SoO

Hufcowy Konkurs Recytatorski
"Strofy o Ojczyźnie"
Lesko 15 marzec 2012 r.
 


 

Pamiętajcie o ogrodach  
Czy tak trudno być poetą
W żar epoki nie użyczy wam chłodu
Żaden schron, żaden beton...

 

Komenda Hufca Bieszczadzkiego ZHP
w Lesku w  dniu 15 marca 2012   przeprowadziła eliminacje  hufcowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego pt. „ Strofy o Ojczyźnie”.  Celem konkursu  jest m.in. propagowanie piękna poezji polskiej wśród dzieci
i młodzieży, budowanie i podtrzymywanie tożsamości kulturowej i wspieranie aktywności artystycznej młodych ludzi
oraz uznanie dla swego talentu.  Laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wezmą udział w konkursie wojewódzkim, który odbędzie się
24 marca w BDK w Lesku.
 

 Motto tegorocznego konkursu, zaczerpnięte z tekstu J. Kofty
było głównym przesłaniem, wedle którego toczą się myśli i słowa.
Piękne strofy o ojczyźnie, patriotyzmie przeplatane były wzruszającymi fragmentami prozy, nawiązującymi do historii, piękna naszej Ojczyzny.

 Usłyszeliśmy poezje i fragmenty prozy takich autorów, jak: Żeromski, Szymborska, Miłosz...

Po wysłuchaniu wszystkich utworów jury w składzie: Krystyna Gałęza – z Biblioteki  Pedagogicznej w Lesku i hm. Tadeusz Domożyk wyróżniło następujących recytatorów:

W kategorii zuchy: 
I - miejsce Oliwia Matuszkiewicz - 20 BGZ Olszanica , 
II - miejsce Aleksandra Wolak – 28 BGZ Myczków,
III - miejsce Daria Bruc - 20BGZ Olszanica.

W kategorii harcerze: 
I miejsce Anna Nosek – 9 BDH  w Lesku,
jury przyznało dwa drugie miejsca tj. Kacper Grzybowski - 17BDH Lesko,
i Sebastian Kuc - 25BDH Olszanica oraz cztery trzecie miejsca następującym harcerzom: Adriana Wojtanowska - 17BDH w Lesku; Zuzanna Buczek - 25BDH w Olszanicy; Kacper Zięba – 16BDH Berezka i Patrycja Radko – 29BDH Uherce Mineralne. Wyróżnienie otrzymali harcerze z Hoczwi - Marta Mamak
i Grzegorz Iwanicki.

W kategorii harcerze starsi pierwsze miejsce zdobyła Weronika Wolak z 18BDH w Myczkowie, laureaci pierwszych miejsc będą reprezentować hufiec na konkursie wojewódzkim.