Rozkazy 2018

Rozkaz  L. 14/2018

Związek Harcerstwa Polskiego                                          Lesko dnia, 28.12.2018
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku wszystkim zuchom, harcerzom i instruktorom życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, sukcesów w pracy wolontariusza naszej organizacji.

1. Zarządzenia i informacje.
1.2. Informacje.
1.2.1. Informuję, że w przekazaniu Światła Betlejemskiego Starostwu, Burmistrzowi Miasta i Gminy Lesko oraz innym instytucjom współpracującym z harcerstwem uczestniczyli phm. M. Kowalska- zastępca komendanta, pwd. Danuta Gałęza-Biega- członek komendy hufca, pwd. Damian Gądek- namiestnik wędrowniczy, harcerze z 15 BDH z Hoczwi. Złożono także życzenia przekazując okolicznościowe stroiki.
1.2.2. Informuję, że instruktorzy hufca uczestniczyli w podsumowaniu projektu Aktywne NGO oraz konferencji Współpraca Stowarzyszenia Edukacja i  Rozwój” z innymi organizacjami”, które odbyło się 20 grudnia 2018 r. w Lesku. W trakcie konferencji wręczono Pamiątkowe Krzyże 100 lat ZHP dh.dh. pwd. D. Gałęza- Biega, p. Jan Kowalski, hm. Maria Rejmańska.
1.2.3. Informuję, że hm. Jarosław Wojtas został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi na wniosek MEN za zasługi w działalności na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży/ Monitor Polski z dn. 2.2.2018- Postanowienie Prezydenta RP z dnia 6.12.2017 poz.155/.
1.2.4. Jury w konkursie na najładniejszą ozdobę choinkową i kartkę świąteczną wyróżniło następujących dh.dh. Maja Masłyk, Emilia Fedor, Zuzanna Masłyk, Diana Indyk,Aleksandra Materna - 6 BDSH Średnia Wieś, Bartosz Woroszczak, Kinga Kopczyńska 2 BDH Baligród, Izabela Solon- 15 BDH Hoczew, Maria Bielanicz, Karolina Kafara 16 BDH Berezka.
1.2.5. Informuję, że 1 BDW zorganizowała w Berezce spotkanie opłatkowe, w trakcie którego podzielono się opłatkiem i śpiewano kolędy.
3. Drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne
3.2.1. Informuję, ze z dniem 1 stycznia 2019 r. 6 Bieszczadzka Drużyna Starszoharcerska im. Aleksandra Fredry  zostaje przemianowana na 6 Bieszczadzką Drużynę Harcerską im. Aleksandra Fredry
7. Mianowania instruktorów
7.5.Przyj
ęcie  w poczet instruktorów
7.5.1. Informuj
ę, że na wniosek dh. pwd. Patryka Szumańskiego  przesunięto termin zobowiązania instruktorskiego  na  styczeń  2019 r.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Pochwały
12. 1. Udzielam pochwały 2 BDH z Baligrodu za kolejną świąteczną akcję  - wykonywania stroików i odwiedzania starszych i samotnych osób z życzeniami.
13. Inne
Informuję, że zuchy i harcerze    z pracownikami  Nadleśnictwa Baligród uczestniczyli we wspólnym kolędowaniu.

ks. hm. T. Latoszek

Rozkaz  L. 13/2018

Związek Harcerstwa Polskiego                                          Lesko dnia, 17.12.2018
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola

Wyjątki z rozkazu L.13/2018 z dnia 30.11.2018 r. Naczelnika ZHP
11. Odznaczenia,pochwały, wyróżnienia
11.1. Odznaczenia harcerskie
11.1.1. Podaję do wiadomości decyzje  Przewodniczącego ZHP w sprawie  odznaczenia  Złotym, Srebrnym, Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”
11.1.2. Brązowy Krzyż „Za  Zasługi dla ZHP” otrzymują:
Chorągiew Podkarpacka
phm. Małgorzata Kowalska, phm. Jan Paluch

1. Zarządzenia i informacje.
1.2. Informacje.
1.2.1. Informuję, że 30.11.2018 r. w sali konferencyjnej Hotelu-Spa Karino w Berezce odbyło się Sympozjum poświęcone Stuleciu Odzyskanie Niepodległości i Stuleciu ZHP w Bieszczadach. Referaty wygłosili hm. Krystyna Chowaniec, hm. Waldemar Basak, ks. Piotr Bartnik. Uczestnicy Sympozjum mogli zobaczyć wystawę o tematyce Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
1.2.2. W trakcie imprezy dh. phm. Kowalski – skarbnik chorągwi wręczył odznakę RPH Marii Stelmach.
1.2.3. W czasie Sympozjum odznaki „Zasłużony dla Hufca Bieszczadzkiego” z rąk komendanta hufca odebrali dh. dh. hm. Krystyna Chowaniec, hm. Waldemar Basak, ks. Piotr Bartnik.
Dh. hm. Tadeusz Wojnar odebrał medal „Za Długoletnią Służbę Harcerską”.
Dyplomy pochwalne komendanta hufca bieszczadzkiego odebrali: hm. Wiesław Korczykowski i Alicja Wiśniewska.
Pamiątkowe Krzyże „100-lecia ZHP” odebrali hm. Jarosław Wojtas i Henryk Wyszatycki.
1.2.4. Informuję, że w Szkole Podstawowej w Hoczwi 30.11.2018 r. odbył się XVIII biwak „Starszoharcerska Nocka na Luzie”. Uczestniczyli w nim wędrownicy z Sanoka i 1 BDW, 15 BDH  z naszego hufca. Komendantem biwaku był pwd. Mateusz Piekut.
W czasie biwaku harcerze zdobywali sprawności wywiadowcy i detektywa.
1.2.5. W Lesku odbyło się spotkanie kręgu instruktorskiego podsumowujące miniony rok pracy instruktorskiej. W trakcie imprezy wręczono pamiątkowe Krzyże 100- lat ZHP dh.dh.: hm. A. Domożyk, hm. T. Domożyk, hm, K. Paluch, hm. B. Wyszatycka, ks. hm. T. Latoszek, A. Wiśniewska, hm. W. Korczykowski, phm. J. Paluch.
1.2.6. Informuję, że w uroczystości przekazania Światła Betlejemskiego w Rzeszowie 16.12.2018 r. uczestniczyła delegacja hufca na czele z komendantem ks. hm. T. Latoszkiem. Światło zostało przekazane ks. bp. Janowi Wątrobie w czasie Mszy w kościele Chrystusa Króla w Rzeszowie. Harcerze hufca przekazali Światło parafiom, władzom powiatu, miasta i gmin.
1.2.7. Informuję, że pwd. D. Gądek uczestniczył w spotkaniu informacyjnym w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zorganizowanym przez Narodowy Instytut Wolności w sprawie pozyskiwania dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
12.2. Wyróżnienia.
12.2.4. W porozumieniu z komendą hufca przyznaję Krzyż Pamiątkowy „100 Lat ZHP”: pwd. D. Gałęzie-Biega, pwd. B. Baum, hm. K. Chowaniec, hm. W. Basakowi, phm. J. Latoszek, pwd. M. Pado, pwd. A. Skoczek, phm. M. Kowalska.


ks. hm. T. Latoszek

Rozkaz  L. 12/2018

Związek Harcerstwa Polskiego                                          Lesko dnia, 29.11.2018
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola

1. Zarządzenia i informacje.
1.2. Informacje.
1.2.1. Informuję, że 2 BDH z Baligrodu objęła opieką pomnik żołnierzy WOP w Bystrem k/Baligrodu.
1.2.2. Informuję, że 9.11.2018 r. 2 BDH i 1 BGZ z Baligrodu oraz 16 BDH i 21 BGZ z Berezki uczestniczyły w ogólnopolskiej akcji śpiewania Hymnu Polskiego.
1.2.3. Informuję, że 11.11.2018 r. w powiatowych uroczystościach Odzyskania Niepodległości w Lesku uczestniczyła delegacja hufca w składzie: hm. Renata Dembiczak, pwd. Danuta Gałęza-Biega i dh Bartosz Litera. Wartę przy pomnikach leskich pełnili harcerze z 15BDH.
W uroczystościach gminnych w Polańczyku brał udział komendant hufca ks. hm. T. Latoszek.
Harcerze z Baligrodu złożyli kwiaty na cmentarzu wojennym w Baligrodzie. Harcerze z Berezki uczestniczyli w uroczystej Mszy i pełnili wartę przy tablicy pamiątkowej 100-lecia Niepodległości w Berezce.
1.2.4. Informuję, że dh. pwd. Damian Gądek namiestnik wędrowników uczestniczył w spotkaniu Chorągwianej Komisji Historycznej w sali konferencyjnej Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. Spotkanie zostało poświęcone działalności harcerzy podkarpackich w upamiętnieniu 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
1.2.4. Informuję, że 30.11.2018 r. w sali konferencyjnej Hotelu-Spa Karino w Berezce odbędzie się Sympozjum poświęcone Stuleciu Odzyskanie Niepodległości i Stuleciu ZHP w Bieszczadach. Referaty wygłoszą hm. Krystyna Chowaniec członkini CKR i Komendantka Hufca Ziemi Sanockiej, hm. Waldemar Basak sekretarz Sądu Chorągwi Podkarpackiej ZHP, prezes Karpackiego Stowarzyszenia Oświatowego i Naukowego, ks. Piotr Bartnik – duszpasterz turystów Archidiecezji Przemyskiej. Początek o godz. 16.30. W czasie sympozjum będzie prezentowana wystawa o tematyce Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
1.2.5. Informuję, że w Szkole Podstawowej w Hoczwi 30.11.2018 r. odbędzie się XVIII biwak Starszoharcerska Nocka na Luzie. Początek godz. 19.00.
12. Nagrody, wyróżnienia, pochwały.
12.2. Wyróżnienia.
12.2.1. Na wniosek komendy hufca dh. hm. Mariusz Bezdzietny – Komendant Chorągwi Podkarpackiej przyznał srebrną Odznakę Rady Przyjaciół Harcerstwa: Wojciechowi Głuszko - nadleśniczemu w Baligrodzie, Marii Stelmach - pracownikowi Nadleśnictwa Baligród, Ewa Wydrzyńskiej-Scelinie pracownikowi Nadleśnictwa Baligród, Barbarze Gaweł-Łyda - dyrektorce Szkoły Podstawowej w Berezce;
12.2.2. Na wniosek Komendy Hufca przyznaję dh. hm. Krystynie Chowaniec, dh. hm. Waldemarowi Basakowi i ks. Piotrowi Bartnikowi odznakę Zasłużony dla Hufca Bieszczadzkiego w Lesku”.
12.2.3. Na wniosek Komendy Hufca przyznaję Medal za Długoletnią Służbę” dh. hm. Tadeuszowi Wojnarowi.
12.2.4. W porozumieniu z komendą hufca przyznaję Krzyż Pamiątkowy „100 Lat ZHP”: p. Alicja Wiśniewska, hm. Jarosław Wojtas, hm. Wiesław Korczykowski, hm. Krystyna Paluch, phm. Jan Paluch, phm. Henryk Wyszatycki. hm. Bernadeta Wyszatycka, hm. Anna Domożyk, hm. Tadeusz Domożyk,
14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w poprzednim rozkazie pominięto wyniki biegu patrolowego; I miejsce zajęła 15 BDH Hoczew; na wykonanie godła 15 BDH Hoczew została także laureatem.


ks. hm. Tomasz Latoszek

Rozkaz  L. 11/2018

Związek Harcerstwa Polskiego                                          Lesko dnia, 30.10.2018
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że w Gali Wolontariatu w Rzeszowie 21.10.2018 r. uczestniczyli ks. hm. T Latoszek komendant hufca, hm. Małgorzata Kowalska z-ca komendanta hufca, phm. Wanda Gosztyła, pwd. D. Gądek, p. Barbara Gaweł Łyda, p. Jan Kowalski.
1.2.2. Informuję, że ks. hm. T. Latoszek odebrał Medal KEN z rąk vice kuratora podkarpackiego Stanisława Fundakowskiego.
1.2.2. Informuję, że List Wojewody Podkarpackiego otrzymali: hm. Anna Domożyk i hm. J. Wojtas.
1.2.3. Informuję, że List Kuratora Podkarpackiego otrzymali: hm. B. Kaluta, phm. Wanda Gosztyła, phm. M. Kowalska.
1.2.4. List Komendanta Chorągwi otrzymali: J. Kowalski dyrektor SP w Hoczwi, pwd. Danuta Gałęza- Biega.
1.2.5. Informuję, że w Zjeździe Wyborczym Chorągwi Podkarpackiej 22.10.2018 r. wzięli udział ks. hm. T. Latoszek i phm. M. Kowalska.
1.2.6. Informuję, że ks. hm. T. Latoszek został wybrany zastępcą przewodniczącego Sądu Chorągwi Podkarpackiej ZHP.
1.2.7 . Informuję, że harcerze z 1 BDW z Berezki pełnili służbę w czasie imprezy Bieszczadzki Weekend Biegowy Rysia w Polańczyku.
1.2.8. Informuję, że w dniach 27-28.10. 2018 r. w Hoczwi odbył się Zlot Bieszczadzkiego Hufca ZHP Lesko pod hasłem Dla Niepodległej.
Zlot został zainaugurowany Mszą św. w kościele parafialnym w Hoczwi, która zapoczątkowała nowy rok harcerski. Mszy przewodniczył miejscowy proboszcz ks. Stanisław Węglarz.
Po Mszy św. odbył się kominek harcerski w trakcie którego gromady i drużyny przedstawiały zadanie przedzlotowe polegające na prezentacji legend związanych z powstaniem i historią państwa Polskiego, śpiewano też pieśni harcerskie i patriotyczne.
Po kominku odbyły się warsztaty z technik linowych. Starsi harcerze uczestniczyli w kuźnicy nt Droga do wolności. Zuchy uczestniczyły w pląsach i zabawach. W przerwie zajęć odbyło się spotkanie drużynowych i funkcyjnych z władzami hufca.
Po północy odbyło się przyrzeczenie harcerskie Druhów i Druhen z Berezki, Polany, Baligrodu i Wołkowyi. W sobotę uczestnicy zlotu wzięli udział w przedstawieniu teatralnym Biesy i Czady przygotowanym przez Teatr Wielu Pokoleń z Baligrodu w ramach projektu Aktywne NGO. Laureatem biegu harcerskiego została Gromada Zuchowa z Mchawy i Drużyna Harcerska z Polany. W konkursie na wykonanie makiety grodu słowiańskiego I miejsce 4BGZ Mchawa, II miejsce 2BDH Baligród i III miejsce dh Maksymilian Klocek z 21BDH Wołkowyja. W konkursie na wykonanie godła Polski I miejsce Wiktoria Wójs 24BGZ Berezka, II miejsce 4BGZ Mchawa i BDH Średnia Wieś, III miejsce Anna Kafara 16BDH Berezka. Wszyscy uczestnicy zlotu zdobyli sprawności zuchowe i harcerskie Biały Orzeł” i Młody Obywatel.
1.2.9 Informuję, że harcerze i instruktorzy uczestniczyli w konferencji „Aktywne NGO” i „Targach różnorodności zorganizowanych przez Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój. Projekt został dofinansowany z Narodowego Instytutu Wolności. W trakcie konferencji wręczono wyróżnienia wolontariuszom harcerskim i innym osobom. Uczestnicy obejrzeli stoiska na których prezentowały się różne organizacje i stowarzyszenia.
7. Mianowania instruktorów
7.2 Mianowanie na stopień przewodniczki / przewodnika.
7.2.1 Na wniosek HKSI z dn. 27.10.2018 r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego dh Patrykowi Szumańskiemu.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody.
12.1 Pochwały
12.1.1 Udzielam pochwały dh. pwd D. Gądkowi komendantowi zlotu w Hoczwi
Dziękuję wszystkim zuchom i harcerzom za staranne przygotowanie się do zlotu. Dziękuję dyrektorowi szkoły p. Janowi Kowalskiemu za udostępnienie budynku szkoły na zlot hufca.
12.2 Wyróżnienia
12.2.1. Wyróżniam Listem Pochwalnym Komendanta Hufca dh. dh.: hm. Krystynę Paluch, hm. Wiesława Korczykowskiego, hm. Tadeusza Domożyka, phm. Jana Palucha, pwd. Damiana Gądka, p. Alicję Wiśniewską.


ks. hm. Tomasz Latoszek

Rozkaz  L. 10/2018

Związek Harcerstwa Polskiego                                          Lesko dnia, 26.10.2018
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola

8. Zaliczenie służby instruktorskiej
8.1. Na podstawie & 22 ust.1 Statutu ZHP zaliczam służbę instruktorską za  rok harcerski 2017/18 niżej wymienionym Druhnom i Druhom:
hm. Renata Dembiczak- skarbnik hufca
hm. Anna Domożyk- członek KSI
hm. Tadeusz Domożyk- członek HKR
hm. Agnieszka Dereń- drużynowa
pwd. Barbara Baum- druzynowa
pwd. Danuta Gałęza-Biega- czł. KH
hm. Wiesław Korczykowski- czł. Zespołu promocji i informacji
phm. Wanda Gosztyła- czł. KRH
hm. Barbara Kaluta- czł. KRH
hm. Jarosław Wojtas- zastępca komendanta hufca
pwd. Małgorzata Pado- czł. Zespołu promocji i informacji
pwd. Anna Skoczek- czł. Zespołu promocji i infomacji
pwd. Damian Gądek- drużynowy
hm. Krystyna Paluch- przewodnicząca KRH
phm. Jan Paluch- czł. Zespołu promocji i informacji
ks. phm. Stanisław Gołyźniak- drużynowy
ks. pwd. Jarosław Wnuk- drużynowy
pwd. Robert Miszczak- drużynowy
phm. Małgorzata Kowalska- zastępca komendanta
pwd. Anna Kowalska- czł. Zespołu promocji i informacji
pwd. Katarzyna Wronowska- drużynowa
pwd. Zofia Myrdek- drużynowa


ks. hm. Tomasz Latoszek


 

Rozkaz  L. 9/2018

Związek Harcerstwa Polskiego                                          Lesko dnia, 30.09.2018
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola


Ze smutkiem informuję, ze odszedł od nas na Wieczną Wartę hm. Edward Eluszkiewicz, nauczyciel, instruktor naszego hufca. Przez wiele lat prowadził drużynę MSR-u w Zespole Szkół Drzewnych w Lesku, pełnił funkcję komendanta szczepu w tej jednostce oświatowej oraz zastępcy komendanta Hufca Bieszczadzkiego ZHP. Zawsze pozostanie w naszej pamięci.
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, że 20.08.2018 r. komendant hufca ks. hm. T. Latoszek uczestniczył w Sanoku w uroczystości odsHYPERLINK "http://przemyska.pl/?dl_id=8071"łHYPERLINK "http://przemyska.pl/?dl_id=8071"oniHYPERLINK "http://przemyska.pl/?dl_id=8071"ęHYPERLINK "http://przemyska.pl/?dl_id=8071"ciHYPERLINK "http://przemyska.pl/?dl_id=8071"a tablicy upamiHYPERLINK "http://przemyska.pl/?dl_id=8071"ęHYPERLINK "http://przemyska.pl/?dl_id=8071"tniajHYPERLINK "http://przemyska.pl/?dl_id=8071"ąHYPERLINK "http://przemyska.pl/?dl_id=8071"cej pHYPERLINK "http://przemyska.pl/?dl_id=8071"łHYPERLINK "http://przemyska.pl/?dl_id=8071"k. ŻHYPERLINK "http://przemyska.pl/?dl_id=8071"yHYPERLINK "http://przemyska.pl/?dl_id=8071"łHYPERLINK "http://przemyska.pl/?dl_id=8071"ki – ŻHYPERLINK "http://przemyska.pl/?dl_id=8071"ebrackiHYPERLINK "http://przemyska.pl/?dl_id=8071"ego – żołnierza niezłomnego. Przewodniczył też Mszy św. w kościele św. Maksymiliana Kolbe poprzedzającej odsłonięcie tablicy w Sanoku.
1.2.2. Informuję, że 23.08.2018 r. hm. T. Latoszek koncelebrował Mszę św. w kościele Farnym w Sanoku w intencji śp. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego w 100. rocznicę urodzin.
1.2.3. Informuję, że w obchodach odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Berezce z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę uczestniczyli przedstawiciele hufca; phm. M. Kowalska- zastępca komendanta, Danuta Gałęza – Biega- członkini komendy hufca, hm. T. Domożyk- przewodniczący kręgu, inni instruktorzy hufca oraz harcerze z 15 BDH i 2 BDH oraz z hufca Sanok. Tablicę odsłonili ks. kanonik Edward Stopyra, wójt Gminy Solina Adam  Piątkowski, hm. T.
Domożyk i ks. por. Maciej Skrzypski. Uroczystości przygotował ks. hm. T. Latoszek.
1.2.4. Informuję ,że dnia 31 sierpnia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lesku odbyło się spotkanie władz hufca z drużynowymi. Omówiono sprawę udziału w Zlocie Chorągwi, opłacania składek harcerskich, zaplanowano imprezy na 2019 r.

1.2.5. Informuję, że 15.09.2018 r. w Zlocie Hufca Ziemi Sanockiej uczestniczył komendant hufca ks. hm. T. Latoszek, który otrzymał honorową złotą odznakę 100-lecia harcerstwa na ziemi sanockiej.
3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Z dniem 1 .09.2018 r. rozwiązuję 7 Bieszczadzka Drużynę Starszoharcerską w Baligrodzie w związku z likwidacją gimnazjum i przejściem części członków do 1 BDW i 2 BDH.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamkniecie próby na stopień przewodnika/czki
7.1.1. Na wniosek KSI z dnia 21.09.18 przedłużam okres próby na stopień przewodnika dh. dh. M. Szumański, K. Zięba do 31.01.2019 r.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1.Pochwały
12.1.1. Udzielam pochwały dh. phm. Damianowi Gądkowi za przygotowanie i organizację wyjazdu hufcowej delegacji na Zlot Chorągwi Podkarpackiej.

12.1.2. Udzielam pochwały dh dh: pwd. Z. Myrdek, hm. B. Kaluta, ks. phm St. Gołyźniakowi, phm. M. Kowalska, K. Gawłowskiej, hm. A. Dereń, P. Szumańskiemu za sprawowanie opieki nad uczestnikami zlotu, pwd. A. Kowalskiej.
12.1.3. Udzielam pochwały zuchom i harcerzom z Bieszczadzkiego Hufca Lesko, biorącym udział w Zlocie Chorągwi Podkarpackiej za udział w grze miejskiej i wzorową postawę.
12.2 Wyróżnienia
12.2.1 Na wniosek Komendy Hufca i Komisji Rewizyjnej Hufca Lesko przyznaję odznakę "Zasłużony dla Hufca Lesko" p. Barbarze Gaweł - Łyda - dyrekorce Szkoły Podstawowej w Berezce.

ks. hm. Tomasz Latoszek


Rozkaz  L. 8/2018

Związek Harcerstwa Polskiego                                          Lesko dnia, 24.07.2018
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola

Z wielkim żalem informujemy, że na wieczną wartę odeszła od nas hm. Anna Smaczny długoletni instruktor hufca, zastępca komendanta hufca, organizatorka obozów stałych i wędrownych, wyjazdów zagranicznych, kursów instruktorskich, rajdów regionalnych, włożyła wielki wkład pracy w rozwój bazy w Polańczyku. Swą pracą instruktorską przyczyniła się do rozwoju Hufca Bieszczadzkiego. Pamięć o Niej na zawsze zostanie w naszych sercach.

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, że w czerwcu ks. hm. T. Latoszek przeprowadził szkolenie dla Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Berezce nt. Nowe technologie w edukacji.
1.2.2. Informuję, ze na początku lipca odbył się biwak gromad i drużyn z Baligrodu i Hoczwi w oparciu o bazę szkoły w Baligrodzie. Zuchy z 1 BGZ Baligród złożyły obietnicę zuchową w obecności drużynowych, rodziców, dyrekcji szkoły. Obietnicę poprzedził bieg patrolowy dla zuchów. Uczestniczyły phm. M. Kowalska- zastępca komendanta oraz pwd. D. Gałęza-Biega - członek komendy hufca.
1.2.3. Informuję ,że 3 lipca w Bukowcu odbył się bieg terenowy dla zuchów i harcerzy. Uczestniczyli 15 BDH Hoczew, 1 BGZ Baligród, 2 BDH Baligród, 7 BDSH Baligród, 1 DW Berezka.  Bieg przygotował pwd. Damian  Gądek.  Gromady i drużyny w trakcie biegu realizowały zadania z tematyki puszczańskiej. Pierwsze miejsce zajął zastęp Wataha, drugie miejsce zastęp Skrzaty,  trzecie miejsce zastęp Niedźwiedzie i Wilki.  Na zakończenie biegu odbyło się ognisko harcerskie.
1.2.4. Informuję, że w trakcie biwaku w Baligrodzie odbył się kurs instruktorski na temat przepisów o ochronie danych osobowych i zmian wprowadzonych przez UE/RODO/.
1.2.5.  Informuję ,że komendant hufca ks. hm. T. Latoszek uczestniczył w obchodach 78 rocznicy egzekucji więźniów polskich rozstrzelanych przez hitlerowców w lesie pod Gruszką.
1.2.6. Informuję ,że w harcówce w Hoczwi 21 lipca odbyła się zbiórka szkoleniowa przygotowująca do gier terenowych. Zajęcia prowadził pwd. Damian Gądek.
1.2.7. Informuję, że w kursie przewodnikowskim uczestniczą: Dawid Galant, Kamil Opar, Mateusz Borowy, Katarzyna Siekaniec, Maria Grzegorzek, Karolina Jarema, Maria Stelmach, Joanna Podsobińska, Elżbieta Jagodzińska, Katarzyna Gawłowska.
2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązywanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję komendę kursu przewodnikowskiego w składzie: ks. hm. T. Latoszek- SOKK/413/2017/- komendant, hm. Jarosław Wojtas - BOKK/417/2016/, hm. R. Dembiczak-BOKK/643/2015/, phm. M. Kowalska- BOKK/1027/2017/


ks. hm. Tomasz Latoszek

 

Rozkaz  L. 7/2018

Związek Harcerstwa Polskiego                                          Lesko dnia, 11.06.2018
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, ze w obchodach Święta 3 Maja w Lesku uczestniczyła delegacja hufca w składzie: phm . M. Kowalska, hm. R. Dembiczak, pwd. D. Gałęza- Biega. Wartę pełnili harcerze z 15 BDH z Hoczwi. Wiązanki składano przy pomniku Legionistów i Kościuszki w Lesku.
1.2.2 Informuję, że komendant hufca uczestniczył w gminnych obchodach Święta Konstytucji w Polańczyku.
1.2.3. Informuję, że 11 czerwca w Berezce odbyło się uroczyste zakończenie roku harcerskiego oraz Święto Patrona Hufca Wincentego Pola. W konkursie wiedzy o patronie wyróżniono: I miejsce- Kacper Baryła- 15 BDH Hoczew, Klaudia Bielec- Baligród, Izabela Solon-15 BDH Hoczew; II miejsce- Konga Kopczyńska- Baligród ; III miejsce- Jolanta Kopczyńska- Baligród, Dominika Łuczejko- 15 BDH; IV miejsce- Zofia Stelmach- Baligród; V miejsce- Jakub Długosz Baligród, Alicja Capar.. Konkurs recytatorski I miejsce- Kacper Baryła i Małgorzata Michno.
Czytanie utworów o treści patriotycznej wyróżnienia: K. Baryła- 15 BDH; K. Pystka, W. Wasser, E. Lech, O. Bielec 1 BGZ Baligród; K. Bielec, K. Kopczyńska, Z. Stelmach, J. Kopczyńska- 2 BDH Baligród; A. Car- 24 BGZ Berezka; A. Kafara- 16 BDH Berezka. Mszę Św. Koncelebrowaną odprawili: ks. hm. T. Latoszek, ks. pwd. J. Wnuk, ks. phm. St. Gołyźniak. Po Mszy Św. Komendant hufca wręczył podziękowania za pracę w minionym roku harcerskim instruktorom, przyjaciołom harcerstwa. W zakończeniu roku harcerskiego uczestniczyli:15 BDH Hoczew, 1 BGZ Baligród, 2 BDH Baligród, 24 BGZ Berezka, 16 BDH Berezka, 1 BDH Polana.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Pochwały
12.1.1 Udzielam pochwały za pracę w minionym roku harcerskim dh dh:
phm. Małgorzata Kowalska, pwd. Danuta Gałęza- Biega, hm. Barbara Kaluta, pwd. Katarzyna Wronowska, pwd. Zofia Myrdek, pwd. Damian Gądek, pwd. Jarosław Wnuk, phm. Stanisław Gołyźniak, hm. Agnieszka Dereń
12.1.2 Udzielam pochwały za wzorowe wypełnianie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji statutowych w KH i HKR następującym dh dh:

hm. Anna Domożyk, hm. Tadeusz Domożyk, hm. Renata Dembiczak, hm. Krystyna Paluch, phm. Wanda Gosztyła, hm. Jarosław Wojtas
12.2 Wyróżnienia
12.2.1 Wyróżniam medalem „Za Długoletnią Służbę Harcerską” pwd. Jarosława Wnuka.


ks. hm. Tomasz Latoszek


Rozkaz  L. 6/2018

Związek Harcerstwa Polskiego                                          Lesko dnia, 25.05.2018
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola

1.Informację i zarządzenia
1.2. Informacje
1.2. 1.   Informuję, że  12 kwietnia 2018 r  odbył się w Festiwal  Piosenki Harcerskiej i Zuchowej „Bieszczadzka Nutka”  pod hasłem „Śpiewamy dla Niepodległej”. W kategorii zuchów I miejsce zajęła 28 BGZ "Leśne Duszki" z Myczkowa,  II miejsce 1 BGZ "Bieszczadzkie Skrzaty" z Baligrodu a III miejsce 4 BGZ "Wataha" z Mchawy,, . W kategorii harcerzy  I miejsce zajęła 2 BDH z Baligrodu , II miejsce   15 BDH z Hoczwi. W kategorii  harcerzy starszych I miejsce przyznano 7 BDSH "Zielona Siódemka" z Baligrodu.  Indywidualnie wystąpili: Oliwia Bielec, Bartłomiej  Borgosz, Weronika Wasser, Emilia Lech i Klaudia Pystka (2 BGZ „Bieszczadkie Skrzaty”) oraz Maja Grzegorzek, Maria Grzegorzek, Kamil Opar, Katarzyna Siekaniec (7 BDSH „Zielona Siódemka”).  Wszyscy uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom. Gratulujemy.
Dziękujemy dyrekcji Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku za udostępnienie sali i obsługę techniczną.

1.2.2  Podaję do wiadomości aktualny skład HKSI: hm. Renata Dembiczak – przewodnicząca, phm. Wanda Gosztyła – zastępca, hm. Anna Domożyk i phm. Jan Paluch.
1.2.3. Przypominam o systematycznym opłacaniu składek harcerskich do 15 dnia ostatniego miesiąca każdego   kolejnego kwartału. Jednocześnie dziękuję gromadom i drużynom, które opłaciły składki w terminie.
1.2.4 Informuję, że Komendant Hufca Bieszczadzkiego ks. hm. T. Latoszek wygłosił referat o duszpasterstwie  i roli kapelanów w służbach mundurowych, na szkoleniu pracowników sądów rejonowych i okręgowych województwa podkarpackiego.
1.2.5 Informuję, że komendant hufca uczestniczył w naradzie komendantów hufców, która odbyła się 19 maja w ośrodku harcerskim w Ruszelczycach.
2. Hufiec
2.1 Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1 Zwalniam z funkcji członka hufcowej KSI dh. hm, Barbarę Kalutę w związku z przejściem do pracy w Międzyhufcowej Komisji Stopni Instruktorskich w Sanoku.
Zwalniam z funkcji członka hufcowej KSI dh. hm. Agnieszkę Dereń w związku z licznymi obowiązkami zawodowymi.
Dziękuję Druhnom za dotychczasową pracę w HKSI.
2.2 Mianowania w komendzie hufca
2.2.1  Mianuję członkiem HKSI dh. phm. Jana Palucha.
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek KSI z dnia 25.04.18 przedłużam okres próby na stopień przewodnika  Patryk Szumański, Kacper Zięba, którym otwarto próbę  w rozkazie 15/2016 z dnia 29.12.2016  do końca 2018 roku.
7.1.2. Na wniosek KSI z dnia 25.04.18 zamykam próbę z wynikiem negatywnym dh. dh. : Michał Szumański, Bartosz Litera, Jolanta Duś, Agnieszka Pomykała, Patrycja Stanisławczyk, Iza Galant, Julia Sidorska, Aleksandra Szumańska, A. Piątkowska.

ks. hm. Tomasz Latoszek

 


Rozkaz  L. 5/2018

Związek Harcerstwa Polskiego                                          Lesko dnia, 21.05.2018
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola

1. Zarządzenia i informacje
1.1 Zarządzenia

1.1.1. Działając na podstawie paragrafu 50 ust. 1 pkt. 2 Statutu ZHP , w łączności z pkt.11 Uchwały nr 7/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 18.03.2018 r.- Ordynacja Wyborcza oraz Uchwała nr 11/2018 Komendy Chorągwi Podkarpackiej ZHP  z dnia 24.04. 2018 r- zwołuję  w dniu 26.06.2018 zjazd  nadzwyczajny Hufca Bieszczadzkiego ZHP im. Wincentego Pola,  w celu wyboru jednego delegata na zjazd zwykły Chorągwi Podkarpackiej ZHP.
1.2 Informacje
1.2.1 Podaję wykaz osób uprawnionych do czynnego udziału w Nadzwyczajnym Zjeździe Hufca Bieszczadzkiego z głosem decydującym:
1. Hm. Anna Domożyk – członek zespołu kształcenia
2. Hm. Tadeusz Domożyk- członek HKR
3. Hm. Renata Dembiczak- skarbnik
4. Phm. Małgorzata Kowalska- z-ca komendanta
5. Pwd. Danuta Gałęza- Biega- członek KH
6. Hm. Barbara Kaluta- członek HKR
7. Hm. Krystyna Paluch- przewodnicząca HKR
8. Phm. Wanda Gosztyła- członek HKR
9. Hm. Jarosław Wojtas- z-ca komendanta
10. Pwd. Katarzyna Wronowska-drużynowa
11. Pwd. Zofia Myrdek- drużynowa
12. Pwd. Robert Miszczak- drużynowy
13. Pwd. Małgorzata Pado- członek Hufcowy Zespół Promocji i Informacji
14. Pwd. Anna Skoczek-członek Hufcowy Zespół Promocji i Informacji
15. Hm. Wiesław Korczykowski- z-ca przew. RPH
16. Pwd. Danuta Ostalecka- drużynowa
17. phm. Jan Paluch- członek ZPiI
18. Pwd. Damian Gądek- drużynowy
19. Pwd. Jarosław Wnuk - drużynowy
20. Phm. Stanisław Gołyźniak - drużynowy
21. Pwd. Agnieszka Dereń - drużynowa
22. Pwd. Krystyna Gałęza - członek ZPiI

 

 

 ks. hm. Tomasz Latoszek

 


Rozkaz  L. 4/2018

Związek Harcerstwa Polskiego                                                       Lesko dnia, 30.03.2018
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola

 Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa składam najserdeczniejsze życzenia. Spokojnych, pełnych radości i obfitych w błogosławieństwo Boże dni świątecznych. Niech ten czas spędzony w gronie rodziny i przyjaciół, będzie inspiracją do dalszych działań w służbie Bogu, Ojczyźnie i Ludziom.

 

 

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje

1.2.1. Informuję, że w Drodze Krzyżowej Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego w dniu 23 marca w Zwierzyniu, którą prowadził Ordynariusz Rzeszowski ks. bp Jan Wątroba uczestniczyli harcerze z 15 BDH z Hoczwi i 7 BDSH z Baligrodu oraz delegacja hufca z komendantem hufca ks. hm. T. Latoszkiem, przewodniczącą KRH hm. K. Paluch, z-cą komendanta phm. M. Kowalską, przedstawiciele RPH oraz drużynowi. Rozważania przy stacji IV odczytała harcerka z 15 BDH z Hoczwi; harcerze służyli do Mszy Św. odprawionej przez ks. biskupa J. Wątrobę.
1.2.2. Informuję, że nasz hufiec przystąpił do projektu realizowanego przez Chorągiew Podkarpacką ZHP "Podkarpacka Sieć Wsparcia Wychowawczej Funkcji Rodziny". Dh.  pwd. Damian Gądek będzie pełnił w projekcie funkcję wychowawcy ds. koordynacji, nadzoru i prowadzenia dokumentacji działających w ramach projektu świetlic podwórkowych w Baligrodzie, Berezce/ dwie/, Hoczwi.
1.2.3. Informuję, że w konkursach wielkanocnych uczestniczyli 24 BGZ, 16 BDH , 21 BDH Wołkowyja,7 BDSH. Jury przyznało pierwsze miejsca drużynom i gromadom za zbiorowe przygotowanie prac na konkursy wielkanocne oraz Marcelinie Klocek z 21 BDH.
1.2.4. Przypominam o systematycznym wpłacaniu składek harcerskich w każdym kwartale wg wcześniej podanych terminów.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1 Pochwały
12.1.1 Udzielam pochwały  15 BDH z Hoczwi i 7 BDSH z Baligrodu, oraz dh dh  hm. K. Paluch, phm. M. Kowalskiej, pwd. D. Gałęzie-Biega, pwd. Damianowi Gądkowi, hm. W. Korczykowskiemu oraz A. Wiśniewskiej (RPH) za aktywne włączenie się i reprezentowanie Bieszczadzkiego Hufca ZHP Lesko na Wojewódzkiej Drodze Krzyżowej Służb Mundurowych w Zwierzyniu.

 

ks. hm. Tomasz Latoszek

 


Rozkaz  L. 3/2018

Związek Harcerstwa Polskiego                                                       Lesko dnia, 15.03.2018
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola

Wyjątki z rozkazu Naczelniczki ZHP 

11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia
11.3. Pochwały
11.3.1. Listy Pochwalne Naczelnika ZHP
Wyróżniam Listem Pochwalnym następujące Druhny i Druhów:
Chorągiew Podkarpacka ZHP

 

 

lp.

 

stopień

 

imię

 

nazwisko

 

hufiec

127

phm.

Małgorzata

Kowalska

Bieszczadzki

128

pwd.

Jarosław

Wnuk

Bieszczadzki

1.       Zarządzenia i informacje 
1.2       Informacje
1.2.1          Informuję, że komendant hufca ks. hm. T. Latoszek i z-ca komendanta phm. M. Kowalska uczestniczyli w zbiórce komendantów hufców biorących udział w projekcie  "Podkarpacka Sieć Wsparcia Wychowawczej Funkcji Rodziny"
1.2.2    Informuję, że 26.02 br. W kościele parafialnym w Berezce odbyły się uroczystości poświęcone Patronowi Harcerzy bł. Ks. phm. W. Frelichowskiemu. Mszę św. Odprawił ks. hm. Tomasz Latoszek. Uczestniczyli instruktorzy, zuchy i harcerze z terenu hufca.
1.2.3      Informuję, że 14.03.2018 w Sali Biblioteki Miejskiej w Lesku odbył się konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”, poświęcony 100 – rocznicy odzyskania niepodległości.Jury pod kierunkiem hm. T. Domożyka wyróżniło:
zuchy- I miejsce- Paulina Benewiat 28 BGZ Myczków, Antoni Budziak- 28 BGZ Myczków; II miejsce- Wiktoria Wilczyńska- 28 BGZ Myczków, ; III miejsce: Alicja Car- 24 BGZ Berezka, Anna Bielanicz- 24 BGZ Berezka, Michał Kędziora- 28 BGZ Myczków, Błażej Szewczyk- 28 BGZ Myczków;
harcerze- I miejsce- Gabriela Budziak- 18 BDH Myczków, II miejsce- Michał Wolak-18 BDH Myczków, Kamila Benewiat – 18 BDH Myczków, Kacper Koczera 15 BDH Hoczew, Julia Kardasz – 18 BDH Myczków, III miejsce- Jolanta Kopczyńska 2 BDH Baligród, Zofia Stelmach 2 BDH Baligród, Patrycja Chytła i kacper Baryła 15 BDH Hoczew.
Harcerze starsi – I miejsce Kamil Opar 7 BDSH Baligród
Komendant Hufca wręczył laureatom pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Dziękujemy dyrekcji Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku za udostępnienie sali.
1.2.4  Informuję, że phm. M. Kowalska uczestniczyła w I zbiórce kursu harcmistrzowskiego Cogito.
1.2.5  Informuję, że pwd. Damian Gądek uczestniczył w szkoleniu wychowawców "Podkarpacka Sieć Wsparcia Wychowawczej Funkcji Rodziny".
1.2.6  Informuje, że phm. M. Kowalska uczestniczyła w warsztatach zuchmistrzowskich  w Krośnie w dniu 24 lutego 2018 r.

1.2.7. Informuje, że Nabożeństwo  Drogi Krzyżowej i Eucharystia w intencji  służb mundurowych województwa podkarpackiego  odbędzie się dnia 23 marca 2018 o godz. 13.45. w Zwierzyniu.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1 Pochwały

12.1.1 Udzielam pochwały hm. B. Kalucie, hm. A. Dereń, pwd. D. Gaęza-Biega, phm. M. Kowalskiej za przygotowanie zuchów i harcerzy do konkursu recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”

 

ks. hm. Tomasz Latoszek

 


Rozkaz  L. 2/2018

Związek Harcerstwa Polskiego                                                     Lesko dnia,22.02.2018
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że w biwaku gromad zuchowych w Baligrodzie uczestniczyły zuchy z Myczkowa/28 BGZ/ i Baligrodu/1 BGZ/. Zajęcia prowadziły hm. Barbara Kaluta i phm. M. Kowalska.
1.2.2. Informuję, że w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Strofy o Ojczyźnie” w Łodzi uczestniczyły Gabriela Budziak z 18 BDH – przygotowywała hm. A. Dereń  i Paulina Benewiat z 28 BGZ – przygotowywała hm. B. Kaluta; wyróżnienie otrzymała Paulina Benewiat z 28 BGZ z Myczkowa.
1.2.3. Informuję, że w czasie ferii 15 BDH z Hoczwi zorganizowała biwak szkoleniowy; zajęcia prowadziła pwd. Danuta Gałęza- Biega.
1.2.4. Dziękuję wszystkim drużynowym za organizację zajęć w miejscu zamieszkania w czasie ferii zimowych.
1.2.5. Informuję, że obchody Święta Patrona Harcerzy bł. phm. W. Frelichowskiego oraz Dnia Myśli Braterskiej odbędą się 26 lutego 2018 r. w kościele parafialnym w Berezce.
1.2.6. Przypominamy, że konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” odbędzie się 14 marca 2018 r.   o godz. 14.30 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesku. Regulamin konkursu został przesłany wcześniej.
1.2.7. Przypominamy, że Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku, o godz. 14.00.
1.2.8. Zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszą kartkę i ozdobę wielkanocną. Prace należy składać do 29 marca 2018 r. do biura Komendy Hufca w Lesku.


ks. hm. Tomasz Latoszek

Rozkaz  L. 1/2018

Związek Harcerstwa Polskiego                                                      Lesko dnia,25.01.2018
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L.12/2017  z dnia 30.11.2017
3. Chorągiew
3.4.10. Mianuję hm. Tadeusza Domożyka pełnomocnikiem komendanta chorągwi na zjazd sprawozdawczy Hufca Bieszczadzkiego ZHP w Lesku  w dniu 28.11.2017 r.
Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L. 14/2017 z dnia 27.12.2017
1. Zarządzenia i informacje
1.2.3. Podaję do wiadomości, że z dniem 02.12.2017 r. Międzyhufcowa Komisja Stopni Instruktorskich w Sanoku przejmuje prowadzenie prób na stopień podharcmistrzyni/ podharcmistrza dla instruktorów z terenu Hufca Bieszczadzkiego ZHP w Lesku. Decyzja obowiązuje do dnia 5.01.219 r.
3. Chorągiew
3.3.10. Zwalniam hm Tadeusz Domożyka z funkcji pełnomocnika komendanta chorągwi na zjazd sprawozdawczy Hufca Bieszczadzkiego ZHP w Lesku, z dniem 29.11.2017
14.3. Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej
14.3.1. Przedłużam do dnia 27.12.2021 r. uprawnienia wynikające z posiadania OKK w stopniu srebrnym ks. hm. Tomaszowi Latoszkowi- Hufiec Bieszczadzki ZHP w Lesku i zmieniam nr odznaki na SOKK/413/2017
Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L. 3/2018 z dnia 30.01.2018
3. Chorągiew
3.5.2. Powołuję z dniem 13 stycznia 2018 roku hm. Barbarę Kalutę w skład Międzyhufcowej Komisji Stopni Instruktorskich w Sanoku.
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1 Informuję, że w czasie ferii  będą zorganizowane biwaki w Baligrodzie i w Hoczwi organizowane przez 7 BDSH i 2 BDH  w Baligrodzie,  1 BDW w Berezce, 15 BDH w Hoczwi.
1.2.2. Informuję, że w 10-11 lutego 2018 r. w Harcówce w Hoczwi odbędzie się szkolenie instruktorskie „Pozyskiwanie środków dla hufca i drużyny”.
1.2.3. Informuję, że w sali Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesku odbyło się harcerskie kolędowanie, w którym uczestniczyli instruktorzy, drużynowi harcerki i harcerze oraz przyjaciele harcerstwa z terenu naszego hufca.
1.2.4. Informuję, że Hufcowy  Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej  odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. w Bieszczadzkim Domu Kultury, o godz. 14.00
1.2.5. Konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” będzie zorganizowany w marcu  w sali Biblioteki Miejskiej w Lesku . Tematyka: wiersze i proza związane z odzyskaniem niepodległości. Obowiązuje regulamin ubiegłoroczny.
2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję Sztab HAZ i HAL na 2018 r. w składzie: phm. Małgorzata Kowalska – szef sztabu oraz członkowie: pwd. Damian Gądek, pwd. Danuta Gałęza-Biega
2.3.2. Powołuję komendę kursu instruktorskiego „Pozyskiwanie środków dla hufca i drużyny” w składzie:  ks. hm. Tomasz Latoszek,  phm. Małgorzata Kowalska, hm. Jarosław Wojtas.
6.  Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Mianuję komendantem biwaków harcerskiego i zuchowego  w Baligrodzie phm. Małgorzatę Kowalską.

ks. hm. Tomasz Latoszek