 r. odbył się jesienny zlot Hufca Bieszczadzkiego. W piątek do południa zuchy i harcerze uczestniczyli w wycieczce do Sanoka „Śladami harcerstwa” gdzie odbyło się spotkanie w Domu Harcerza z Komendantką Hufca Ziemi Sanockiej hm. Marią Kurkarewicz oraz hm. Aliną Basak i hm. Waldemarem Basakiem. Harcerze odwiedzili też Izbę Pamięci ks. hm. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego mieszczącą się w kościele Chrystusa Króla w Sanoku.
Po południu uczestnicy zlotu wzięli udział we Mszy św. celebrowanej przez komendanta hufca hm. T. Latoszka, ks. Mieczysława Farunia z Polany i miejscowego wikariusza ks. Macieja Małka oraz w nabożeństwie różańcowym w kościele parafialnym w Baligrodzie.
Wieczorem zuchy i harcerze w czasie świeczkowiska przedstawiali wykonanie zadań przedzlotowych oraz uczestniczyli w prezentacji o działaniach wojennych z czasów Wielkiej Wojny z okolic Baligrodu.
W sobotę odbyło się spotkanie z funkcjonariuszką Powiatowej Policji w Lesku i zwiedzanie Izby Pamięci w Baligrodzie.


Dzień PapieskiKarolina Fiałkowska i Kacper Szlaga - zuchy z 24BGZ z Berezki, oraz harcerki i harcerze z 16BDH w Berezce: Alicja Car, Oliwia Solon, Julia Zając i Paweł Jarosz zaangażowli się w zbiórkę pieniężną na rzecz Fundacji Nowego Życia zorganizowanej w Dniu Papieskim 15.10.2023 r.

Start Harcerski 21 września 2023 r. w Berezce odbył się START HARCERSKI. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. o godz. 17.00 w kościele kapelana Hufca Bieszczadzkiego. W rozpoczęciu nowego roku harcerskiego wzięli udział Zuchy, Harcerki, Harcerze, Instruktorzy, Przyjaciele i Sympatycy harcerstwa. 

Konferencja "Ks. hm. Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski - kapelan polskich harcerzy"


Komendant hufca ks. hm. T. Latoszek 23.08.2023 r. wziął w Sanoku w parafii Chrystusa Króla udział w konferencji "Ksiądz Harcmistrz Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski - kapelan polskich harcerzy", gdzie przewodniczył Mszy św. na rozpoczęcie konferencji i wygłosił prelekcje nt „Rola kapelanów i duszpasterzy w pracy wychowawczej organizacji harcerskich”.

Złaz Funkcyjnych

18–22.08.br w stanicy harcerskiej "Berdo" odbył się Złaz Funkcyjnych w którym wziął udział zastęp z naszego hufca dh. hm. Małgorzatą Kowalską.

Uroczystość w Lesie Hanusiska

W lesie Hanusiska koło Zagórza 27.07.2023 r. odbyły się uroczystości poświęcone pomordowanym bohaterom w których wziął udział ks. hm. T. Latoszek przewodnicząc modlitwie w intencji tych co oddali życie za wolną Polskę.

Uroczystości na Górze Gruszka

5.07.2023 r. komendant hufca ks. hm. Tomasz Latoszek wziął udział w uroczystości przy zbiorowej mogile pomordowanych przez nazistów 112 więźniów sanockiego więzienia na górze Gruszce, gdzie poprowadził modlitwę w intencji pomordowanych.

 

Zakończenie Roku Harcerskiego27.06.2023 r. w Berezce zuchy i harcerze Bieszczadzkiego Hufca ZHP w Lesku zakończyli Rok Harcerski. Po uroczystej Mszy św. celebrowanej przez ks. hm. Tomasza Latoszka odbyło się ognisko z pieczoną kiełbasą.

Wiosenny Biwak Hufca w HoczwiW dniach 2-3 czerwca 2023 r. w Szkole Podstawowej w Hoczwi odbył się Wiosenny Biwak Hufca Bieszczadzkiego. Rozpoczął się Mszą św. w intencji zuchów i harcerzy hufca. W czasie biwaku swoją obecnością zaszczycił uczestników biwaku Burmistrz miasta i gminy Lesko Pan Adam Snarski, który rozpalił świeczkowisko i opowiedział gawędę. W czasie biwaku odbył się Hufcowy Konkurs Recytatorski Poezji W. Pola, Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej „Bieszczadzka Nutka" i Konkurs wiedzy o W. Polu – patronie hufca. W sobotę uczestnicy biwaku spotkali się ze strażakami z OSP w Średniej Wsi i uczestniczyli w pokazie strażackim


Dh Damian Gądek podharcmistrzem

Na wniosek Międzyhufcowej Komisji Stopni Instruktorskich komendant hufca ks. hm. T. Latoszek przyznał stopień podharcmistrza dh. pwd. Damianowi Gądkowi - gratulujemy.

Nie Tylko Wsród Harcerzy


W bieżącym  roku szkolnym w Archidiecezjalnym Konkursie Biblijnym zorganizowanym przez Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu uczestniczyło blisko 4 tysiące uczniów z 261 szkół podstawowych. Konkurs został przeprowadzony pod hasłem Wierzę w Kościół Jezusa Chrystusa. Do finału, który odbył się 15.05.2023 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu zostało zakwalifikowanych 123 uczniów a wśród nich: Małgorzata Karaś z 24BGZ w Berezce i Paweł Jarosz z 16BDH w Berezce, którzy zdobyli tytuł finalisty Konkursu Biblijnego i otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki - książki.


Wiosenny Biwak Hufca Bieszczadzkiego

W Szkole Podstawowej w Hoczwi 
w dniach 2-3.06.2023 r. planowany jest wiosenny biwak Hufca Bieszczadzkiego ZHP.
W czasie biwaku odbędzie się konkurs recytatorski w 2-ch kategoriach: poezji i prozy W. Pola. Zuchy i harcerze przygotują na konkurs wiersz lub fragment prozy nie przekraczający 3 minut.
Odbędzie się też tradycyjny test wiedzy o Wincentym Polu - Patronie naszego hufca, oraz bieg harcerski.
Odbędzie się też festiwal piosenki "Bieszczadzka Nutka". Gromady i drużyny mogą przygotować dwie piosenki: jedną harcerską (zuchy oczywiście pląs) i turystyczną.
W festiwalu będzie też konkurs indywidualny. Soliści przygotowują przynajmniej jedną piosenkę o tematyce zuchowej lub harcerskiej.

Uroczystości 3-MajoweHarcerze z Bieszczadzkiego Hufca ZHP wzięli udział w Uroczystościach
3-Majowych w Lesku, Polańczyku, Polanie i Baligrodzie.

Konkursy Wielkanocne Rozstrzygnięte

 


Jury konkursowe przyznało następujące miejsca:

I miejsce Lena Wojtanowska z 24BGZ Berezka – stroik wielkanocny

I miejsce Karolina Fiałkowska z 24BGZ Berezka – kartka świąteczna

Kategoria harcerze:

Kartki świąteczne: I miejsce Maksymilian Klocek z 21BDH Wołkowyja

Ozdoby świąteczne: I miejsce Maria Oliwko z 21BDH Wołkowyja

II miejsce Bieszczadzka Drużyna Harcerska z Polany

III miejsce Sebastian Wronowski z 21BDH Wołkowyja,

Oliwia Mantinger z 21BDH Wołkowyja, Alicja Car z 16BDH Berezka, Wiktoria Wójs z 18BDH z Myczkowa,

Wyróżnienie: Julia Zając 16BDH z Berezki.
Druhny i Druhowie!

Zmartwychwstanie naszego Pana napawa nasze serca radością i nadzieją. Niezachwianie wierzymy, że i my zmartwychwstaniemy, aby żyć na wieki z Bogiem we wspólnocie świętych. Ta nadzieja umacnia nas na pielgrzymiej drodze naszego życia.

Życzę, wszelkich potrzebnych łask Zmartwychwstałego Chrystusa. Życzę też zdrowia, sił i optymizmu w przezwyciężaniu codziennych trudności.

Wesołych Świąt !

ks. hm. Tomasz Latoszek
Komendant Hufca Lesko
wraz z Komendą Hufca i Komisją Rewizyjną


76 Rocznica Zabicia Zołnierzy Wojska Polskiego w Łubnem

1.04.2023 r. w Łubnem k/Baligrodu odbyły się uroczystości upamiętniające zamordowanie Żołnierzy WP przez OUN - UPA. W uroczystości wziął udział ks. hm. T. Latoszek, hm. M. Kowalska, pwd. A. Stelmach oraz drużyna harcerska z Baligrodu

Spotkanie z Audytorem

25.03.2023 r. w harcówce w Szkole Podstawowej w Hoczwi odbyło się spotkanie komendy hufca i komisji rewizyjnej z dh. hm. Leszkiem Adamskim z Kręgu Romanosów z Warszawy

Wystawa Poświęcona bł. W. St. Frelichowskiemu


W kościele kapelana hufca przez cały Wielki Post towarzyszyła nie tylko harcerzom postać bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego - patrona harcerzy polskich. Dzieci, młodzież a także dorośli mogli zapoznać się z życiem i działalnością Księdza Frelichowskiego dzięki wystawie poświęconej Jego osobie.

DROGA KRZYŻOWA SŁUŻB MUNDUROWYCH31.03.2013 r. w Zwierzyniu odbyła się Droga Krzyżowa Służb Mundurowych województwa podkarpackiego pod przewodnictwem ks. bpa Jana Wątroby - ordynariusza diecezji rzeszowskiej.
W nabożeństwie uczestniczyli zuchy i harcerze z Baligrodu i Berezki. Władze hufca reprezentowali: ks. hm. T. Latoszek - komendant hufca, hm. M. Kowalska - z-ca komendanta, pwd. D. Gałęza-Biega - skarbnik, hm. K. Paluch - przewodnicząca komisji rewizyjnej hufca, hm. A. Domożyk - członek komisji rewizyjnej i pwd. A. Stelmach. 
KONKURSY WIELKANOCNE

Komenda Hufca Bieszczadzkiego zaprasza wszyskich zuchów, harcerki i harcerzy do wzięcia udziału w hufcowych konkursach wielkanocnych na kartkę wielkanocną, najpiękniejszą pisankę i stroik wielkanocny.
Prace można składać w siedzibie hufca (Bieszczadzki Dom Kultury - recepcja) lub u członków komendy hufca w terminie do Świąt Wielkanocnych.
Ogłoszenie wyników nastąpi w okresie poświątecznym.


DZIEŃ KOBIET
Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Zuszkom, Harcerkom i Instruktorkom składam Najserdeczniejsze Życzenia. Powodzenia w życiu osobistym i realizacji marzeń.


Komendant Hufca Bieszczadzkiego
Ks. Hm. Tomasz Latoszek


5.03.2023 r. Uroczystość otwarcia Izby Pamięci ks. Zdzisława Peszkowskiego


W dolnym kosciele parafii Chrystusa Króla w Sanoku odbył się finał IV Konkursu "Katyń w pieśni i poezji" a po koncercie nastąpiło uroczyste otwarcie Izby Pamięci ks. Zdzisława Peszkowskiego. W uroczystości wziął udział komendant hufca bieszczadzkiego ks. hm. T. Latoszek, który został zaproszony przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - koło w Sanoku i Stowarzyszenie Wychowawców "Eleusis" w Sanoku.
Gratulujemy pomysłu upamiętnienia sanoczanina - Wielkiego Patrioty, kapłana, żołnierza i harcerza. 


23.02.2023 r.
UROCZYSTOŚĆ KU CZCI BŁ. KS. PHM. WINCENTEGO STEFANA FRELICHOWSKIEGO


O godzinie 17.00 w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Berezce, Mszą św. celebrowaną przez kapelanów harcerskich ks. pwd. Dariusza Wojnara i ks. hm. Tomasza Latoszka rozpoczęły się Uroczystości poswięcone bł. ks. phm. St. W. Frelichowskiemu - Patronowi Polskich Harcerzy.
Po Mszy św. uczestnicy mogli pooglądać film oraz wystawę poświęconą ks. Frelichowskiemu.Bez-nazwy-1-03-850x468

Z OKAZJI DNIA MYŚLI BRATERSKIEJ
ŻYCZĘ WSZYSTKIM ZUCHOM, HARCERKOM, HARCERZOM, INSTRUKTOROM
ORAZ PRZYJACIOŁOM I SYMPATYKOM HARCERSTWA
WSZELKIEGO DOBRA, PRZYJAŹNI I BRATERSTWA

Komendant Hufca Bieszczadzkiego
ks. hm. Tomasz Latoszek
wraz z Komendą i Komisją Rewizyjną Hufca Bieszczadzkiego w Lesku

Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ NOWEGO ROKU PRZGNĘ ZŁOŻYĆ NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA. NIECH ŚWIATŁO PŁYNĄCE Z SZOPKI BETLEJEMSKIEJ OPROMIENIA NASZE ŻYCIE. NIECH NOWONARODZONY CHRYSTUS OBDARZA WSZELKIMI ŁASKAMI W KAŻDYM DNIU NOWEGO ROKU 2023. CZAS ŚWIĄTECZNY NIECH UPŁYNIE W POKOJU I RADOŚCI

Komendant Hufca Bieszczadzkiego ZHP
ks. hm. Tomasz Latoszek


BETLEJEMSKIER ŚWIATŁO POKOJU


                   
W dniach 20-21 grudnia przedstawiciele Hufca Bieszczadzkiego, harcerze z 16 BDH w Berezce wraz z komendantem hufca przekazali Betlejemskie Światło Pokoju Panu Burmistrzowi miasta Lesko, Staroście Powiatu leskiego, Wójtom gmin Olszanica i Solina, Komendantowi Powiatowemu PSP w Lesku, Komendantowi Powiatowemu Policji w Lesku, Komendantowi Ośrodka Szkolenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy, Księżom dekanatu solińskiego, Dyrektorce SP w Berezce oraz Bieszczadzkiego Domu Kultury.


11.12.2022 r. delegacja Hufca Lesko - dh dh Emilia Solon, Paweł Jarosz i komendant hufca ks. hm. T. Latoszek, odebrała w Rzeszowie z rąk ks. bp. Jana Wątroby Betlejemskie Światło Pokoju.

ZJAZD WYBORCZY CHORĄGWI PODKARPACKIEJ26.11.2022 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbył się Zjazd Wyborczy Chorągwi Podkarpackiej na którym wybrano nowe władze chorągwiane. W Zjeździe uczestniczył komendant hufca bieszczadzkiego hm. T. Latoszek, który został wybrany na v-ce przewodniczącego Chorągwianego Sądu Harcerskiego. 

GALA HARCERSKIEGO WOLONTARIATU


25.11.2022 r. w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się Gala Harcerskiego Wolontariatu "Orły" Chorągwi Podkarpackiej ZHP. W czasie uroczystości Pani Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart w imieniu Prezydenta RP wręczyła hm. Krystynie Paluch i ks. hm. Tomaszowi Latoszkowi odznaczenia państwowe - Brązowe Krzyże Zasługi za działalność na rzecz kształtowania moralności oraz patriotycznej postawy polskiej młodzieży

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA


20.11.2022 r. w kościele parafialnym w Berezce zuchy, harcerki i harcerze z gromady i drużyny z Berezki przedstawili program słowno - muzyczny poświęcony tematyce Orła Białego

NIEPODLEGŁA


11.11.2022 r. odbyły się uroczystości związane z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości. Uczestniczyli w nich harcerze i instruktorzy reprezentując Hufiec Bieszczadzki ZHP w Lesku i Polańczyku.
Wieczorem przy pomniku upamiętniającym dzień 11 listopada 1918 r. w Berezce harcerze zaciągnęli wartę honorową i zapalili znicz.JESIENNY ZLOT HUFCA


28-29 października 2022 r. w Szkole Podstawowej w Berezce odbył się jesienny Zlot Hufca Bieszczadzkiego

W czasie zlotu odbył się konkurs czytelniczy - Czytamy dzieła Marii Konopnickiej.

Konkurs plastyczny - Ignacy Łukasiewicz - patriota i zasłużony dla przemysłu i gospodarki Polski. Zuchy i harcerze przedstawili swoje porace wykonane dowolną techniką plastyczną do formatu bloku rysunkowego.

Konkurs na najlepiej zaśpiewany przez gromadę lub drużynę Hymn Państwowy

NOWE BIURO HUFCA


Dzięki życzliwości Burmistrza Leska Adama Snarskiego Hufiec Bieszczadzki ZHP otrzymał nową siedzibę w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku. Dotychczasowe biuro przy ul. Wincentego Pola 1 zostało wymówione przez Starostwo Powiatowe w Lesku

START HARCERSKI 2022 


21.09.2022 r. o godz. 17.00 w Berezce zuchy, harcerki, harcerze i instruktorzy Hufca Lesko rozpoczęli nowy rok harcerski

POMNIK PATRONA HUFCA ZIEMI SANOCKIEJ

23 sierpnia 2022 r. komendant hufca ks. hm. T. Latoszek wziął udział w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia popiersia ks. Zdzisława Peszkowskiego na sanockim Placu Harcerskim im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego. Uroczystości poprzedziła Msza św. w kościele Farnym w Sanoku. Na zakończenie w Sanockim Domu kultury odbył się program artystyczny i prezentacja biografii Księdza Peszkowskiego

UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE K/ZAGÓRZA


W lesie Hanusiska koło Zagórza 27.07.2022 r. odbyły się uroczystości poświęcone pomordowanym bohaterom w których wziął udział ks. hm. T. Latoszek przewodnicząc modlitwie w intencji tych co oddali życie za wolną Polskę

UROCZYSTOŚCI NA "GRUSZCE" 

6 lipca 2022 roku na cmentarzu centralnym w Sanoku rozpoczęły się uroczystości przy zbiorowej mogile pomordowanych przez nazistów 112 więźniów sanockiego więzienia. Dalsze uroczystości odbyły się w miejscu straceń na górze Gruszka. W uroczystościach wziął udział komendant hufca lesko ks. hm. T. Latoszek, który poprowadził modlitwę za pomordowanych

ZAKOŃCZENIE ROKU HARCERSKIEGO

1.07.2022 r. w Berezce odbyło się zakończenie roku harcerskiego. W czasie uroczystości dh hm. Jarosław Wojtas  odebrał odznakę okolicznościową „Covid-19" za pełnienie służby związanej z przeciwdziałaniem epidemii oraz Krzyż 110-lecia ZHP

WIOSENNY ZLOT HUFCAW dniach 3-4.06.2022 r. w Berezce odbył się Zlot Hufca Bieszczadzkiego. Zlot rozpoczął się Mszą św. w kościele kapelana hufca. Zuchy, harcerki i harcerze uczestniczyli w zajęciach i konkursach przygotowanych przez instruktorów hufca. Na zakończenie zlotu uczestnicy wzięli udział w biegu harcerskim.

WIELKANOCNE KONKURSY HARCERSKIE

konkursach wielkanocnych w grupie harcerzy na najpiękniejszą kartkę
I miejsce zajeły: Wiktoria Wójs, Oliwia Solon i Amelia Piecuch.

Na najpiękniejszy stroik w grupie zuchów
I miejsce otrzymali: Paweł Jarosz i Martyna Lipka, II miejsce Lena Wojtanowska.

Na najpiękniejszą pisankę I miejsce zajęła Julia Zając


WIWAT MAJOWA JUTRZENKO


Komendant Hufca wziął udział w Uroczystościach 3-majowych w Polańczyku, z-ca komendanta hm. M. Kowalska w Baligrodzie
a przewodnicząca KR hm. Krustyna Paluch w Ustrzykach Dolnych. W Lesku Hufiec reprezentowała dh. pwd. Danuta Gałęza-Biega


WESOŁYCH ŚWIĄT


Dzieląc się wielką radością spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, życzę by Ten Który Żyje na wieki obdarzał każdego dnia swoimi łaskami Was i Waszych bliskich, by każde z Nim spotkanie napełniało radością, miłością i wewnętrznym pokojem oraz nadawało sens każdemu nowemu dniowi życia.Święto Patrona Harcerzy
1.03.2022 r. w Wołkowyi odbyły się uroczystości ku czci Patrona Harcerzy bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną przez komendanta hufca ks. hm. T. Latoszka, ks. pwd. D. Wojnara - proboszcza parafii Wołkowyja, który wygłosił kazanie okolicznościowe oraz ks. Marcina Pliszko – wikariusza parafii Wołkowyja.
W czasie uroczystości dh. hm. Małgorzata Kowalska i dh. pwd. Danuta Gałęza – Biega odebrały odznakę okolicznościową „Covid-19" za pełnienie służby związanej z przeciwdziałaniem epidemii.

Dzień Myśli Braterskiej

W Dniu Myśli Braterskiej życzymy pogody ducha, pozytywnych myśli i życzliwości od innych.

Komendant Hufca wraz z Komendą i Komisją Rewizyjną
 

Światło Betlejemskie w powiecie leskim


Dh. Anna Kafara i dh Tomasz Łazoryk z 16 BDH w Berezce reprezentując Hufiec Bieszczadzki ZHP wraz z Komendantem Hufca Bieszczadzkiego ks. hm. T. Latoszkiem przekazali Betlejemskie Światło Pokoju Burmistrzowi Miasta Lesko, Staroście Leskiemu, Szefowi Ośrodka Szkoleniowego Słuzby Więziennej w Olszanicy, Wójtowi Gminy Solina oraz pracownikom Banku Spółdzielczego o/Polańczyk.
Harcerze przygotowali również stroiki bożonarodzeniowe, które wręczyli wraz z życzeniami świątecznymi.

Zdrowych, Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Błogosławieństwa Bożej Dzieciny oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku życzy Komendant Hufca z całą Komendą i Komisją Rewizyjnądh. Małgorzata Kowalska harcmistrzynią

27 listopada 2021 r. w Rzeszowie odbyło sie posiedzenie Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich, na którym dh phm. Małgorzata Kowalska otrzymała stopień harcmistrzyni. Gratulujemy Druhnie odbycia próby harcmistrzowskiej i zdobycia najwyższego stopnia instruktorskiego.

 

Zjazd Sprawozdawczy Hufca
24 listopada (środa) 2021 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesku, ul. Piłsudskiego 4 w Lesku ogodz. 15.30 odbył się Zjazd Sprawozdawczy Hufca Bieszczadzkiego. W Zjeździe uczestniczył komendant chorągwi hm. Mariusz Bezdzietny. Uczestnicy Zjazdu udzielili absolutorium wszystkim członkom Komendy Hufca.


Ś.P. ks. phm. Stanisław Gołyźniak
21 października 2021 r. w kościele parafialnym w Polanie została odsłonięta tablica poświęcona ks. phm. Stanisławowi Gołyźniakowi - proboszczowi parafii, budowniczemu kościoła i instruktorowi ZHP.
Uroczystej Mszy św. o godz. 11.00 przewodniczył ks. hm. Tomasz Latoszek - komendant hufca, który również dokonał poświęcenia pamiątkowej tablicy.


KONKURS RECYTATORSKI

Komenda Hufca Lesko ogłasza konkurs recytatorski poezji Cypriana Kamila Norwida.
 Należy przygotować na pamięć wybrany wiersz Poety, który będzie prezentowany w czasie konkursu na Zlocie Hufca w listopadzie. Termin zostanie podany w późniejszym terminie


KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszamy wszystkich zuchów i harcerzy do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym - wydarzenie z życia św. Jana Pawła II. Prace do formatu A4 wykonane dowolną techniką prosimy składać przez drużynowych w komendzie hufca w Lesku do 15.11.2021 r.
 

Start Harcerski 2021
22 września w Berezce instruktorzy i harcerze hufca Lesko zainaugurowali nowy rok służby harcerskiej. W czasie uroczystości komendant hufca odznaczył Krzyżem 100-lecia ZHP Barbarę Gaweł – Łyda – dyrektor szkoły podstawowej w Berezce oraz wręczył odznaki "Covid-19" przyznane przez Naczelnika ZHP dh. dh. pwd Barbarze Baum, pwd Danucie Gałęzie-Biega, hm. Renacie Dembiczak, hm. Annie Domożyk, pwd. Damianowi Gądkowi, phm. Wandzie Gosztyle, hm. Barbarze Kalucie, phm. Małgorzacie Kowalskiej, hm. Krystynie Paluch, ks. pwd Jarosławowi Wnukowi, hm. Jarosławowi Wojtasowi za pełnienie służby związanej z przeciwdziałaniem epidemi COVID-19, a ks. hm. Tomaszowi Latoszkowi odznakę wręczyła przewodnicząca komisji rewizyjnej hufca hm. Krystyna Paluch.Ś.P. Dh hm. Tadeusz Domożyk

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                   Lesko, 09.09.2021 r.
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola w Lesku

 Rozkaz Specjalny L.S. 1/2021

Druhny i Druhowie!
Z ogromnym smutkiem informuję, że 9 września br odszedł na wieczną wartę Przyjaciel i długoletni instruktor naszego hufca hm. Tadeusz Domożyk.

W swej długoletniej pracy instruktorskiej pełnił różne funkcje w ZHP: drużynowego w Wołkowyi i Hoczwi, Komendanta Hufca Lesko w latach 1976-97 oraz członka CKR. Organizował biwaki, obozy wędrowne w Polsce i za granicą. Prowadził warsztaty, szkolenia i kursy instruktorskie.

Wykształcił wielu drużynowych, instruktorów, którzy pod jego opieką zdobywali stopnie harcerskie i instruktorskie.

Będąc z wykształcenia pedagogiem całe swoje życie poświęcił dzieciom i młodzieży, a harcerstwo stało się największą życiową pasją.

Do ostatnich chwil swojego życia pomagał swoim doświadczeniem i wiedzą w sprawach programowych hufca. Zakochany w Bieszczadach swoim zaangażowaniem i postawą przyczynił się do rozwoju Hufca ZHP Lesko i wzrostu autorytetu harcerstwa w regionie.

Za swoją służbę został odznaczony: Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrnym i Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP, Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Odznaką zasłużony Bieszczadom, Odznaką Zasłużony dla Województwa Krośnieńskiego, Odznaką Zasłużony dla Hufca Lesko, Krzyżem Za Zasługi dla Harcerstwa Bieszczadzkiego, Krzyżem 100-lecia Harcerstwa Polskiego, Krzyżem Pamiątkowym 100-lecia ZHP, Medalem za Długoletnią Służbę Harcerską, Medalem Okolicznościowym Komendy Powiatowej Policji w Lesku i Krzyżem 110-lecia ZHP.

Żegnamy wychowawcę pokoleń harcerskich. Człowieka lubianego przez wszystkich począwszy od zuchów przez harcerzy, a na instruktorach skończywszy, w pełni oddanego pracy instruktorskiej.
Dziękujemy Ci, Druhu Tadeuszu za tę służbę, za wielką życzliwość, za radość, uśmiech i za to, że byłeś przykładem postawy instruktora harcerskiego na co dzień. Będzie nam Cię brakować nie tylko jako szefa biura hufcowego, gdzie można było Cię codziennie spotkać, ale jako Przyjaciela.
Jesteśmy pełni wiary, że Dobry Bóg za pozostawiony piękny wizerunek: człowieka, pedagoga i instruktora harcerskiego przyjmie Cię do grona zbawionych.

Msza św. i ceremonia pogrzebowa odbędzie się 13.09.2021 r. (poniedziałek) w kaplicy cmentarnej Lesku o godz. 14.00.

Druhny i Druhowie!
Zarządzam żałobę w Hufcu Bieszczadzkim ZHP w Lesku od 09.09.2021 r. przez okres jednego tygodnia.
Sztandar Hufca przepasać kirem, a Krzyże Harcerskie przepasać czarną wstążką.

ks. hm. Tomasz Latoszek


Zakończenie Roku HarcerskiegoPrzed Mszą św. na zakonczenie roku harcerskiego dh hm. Waldemar Basak wręczył phm. Małgorzacie Kowalskiej odznakę Zasłużony dla KTNiO w stopniu brązowym.


Ks. hm. Zdzisław Peszkowski

25.05. 2021 r. komendant hufca ks. hm. T. Latoszek wziął udział w Sanoku w promocji albumu wydanego przez Fundację „Golgota Wschodu” pt: „Jestem wszczepiony w mój naród... o harcerzu, żołnierzu i księdzu” czyli o księdzu prałacie harcmistrzu Zdzisławie Jastrzębiec Peszkowskim.

Konstytucja 3 Maja

3.05.2021 z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja z-ca komendanta hufca phm. Małgorzata Kowalska i skarbnik hufca pwd. Danuta Gałęza-Biega złożyły okolicznościową wiązankę pod Kamieniem Legionistów w Lesku.

Dbamy o Przyrodę

24.04.2021 "Zielona Dwójka" patrol "Ludzi Lasu"  współpracując z Nadleśnictwem Baligród, Lasy Państwowe wraz z zuchami z 1 BGZ "Bieszczadzkie Skrzaty" wysprzątała Rabską Dolinę. 4 patrole, pokonując kilkanaście kilometrów zebrały 17 worków śmieci.


81 Rocznica Zbrodni Katyńskiej

7.03.2021 r. na zaproszenie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Koło w Sanoku komendant hufca ks. hm. T. Latoszek wziął udział w uroczystości uczczenia 81 rocznicy Zbrodni Katyńskiej, która odbyła się w Sanoku w Parafii Chrystusa Króla.
Po Mszy św. w intencji Ofiar Zbrodni Katyńskiej odbyła się prelekcja Eugeniusza Taradajko – uczestnika ekshumacji miejsc pochówku polskich oficerów w Katyniu, Charkowie i Miednoje, a następnie projekcja filmu o śp. ks. Zdzisławie Peszkowskim pt. „Pielgrzym pojednania”.


Św. Wincenty Frelichowski

23.02.2021 r. w kościele parafialnym w Berezce odbyła się Msza św. ku czci patrona harcerzy bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Ze względu na pandemię obecni byli przedstawiciele władz hufca.


Spotkanie na Szczycie

28.01.2021 r. odbyło się spotkanie Komendy Hufca Bieszczadzkiego z przedstawicielami Komendy Chorągwi Podkarpackiej w harcówce w Hoczwi. W spotkaniu uczestniczyli: hm. Mariusz Bezdzietny, hm. Daria Froń, hm. Stanisław Garbacki, hm. Tomasz Latoszek, phm. Małgorzata Kowalska, pwd. Danuta Gałęza-Biega.


Półkolonia Zuchowa w Baligrodzie

W dniach 11-15.01.2021 r. w Baligrodzie została zorganizowana półkolonia zuchowa. Kadrę stanowili: phm. Małgorzata Kowalska – komendantka, pwd. Damian Gądek  – kwatermistrz i dh Bartosz Woroszczak.

Związek Harcerstwa Polskiego                                                 Lesko, 27.10.2020 r.
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola w Lesku

  

Rozkaz Specjalny L. 1/2020

Z ogromnym smutkiem i żalem informuję, że na wieczną wartę odszedł instruktor naszego hufca ks. phm. Stanisław Gołyźniak.
Ks. Stanisław przez wiele lat prowadził drużynę harcerską w Polanie. Zawsze mogliśmy liczyć na jego gościnność i pomoc przy organizowaniu biwaków, zlotów, zimowisk i obozów.

Będąc instruktorem harcerskim pełnił też wiele funkcji w ZHP im. in. był zastępcą komendanta hufca Ustrzyki Dolne, w Hufcu Bieszczadzkim był członkiem komendy hufca i koordynatorem harcerskim na obszar byłego Hufca Ustrzyki Dolne.

Za swoją wolontariacką służbę został odznaczony: Odznaką Zasłużony dla Hufca Lesko, Krzyżem Za Zasługi dla Harcerstwa Bieszczadzkiego, Krzyżem 100-lecia Harcerstwa Polskiego, Krzyżem Pamiątkowym 100-lecia ZHP.

W pamięci nas i naszych harcerzy pozostanie jako osoba ciepła, z nieznikającym uśmiechem na twarzy, w pełni oddany swojej pracy duszpasterskiej i służbie instruktorskiej.
Dziękujemy Ci, Druhu Stanisławie za tę służbę, za wielką życzliwość dla ludzi, i za to, że byłeś przykładem, iż można kierować się w życiu, harcerskimi ideałami, bez patosu, tak po prostu - na co dzień. Będzie nam Cię brakować.
Jesteśmy pełni wiary, że Dobry Bóg otoczy Cię szczególną opieką za pozostawiony piękny wizerunek: człowieka, księdza, instruktora harcerskiego, naszego przyjaciela.

Msza św. i ceremonie pogrzebowe odbędą się 31.10.2020 r. w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Oświęcimiu o godz. 11.00.
Druhu Stanisławie, Czuwaj!
 

Druhny i Druhowie!
Zarządzam żałobę w Hufcu Bieszczadzkim ZHP w Lesku od 27.10.2020 r. przez okres dwóch tygodni.
Sztandar Hufca przepasać kirem a Krzyże Harcerskie przepasać czarną wstążką.

ks. hm T. LatoszekZ głębokim żalem zawiadamiam, że na wieczną służbę odszedł dh. hm. Adam Basak, instruktor harcerski, organizator wielu obozów i zlotów harcerskich. Za swoją pracę zawodową i wolontariacką odznaczony został brązowym Krzyżem za Zasługi dla ZHP. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą św. w kaplicy cmentarnej w Lesku 29.11.2020 r. o godz. 15.00.

Ogłaszam żałobę dla Hufca Bieszczadzkiego w Lesku od  dnia śmierci do dnia pogrzebu.


Rocznica Odzyskania Niepodległości

Jak co roku w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, delegacja Hufca w osobach phm. Małgorzaty Kowalskiej i pwd. Danuty Gałęzy-Biegi złożyła kwiaty pod Obeliskiem Legionistów w Lesku. Z głębokim smutkiem zawiadamiam, że 24 października 2020 r. na wieczną wartę odeszła dh. hm. Joanna Matusik. Druhna Harcmistrzyni od 1968 do 1992 r. była drużynową Drużyny harcerskiej w Baligrodzie. Zaangażowana w szereg działań na rzecz ochrony środowiska, rozwijała miłość i troskę o przyrodę organizując obozy wędrowne i zimowiska. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą św. w kościele parafialnym w Baligrodzie 26.10.2020 r.

Druhny i Druhowie
Zarządzam żałobę w Hufcu Bieszczadzkim ZHP w Lesku do dnia pogrzebu.
Sztandar Hufca przepasać kirem a Krzyże Harcerskie przepasać czarną wstążką


Covid-19

Pandemia nie ustępuje po krótkim okresie trwającym od 1 września 2020 r. znów zostaje zawieszona działalność harcerska od 19.10.2020 r.


"Start Harcerski" na Berdzie


19 września odbył się „Start Harcerski 2020” zorganizowany wspólnie z Hufcem Ziemi Sanockiej. W starcie wzięli udział instruktorzy hufca lesko wraz z Bartoszową Drużyną Harcerską z Polany.
Harcerze obydwu hufców uczestniczyli we Mszy św. na rozpoczęcie nowego roku harcerskiego, którą odprawił ks. hm. T. Latoszek

Prezes Zarządu Karpackiego Towarzystwa Naukowego i Oświatowego dr Waldemar Basak uhonorował Odznakami za Zasługi dla KTNiO w stopniu brązowym: hm. Krystynę Paluch i hm. Tadeusza Domożyka, oraz w stopniu srebrnym ks. hm. Tomasza Latoszka. Odznaki zostały wręczone na uroczystym apelu kończącym „Start Harcerski” również hm. Anna Domożyk, hm. Krystyna Paluch, hm. Tadeusz Domożyk, i ks. hm. Tomasz Latoszek otrzymali pamiątkowe odznaki 110 Rocznicy Pierwszej Przysięgi Skautowej w Sanoku.
Patrol Bartoszowej Drużyny Harcerskiej z Polany wygrał I etap trójboju technicznego i otrzymał puchar z rąk Komendantki Hufca Ziemi Sanockiej.
Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!

Z głębokim żalem zawiadamiam, że na wieczną służbę odszedł dh. phm. Jan Paluch, pedagog i instruktor harcerski, wychowawca wielu pokoleń młodych ludzi. Za swoją pracę zawodową i wolontariacką odznaczony został m.in. Medalem Edukacji Narodowej i brązowym Krzyżem za Zasługi dla ZHP.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą św. w kościele parafialnym w Ropience 29.07.2020 r. o godz. 15.00.
Druh Jan niech pozostanie w naszych sercach i pamięci.

Ogłaszam żałobę dla Hufca Bieszczadzkiego w Lesku od 29 lipca przez okres dwóch tygodni

Ze smutkiem zawiadamiamy że 29.04.2020 r. na wieczną wartę odszedł dh hm. Tadeusz Wojnar, wieloletni drużynowy Drużyny Harcerskiej w Myczkowie. Organizator obozów harcerskich m.in. w Łomnicy Zdroju, Komańczy, Wierchomli, Kielcach. Komendant stanicy harcerskiej w Polańczyku. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP, Złotą Odznaką Zasłużony Działacz Pożarnictwa.
Ogłaszam żałobę do dnia pogrzebu.
Covid-19

Od marca zostają zawieszone zbiórki i spotkania harcerskie na czas trwania pandemii.


Święto bł. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego

W dniu 24 lutego odbyły się uroczystości poświęcone bł. phm. W. Frelichowskiemu. Mszę św. odprawił komendant hufca ks. hm. T. Latoszek.
W następnym dniu w Szkole Podstawowej w Berezce na uroczystym apelu  harcerze przedstawili w formie prezentacji życie i działalność patrona harcerzy.Harcerskie Kolędowanie 2020

10 stycznia w sali przy ulicy Pola 1 w Lesku odbyło się Harcerskie Kolędowanie. Uczestniczyły w nim władze hufca, instruktorzy, przyjaciele harcerstwa.  Życzenia noworoczne złożył komendant hufca ks. hm. Tomasz Latoszek.

Zjazd Wyborczy Hufca

29.11.2019 r. Zjazd Hufca wybrał nowe władze:
Komendant hufca - hm. Tomasz Latoszek
Z-ca komendanta ds.
programowych i pracy z kadrą - phm. Małgorzata Kowalska
Skarbnik – pwd. Danuta Gałeza-Biega
Członek
komendy ds. organizacyjnych – pwd. Damian Gądek
Do komisji rewizyjnej wybrano:
hm. Krystyna Paluch – przewodnicząca
phm. Wanda Gosztyła – z-ca przewodniczącej
hm. Tadeusz Domożyk – sekretarz

Z dniem 1 grudnia 201
9 r. zamianowani zostali:
hm. Barbara Kaluta - namiestnikiem zuchowym
pwd Danuta Gałęza-Biega - namiestnikiem harcerskim
pwd. Damian Gądek - namiestnikiem wędrowniczym
hm. Renata Dembiczak - przewodnicząca Komisji Stopni Instruktorskich
hm. Tomasz Latoszek - Szef Hufcowego Zespołu Kształcenia 

Zlot Hufca Bieszczadzkiego15-16.11.2019 r. w Berezce odbył się Zlot Hufca Bieszczadzkiego. W zlocie wzięło udział około stu zuchów, harcerzy i instruktorów z naszego hufca. W pierwszy dzień zlotu szczególnym gościem był ks. abp. Adam Szal Metropolita Przemyski, który rozpalił świeczkowisko i opowiedział gawędę. Towarzyszył mu archiprezbiter bieszczadzki ks. prał. Wojciech Szlachta i ks. sekretarz Łukasz Jastrzębski. Po spotkaniu wszyscy udali się do kościoła, by uczestniczyć we Mszy św. którą celebrował ks. hm. T. Latoszek.
Po kolacji odbyły się konkursy i zajęcia dla zuchów i harcerzy.
W
 konkursie plastycznym poświęconym św. Janowi Pawłowi II „Wstańcie chodźmy” w kategorii Zuchy I miejsce Amelia Jasińska – BGZ Myczków, II miejsce Zofia Trześniowska BGZ Baligród i Emilia Solon – BGZ Berezka, III miejsce Zuzanna Niepołomska, Natalia Matuszewska, Wiktoria Fenczyk i – BGZ Myczków i Jakub Popiel – BGZ Baligród. Wyróżnienia otrzymali: Oliwia Solon – 24 BGZ Berezka, Oliwier Matuszewski, Zuzanna Pecka, Kinga Kędziora, Bartosz Myrta, Stanisław Gradziński, Piotr Harhaj, Karol Matuszewski, Cezary Fal, Adrian Gładysz, Maciej Owoc, Jakub Piątkowski – 28 BGZ Myczków.
W kategorii harcerze: I miejsce Oliwia Semczak – 21 BDH Wołkowyja, II miejsce Marcelina Klocek, Zuzanna Wyka – 21 BDH Wołkowyja, III miejsce Maria Oliwko – 21 BDH Wołkowyja, Julia Podkalicka – 18 BDH Myczków, Sebastian Wroński, Maksymilian Klocek – 21 BDH Wołkowyja.
W konkursie czytelniczym „Czytamy Makuszyńskiego” w kategorii zuchów przyznano I miejsce: Małgorzata Karaś – 24 BGZ Berezka, II miejsce: Paweł Jarosz – 24 BGZ Berezka, III miejsce Alicja Car – 24 BGZ Berezka i Kacper Gaweł – 28 BGZ Myczków. W kategorii harcerze I miejsce Zuzanna Wyka – 21 BD Wołkowyja, II miejsce Budziak Gabriela – 18 BDH Myczków, III miejsce Justyna Bielecka – 21 BDH Wołkowyja.
W drugi dzień zlotu odbył się bieg harcerski. W
 biegu harcerskim w kategorii zuchy I miejsce zdobyła 28 BGZ Myczków patrol Sarenki, II miejsce 24 BGZ Berezka , III miejsce 1 BGZ Baligród, IV miejsce BGZ z Ustianowej i V miejsce 28 BGZ Myczków patrol Młode Orły. W kategorii harcerze I miejsce 2 BDH zastęp Zielone Płomyczki, II miejsce 18 BDH Myczków i 21 BDH Wołkowyja, III miejsce 1 BDH zastęp Świstaki, IV miejsce 1 BDH Polana zastęp Cichociemni i 16 BDH Berezka.
Zlot zakończył się uroczystym apelem w czasie którego z-ca komendanta hufca phm. Małgorzata Kowalska wręczyła dyplomy konkursowe i podziękowała dyrekcji szkoły i obsłudze w organizacji zlotu. 


Gala Wolontariatu

19 października 2019 r. w czasie Gali Harcerskiego Wolontariatu w Łańcucie hm. Jarosław Wojtas odebrał brązowy Krzyż Zasługi za działalność na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży, natomiast za zasługi dla Niepodległej, odznaczeni zostali Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości na wniosek Ministra Edukacji Narodowej Jan Kowalski oraz ks. hm. Tomasz Latoszek. W imieniu Prezydenta RP aktu dekoracji dokonał Dyrektor Generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Marcin Zaborniak

Brązowe Krzyże za Zasługi dla ZHP otrzymali phm. Małgorzata Kowalska i phm. Jan Paluch. Krzyże wręczyła Naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad
Dh pwd. Damian Gądek został nominowany do Orła w kategorii „Instruktor odpowiedzialny społecznie” i otrzymał List Gratulacyjny od Wojewody Podkarpackiego i Naczelniczki ZHP
.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!


Start Harcerski 2019

27 września w Berezce uroczystą Mszą św. harcerze i instruktorzy Hufca Bieszczadzkiego rozpoczęli nowy rok służby. Mszę św. koncelebrowali ks. Marek Rusek - proboszcz z Polany i ks. hm. Tomasz Latoszek.

Odsłonięcie i poświęcenie tablicy por. Heleny Żurowskiej
w Olszanicy21 września 2019 r. w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy honorującej por. Helenę Żurowską w Olszanicy wzięła udział delegacja naszego hufca, której przewodniczył komendant hufca ks. hm. T. Latoszek oraz dh Anna Kafara, Karolina Kafara, Tomasz Łazoryk z 16 BDH z Berezki oraz Bartosz Litera z 1BWD.


Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w wieku 23 lat odszedł na Wieczną Wartę dh. Krystian Łyda, który przez wiele lat pełnił służbę w hufcu bieszczadzkim będąc najpierw zuchem, potem harcerzem i wędrownikiem. Był wyróżniającym się członkiem gromady zuchowej i drużyny harcerskiej w Berezce. Uczestniczył w wielu przedsięwzięciach hufca często pomagając w ich organizacji. Były to uroczyste inauguracje i zakończenia roku harcerskiego, uroczystości państwowe, hufcowe. Zawsze służył pomocą innym harcerzom. Pamięć o Nim na zawsze pozostanie w naszych sercach


Zakończenie Roku Harcerskiego

17 czerwca w Bystrem k/Baligrodu odbyło się zakończenie roku harcerskiego Hufca Bieszczadzkiego ZHP. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. odprawiona przez komendanta ks. hm. T. Latoszka. Następnie srebrną odznakę RPH wręczono panu Nadleśniczemu z Baligrodu W. Głuszko i p. E. Wydrzyńskiej- Scelina. Specjalne dyplomy wdzięczności wręczono instruktorom i przyjaciołom harcerstwa. Spotkanie zakończono ogniskiem harcerskim. W uroczystości uczestniczyły: 1 BGZ, 4 BGZ, 24 BGZ, 28 BGZ, 2 BDH, 15 BDH, 16 BDH, 1 BDW oraz władze hufca, drużynowi i zaproszeni goście.

Projekt Świetlica PodwórkowaŚwięto Patrona Hufca Wincentego Pola

24 maja 2019 r. w Berezce uroczystości ku czci patrona hufca W. Pola rozpoczęły się konkursem recytatorskim. Jury w składzie hm. T. Domożyk i pwd. D. Gałęza-Biega przyznało:
I miejsce – Antoni Budziak, Amelia Jasińska, II miejsce – Cezary Fal i Sebastian Szewczyk, III miejsce – Wiktoria Ferczyk
W konkursie wiedzy o W. Polu I miejsce zajęła Karolina Kafara i Marlena Olejko,
II miejsce – Maria Bielanicz.

W czasie uroczystego apelu Komendant hufca hm. T. Latoszek otrzymał odznaczenie Karpackiego Towarzystwa Naukowego i Oświatowego – odznaczenie wręczył Prezes Towarzystwa dr Waldemar Basak. Następnie komendant hufca wręczył „Krzyże 100-lecia ZHP” dh. phm. Wandzie Gosztyle, phm. ks. Stanisławowi Gołyźniakowi i pwd. Damianowi Gądkowi.
Uroczystości zakończyły się Mszą św. w intencji W. Pola, której przewodniczył ks. phm. Stanisław Gołyźniak, a homilię wygłosił ks. hm. Tomasz Latoszek


Droga Krzyżowa Służb Mundurowych

12 kwietnia 2019 r. w Drodze Krzyżowej Służb Mundurowych w Zwierzyniu uczestniczyła delegacja hufca w składzie: ks. hm. T. Latoszek- komendant, hm. T. Domożyk- przew. KI, hm. A. Domożyk- czł. HKSI, pwd. Damian Gądek- namiestnik oraz harcerze z 16 BDH w Berezce , 1 BDW i 15 BDH w Hoczwi.


3 kwietnia 2019 r. w sali przy ul. Pola 1 w Lesku odbył się konkurs recytatorski i plastyczny „Poznajemy polskich twórców- Maria Konopnicka”. Jury w składzie hm. T. Domożyk i pwd. K. Gałęza wyróżniło:
W konkursie plastycznym:
I miejsce- Emilia Słota 1 BGZ Baligród; Zofia Stelmach- 2 BDH Baligród; Wiktoria Wójs- 16 BGZ Berezka; Bartosz Myrta- 28 BGZ Myczków; Amelia Pisarska- 1 BDH Polana

W konkursie recytatorskim:
kategoria zuchy
I miejsce – Gawłowska Helena, II miejsce- Adrian Gładysz, III miejsce- Bartosz Myrta- BGZ Myczków

kategoria harcerze
I miejsce- Julia Wojtanowska, Michał Wolak, II miejsce- Paulina Benewiat, III miejsce- Kamila Benewiat
kategoria harcerze starsi
I miejsce- Gabriela Budziak
Strofy o Ojczyźnie

 

 12 marca 2019 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, w Lesku odbył się cykliczny konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”. Wzięło w nim udział 15 zuchów, 8 harcerzy i 5 harcerzy starszych. Ich występy oceniało jury w składzie: hm. Tadeusz Domożyk, pwd. Danuta Gałęza-Biega, Joanna Krawczyk. Jurorzy przyznali następujące miejsca. W kategorii zuchy: I miejsce – Antoni Budziak, II miejsce Wiktoria Wilczyńska, II miejsce – Klaudia Herbetko i Alicja Car. W kategorii harcerze: I miejsce – Paulina Benewiat, II miejsce – Lena Gąska, III miejsce Kamila Benewiat. W kategori harcerze starsi: I miejsce – Gabriela Budziak, II miejsce – Kacper Baryła, III miejsce – Katarzyna Rafalska.

Dzień Myśli Braterskiej w Hufcu Ziemi SanockiejKomendant hufca ks. hm. Tomasz Latoszek uczestniczył w kominku harcerskim z okazji Dnia Myśli Braterskiej zorganizowanym przez Hufiec Ziemi Sanockiej. W kominku uczestniczyły władze Sanoka z burmistrzem na czele. Komendant Hufca Bieszczadzkiego wręczył dh. hm. Krystynie Chowaniec – komendantce Hufca Ziemi Sanockiej Pamiątkowy Krzyż z okazji 100-lecia ZHP.Harcerskie kolędowanie


12 stycznia 2018 r. w sali przy ulicy Pola 1 w Lesku odbyło się Harcerskie Kolędowanie. Uczestniczyły w nim władze hufca, instruktorzy, przyjaciele harcerstwa, ponad 20 osób. Życzenia noworoczne złożył komendant hufca ks. hm. Tomasz Latoszek. Na początku spotkania komendant hufca wręczył wyróżnienia: srebrną Odznaka Ruchu Przyjaciół Harcerstwa p. Barbarze Gaweł- Łyda, Krzyże Pamiątkowe 100-lat ZHP p. Krystynie Gałęzie, phm. Małgorzacie Kowalskiej oraz Krzyże” Za Zasługi dla Hufca Bieszczadzkiego ZHP”- phm. Henrykowi Wyszatyckiemu i hm. Bernadecie Wyszatyckiej.

Sympozjum „Stulecie Niepodległości i Stulecie ZHP” 


 

Sympozjum „Stulecie Niepodległości i Stulecie ZHP” odbyło się 30 listopada w Berezce. Gości przywitał komendant Hufca Bieszczadzkiego ks. hm. Tomasz Latoszek, który odczytał list Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart. Następnie komendant wręczył Odznaki „Zasłużony dla Hufca Bieszczadzkiego ZHP”: hm. Krystynie Chowaniec, hm. dr Waldemarowi Basakowi oraz ks. Piotrowi Bartnikowi. Dodatkowo hm. Tadeusz Wojnar został wyróżniony „Medalem „Za Długoletnią Służbę Harcerską”, a hm. Jarosław Wojtas i hm. Henryk Wyszatycki - Krzyżem Pamiątkowym 100-lecia ZHP. Specjalnym podziękowaniem za współpracę z hufcem komendant hufca wyróżnił Alicję Wiśniewską oraz hm. Wiesława Korczykowskiego. Skarbnik Chorągwi Podkarpackiej ZHP wyróżnił Honorową Odznaką RPH Marię Stelmach z Nadleśnictwa Baligród. W trakcie sympozjum, zaprezentowano też trzy referaty - „Harcerstwo w walce o niepodległość i granice II RP” przedstawiła hm. Krystyna Chowaniec, ks. Piotr Bartnik mówił na temat „Wkładu bieszczadzkiego środowiska religijnego w dzieło niepodległości na przykładzie wybranych duchownych obrządku łacińskiego”, a hm. dr Waldemar Basak wygłosił referat: „Polskie formacje wojskowe w latach 1914-1919”. W przerwach harcerze z 1 BDW prezentowali uczestnikom piosenki patriotyczne i harcerskie.  W imieniu zebranych hm. Wiesław Korczykowski podziękował organizatorom za zorganizowanie sympozjum. Komendant hufca na zakończenie złożył podziękowanie zaproszonym gościom: skarbnikowi i całej delegacji Chorągwi Podkarpackiej, przedstawicielom samorządów, Państwowej Straży Pożarnej, Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych, nadleśnictwa Baligród, dyrektorom szkół, a także przedstawicielom innych instytucji, instruktorom, przyjaciołom harcerstwa.

 

"Dla Niepodległej"


W dniach 27-28.10. 2018 r. w Hoczwi odbył się Zlot Bieszczadzkiego Hufca ZHP Lesko pod hasłem „Dla Niepodległej”. Zlot został zainaugurowany Mszą św. w kościele parafialnym w Hoczwi, która zapoczątkowała nowy rok harcerski. Mszy przewodniczył miejscowy proboszcz ks. Stanisław Węglarz. Po Mszy św. odbył się kominek harcerski w trakcie którego gromady i drużyny przedstawiały zadanie przedzlotowe polegające na prezentacji legend związanych z powstaniem i historią państwa Polskiego, śpiewano też pieśni harcerskie i patriotyczne. Po kominku odbyły się warsztaty z technik linowych. Starsi harcerze uczestniczyli w kuźnicy nt „Droga do wolności”. Zuchy uczestniczyły w pląsach i zabawach. W przerwie zajęć odbyło się spotkanie drużynowych i funkcyjnych z władzami hufca. Po północy odbyło się przyrzeczenie harcerskie Druhów i Druhen z Berezki, Polany, Baligrodu i Wołkowyi. W sobotę uczestnicy zlotu wzięli udział w przedstawieniu teatralnym „Biesy i Czady” przygotowanym przez Teatr Wielu Pokoleń z Baligrodu w ramach projektu „Aktywne NGO”. Wszyscy uczestnicy zlotu zdobyli sprawności zuchowe i harcerskie „Biały Orzeł” i „Młody Obywatel”.
 
Zjazd Chorągwi Podkarpackiej ZHP 

W Zjeździe Wyborczym Chorągwi Podkarpackiej 22.10.2018 r. wzięli udział ks. hm. T. Latoszek i phm. M. Kowalska. Ks. hm. T. Latoszek został wybrany zastępcą przewodniczącego Sądu Chorągwi Podkarpackiej ZHP.

 

Gala Harcerskiego WolontariatuII Gala Harcerskiego Wolontariatu Chorągwi Podkarpackiej ZHP, odbyła się w piątek 5 października 2018 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Galę swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych oraz Naczelniczka ZHP hm. Anna Nowosad, a towarzyszył jej Skarbnik ZHP hm. Krzysztof Osmański. Podczas gali zostali wyróżnieni instruktorzy z całego Podkarpacia za swoją służbę na rzecz harcerstwa. W gali uczestniczyli także instruktorzy naszego hufca.Ks. hm. T. Latoszek odebrał Medal KEN z rąk wicekuratora podkarpackiego Stanisława Fundakowskiego. List Wojewody Podkarpackiego otrzymali: hm. Anna Domożyk i hm. Jarosław Wojtas. Hm. Barbara Kaluta, phm. Wanda Gosztyła i phm. Małgorzata Kowalska otrzymały List Kuratora Podkarpackiego, natomiast pwd. Danuta Gałęza- Biega i Jan Kowalski – dyrektor SP w Hoczwi otrzymali List Komendanta Chorągwi
 


Święto Chorągwi Podkarpackiej

Delegacja naszego Hufca podczas Święta Chorągwi Podkarpackiej "Harcerze Niepodległej". Hufiec reprezentowały gromady zuchowe z Myczkowa, Mchawy i Baligrodu oraz drużyny harcerskie z Polany, Myczkowa, Berezki, Hoczwi i Baligrodu.

 

Warsztaty NGO

Więcej w zakładce "Aktywne NGO" 


Zakończenie roku harcerskiego
Śpiewamy dla Niepodległej


Festiwal piosenki harcerskiej "Bieszczadzka nutka" odbył się 12 kwietnia 2018 r. w Bieszczadzkim Domu Kultury, w Lesku. W tym roku zuchy i harcerze śpiewali dla Niepodległej - w związku z setną rocznicą odzyskanie niepodległości przez Polskę. W Festiwalu udział wzięły: 28 BGZ "Leśne Duszki" z Myczkowa, 4 BGZ "Wataha" z Mchawy, 1 BGZ "Bieszczadzkie Skrzaty" z Baligrodu, 15 BDH z Hoczwi, 2 BDH z Baligrodu i 7 BDSH "Zielona Siódemka" z Baligrodu. Bardzo dziękujemy wszystkim harcerzom za wzięcie udziału w Festiwalu i zapraszamy do obejrzenia zdjęć.Dziękujemy dyrekcji BDK w Lesku za udostępnienie sali i obsługę techniczną.
Konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”  


 

       W dniu 14 marca  2018  roku w sali Biblioteki Miejskiej  i Powiatowej w Lesku odbył się konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”, poświęcony 100 – rocznicy odzyskania niepodległości. Dzieci prezentowały poezję i prozę poświęconą temu tematowi. Jury pod kierunkiem hm. T. Domożyka wyróżniło:
wsród zuchów:
I miejsce- Paulina Benewiat 28 BGZ Myczków, Antoni Budziak- 28 BGZ Myczków;
II miejsce- Wiktoria Wilczyńska- 28 BGZ Myczków, 
III miejsce: Alicja Car- 24 BGZ Berezka, Anna Bielanicz- 24 BGZ Berezka, Michał Kędziora- 28 BGZ Myczków, Błażej Szewczyk- 28 BGZ Myczków

wśród harcerzy:
I miejsce- Gabriela Budziak- 18 BDH Myczków,
II miejsce- Michał Wolak-18 BDH Myczków, Kamila Benewiat – 18 BDH Myczków, Kacper Koczera 15 BDH Hoczew, Julia Kardasz – 18 BDH Myczków,
III miejsce- Jolanta Kopczyńska i Zofia Stelmach- 2 BDH Baligród, Patryk Chytła, Kacper Baryła- 15 BDH Hoczew;
harcerze starsi - I miejsce- Kamil Opar z 7 BDSH z Baligrodu.

Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, które wręczył komendant hufca ks. hm. Tomasz Latoszek.  Podziękował także opiekunom za przygotowanie dzieci do konkursu , a Dyrekcji Biblioteki za udostępnienie sali.  Konkurs był jedną z imprez  organizowanych przez hufiec  w związku ze 100- leciem odzyskania niepodległości przez  naszą Ojczyznę.

 

 Szlakiem żołnierzy niezłomnych