Rozkazy 2018

Rozkaz  L. 5/2018

Związek Harcerstwa Polskiego                                          Lesko dnia, 21.05.2018
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola

 

1. Zarządzenia i informacje
1.1 Zarządzenia

 

1.1.1. Działając na podstawie paragrafu 50 ust. 1 pkt. 2 Statutu ZHP , w łączności z pkt.11 Uchwały nr 7/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 18.03.2018 r.- Ordynacja Wyborcza oraz Uchwała nr 11/2018 Komendy Chorągwi Podkarpackiej ZHP  z dnia 24.04. 2018 r- zwołuję  w dniu 26.06.2018 zjazd  nadzwyczajny Hufca Bieszczadzkiego ZHP im. Wincentego Pola,  w celu wyboru jednego delegata na zjazd zwykły Chorągwi Podkarpackiej ZHP.
1.2 Informacje

 

1.2.1 Podaję wykaz osób uprawnionych do czynnego udziału w Nadzwyczajnym Zjeździe Hufca Bieszczadzkiego z głosem decydującym:
1. Hm. Anna Domożyk – członek zespołu kształcenia
2. Hm. Tadeusz Domożyk- członek HKR
3. Hm. Renata Dembiczak- skarbnik
4. Phm. Małgorzata Kowalska- z-ca komendanta
5. Pwd. Danuta Gałęza- Biega- członek KH
6. Hm. Barbara Kaluta- członek HKR
7. Hm. Krystyna Paluch- przewodnicząca HKR
8. Phm. Wanda Gosztyła- członek HKR
9. Hm. Jarosław Wojtas- z-ca komendanta
10. Pwd. Katarzyna Wronowska-drużynowa
11. Pwd. Zofia Myrdek- drużynowa
12. Pwd. Robert Miszczak- drużynowy
13. Pwd. Małgorzata Pado- członek Hufcowy Zespół Promocji i Informacji
14. Pwd. Anna Skoczek-członek Hufcowy Zespół Promocji i Informacji
15. Hm. Wiesław Korczykowski- z-ca przew. RPH
16. Pwd. Danuta Ostalecka- drużynowa
17. phm. Jan Paluch- członek ZPiI
18. Pwd. Damian Gądek- drużynowy
19. Pwd. Jarosław Wnuk - drużynowy
20. Phm. Stanisław Gołyźniak - drużynowy
21. Pwd. Agnieszka Dereń - drużynowa
22. Pwd. Krystyna Gałęza - członek ZPiI ks. hm. Tomasz Latoszek

 


 


Rozkaz  L. 3/2018

Związek Harcerstwa Polskiego                                                       Lesko dnia, 15.03.2018
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola

Wyjątki z rozkazu Naczelniczki ZHP

 

11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia
11.3. Pochwały
11.3.1. Listy Pochwalne Naczelnika ZHP
Wyróżniam Listem Pochwalnym następujące Druhny i Druhów:
Chorągiew Podkarpacka ZHP

 

lp.

 

stopień

 

imię

 

nazwisko

 

hufiec

127

phm.

Małgorzata

Kowalska

Bieszczadzki

128

pwd.

Jarosław

Wnuk

Bieszczadzki

1.       Zarządzenia i informacje 
1.2       Informacje
1.2.1          Informuję, że komendant hufca ks. hm. T. Latoszek i z-ca komendanta phm. M. Kowalska uczestniczyli w zbiórce komendantów hufców biorących udział w projekcie  "Podkarpacka Sieć Wsparcia Wychowawczej Funkcji Rodziny"
1.2.2    Informuję, że 26.02 br. W kościele parafialnym w Berezce odbyły się uroczystości poświęcone Patronowi Harcerzy bł. Ks. phm. W. Frelichowskiemu. Mszę św. Odprawił ks. hm. Tomasz Latoszek. Uczestniczyli instruktorzy, zuchy i harcerze z terenu hufca.
1.2.3      Informuję, że 14.03.2018 w Sali Biblioteki Miejskiej w Lesku odbył się konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”, poświęcony 100 – rocznicy odzyskania niepodległości.Jury pod kierunkiem hm. T. Domożyka wyróżniło:
zuchy- I miejsce- Paulina Benewiat 28 BGZ Myczków, Antoni Budziak- 28 BGZ Myczków; II miejsce- Wiktoria Wilczyńska- 28 BGZ Myczków, ; III miejsce: Alicja Car- 24 BGZ Berezka, Anna Bielanicz- 24 BGZ Berezka, Michał Kędziora- 28 BGZ Myczków, Błażej Szewczyk- 28 BGZ Myczków;
harcerze- I miejsce- Gabriela Budziak- 18 BDH Myczków, II miejsce- Michał Wolak-18 BDH Myczków, Kamila Benewiat – 18 BDH Myczków, Kacper Koczera 15 BDH Hoczew, Julia Kardasz – 18 BDH Myczków, III miejsce- Jolanta Kopczyńska 2 BDH Baligród, Zofia Stelmach 2 BDH Baligród, Patrycja Chytła i kacper Baryła 15 BDH Hoczew.
Harcerze starsi – I miejsce Kamil Opar 7 BDSH Baligród
Komendant Hufca wręczył laureatom pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Dziękujemy dyrekcji Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku za udostępnienie sali.
1.2.4  Informuję, że phm. M. Kowalska uczestniczyła w I zbiórce kursu harcmistrzowskiego Cogito.
1.2.5  Informuję, że pwd. Damian Gądek uczestniczył w szkoleniu wychowawców "Podkarpacka Sieć Wsparcia Wychowawczej Funkcji Rodziny".
1.2.6  Informuje, że phm. M. Kowalska uczestniczyła w warsztatach zuchmistrzowskich  w Krośnie w dniu 24 lutego 2018 r.

1.2.7. Informuje, że Nabożeństwo  Drogi Krzyżowej i Eucharystia w intencji  służb mundurowych województwa podkarpackiego  odbędzie się dnia 23 marca 2018 o godz. 13.45. w Zwierzyniu.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1 Pochwały

12.1.1 Udzielam pochwały hm. B. Kalucie, hm. A. Dereń, pwd. D. Gaęza-Biega, phm. M. Kowalskiej za przygotowanie zuchów i harcerzy do konkursu recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”

 

ks. hm. Tomasz Latoszek

 


Rozkaz  L. 2/2018

Związek Harcerstwa Polskiego                                                     Lesko dnia,22.02.2018
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, że w biwaku gromad zuchowych w Baligrodzie uczestniczyły zuchy z Myczkowa/28 BGZ/ i Baligrodu/1 BGZ/. Zajęcia prowadziły hm. Barbara Kaluta i phm. M. Kowalska.
1.2.2. Informuję, że w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Strofy o Ojczyźnie” w Łodzi uczestniczyły Gabriela Budziak z 18 BDH – przygotowywała hm. A. Dereń  i Paulina Benewiat z 28 BGZ – przygotowywała hm. B. Kaluta; wyróżnienie otrzymała Paulina Benewiat z 28 BGZ z Myczkowa.
1.2.3. Informuję, że w czasie ferii 15 BDH z Hoczwi zorganizowała biwak szkoleniowy; zajęcia prowadziła pwd. Danuta Gałęza- Biega.
1.2.4. Dziękuję wszystkim drużynowym za organizację zajęć w miejscu zamieszkania w czasie ferii zimowych.
1.2.5. Informuję, że obchody Święta Patrona Harcerzy bł. phm. W. Frelichowskiego oraz Dnia Myśli Braterskiej odbędą się 26 lutego 2018 r. w kościele parafialnym w Berezce.
1.2.6. Przypominamy, że konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” odbędzie się 14 marca 2018 r.   o godz. 14.30 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesku. Regulamin konkursu został przesłany wcześniej.
1.2.7. Przypominamy, że Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku, o godz. 14.00.
1.2.8. Zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszą kartkę i ozdobę wielkanocną. Prace należy składać do 29 marca 2018 r. do biura Komendy Hufca w Lesku.


ks. hm. Tomasz Latoszek

Rozkaz  L. 1/2018

Związek Harcerstwa Polskiego                                                      Lesko dnia,25.01.2018
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L.12/2017  z dnia 30.11.2017
3. Chorągiew
3.4.10. Mianuję hm. Tadeusza Domożyka pełnomocnikiem komendanta chorągwi na zjazd sprawozdawczy Hufca Bieszczadzkiego ZHP w Lesku  w dniu 28.11.2017 r.
Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L. 14/2017 z dnia 27.12.2017
1. Zarządzenia i informacje
1.2.3. Podaję do wiadomości, że z dniem 02.12.2017 r. Międzyhufcowa Komisja Stopni Instruktorskich w Sanoku przejmuje prowadzenie prób na stopień podharcmistrzyni/ podharcmistrza dla instruktorów z terenu Hufca Bieszczadzkiego ZHP w Lesku. Decyzja obowiązuje do dnia 5.01.219 r.
3. Chorągiew
3.3.10. Zwalniam hm Tadeusz Domożyka z funkcji pełnomocnika komendanta chorągwi na zjazd sprawozdawczy Hufca Bieszczadzkiego ZHP w Lesku, z dniem 29.11.2017
14.3. Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej
14.3.1. Przedłużam do dnia 27.12.2021 r. uprawnienia wynikające z posiadania OKK w stopniu srebrnym ks. hm. Tomaszowi Latoszkowi- Hufiec Bieszczadzki ZHP w Lesku i zmieniam nr odznaki na SOKK/413/2017
Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L. 3/2018 z dnia 30.01.2018
3. Chorągiew
3.5.2. Powołuję z dniem 13 stycznia 2018 roku hm. Barbarę Kalutę w skład Międzyhufcowej Komisji Stopni Instruktorskich w Sanoku.
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1 Informuję, że w czasie ferii  będą zorganizowane biwaki w Baligrodzie i w Hoczwi organizowane przez 7 BDSH i 2 BDH  w Baligrodzie,  1 BDW w Berezce, 15 BDH w Hoczwi.
1.2.2. Informuję, że w 10-11 lutego 2018 r. w Harcówce w Hoczwi odbędzie się szkolenie instruktorskie „Pozyskiwanie środków dla hufca i drużyny”.
1.2.3. Informuję, że w sali Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesku odbyło się harcerskie kolędowanie, w którym uczestniczyli instruktorzy, drużynowi harcerki i harcerze oraz przyjaciele harcerstwa z terenu naszego hufca.
1.2.4. Informuję, że Hufcowy  Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej  odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. w Bieszczadzkim Domu Kultury, o godz. 14.00
1.2.5. Konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” będzie zorganizowany w marcu  w sali Biblioteki Miejskiej w Lesku . Tematyka: wiersze i proza związane z odzyskaniem niepodległości. Obowiązuje regulamin ubiegłoroczny.
2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję Sztab HAZ i HAL na 2018 r. w składzie: phm. Małgorzata Kowalska – szef sztabu oraz członkowie: pwd. Damian Gądek, pwd. Danuta Gałęza-Biega
2.3.2. Powołuję komendę kursu instruktorskiego „Pozyskiwanie środków dla hufca i drużyny” w składzie:  ks. hm. Tomasz Latoszek,  phm. Małgorzata Kowalska, hm. Jarosław Wojtas.
6.  Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Mianuję komendantem biwaków harcerskiego i zuchowego  w Baligrodzie phm. Małgorzatę Kowalską.

ks. hm. Tomasz Latoszek