Rozkazy 2017

 Rozkaz  L. 13/2017

Związek Harcerstwa Polskiego                                    Lesko dnia,29.12.2017
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku życzę
wszystkim zuchom, harcerzom i instruktorom sukcesów
w pracy wolontariusza oraz szczęścia w życiu osobistym.

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1 Informuję, że ks. hm. T. Latoszek uczestniczył w Warszawie 29.11.2017 r. w szkoleniu kapelanów i duszpasterzy harcerstwa na temat ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym zorganizowanym przez Ordynariat Polowy WP i Centrum Ochrony Dziecka
1.2.2. Informuję, że w przekazaniu Światła Betlejemskiego w Rzeszowie uczestniczyła 19 osobowa delegacja hufca na czele z komendantem hufca ks. hm. T. Latoszkiem i drużynowym 1 BDW pwd. D. Gądkiem. W skład delegacji wchodzili harcerze z z 1 BDW, 21 BDH, 6 BDSH, 15 BDH, 7 BDSH i innych środowisk.  Przekazanie Światła Betlejemskiego w naszym hufcu odbyło się w środowisku działania drużyn w czasie  Mszy Św. Dziękuję harcerzom z 15 BDH za przekazanie Światła przedstawicielom samorządu m.in. Staroście, Burmistrz Miasta i Gminy Lesko.
1.2.3. Informuję, że w szkoleniach organizowanych przez chorągiew w Rzeszowie w zakresie pozyskiwania środków, kursie kierowników placówek wypoczynku i innych uczestniczyli: phm. M. Kowalska, pwd. D. Gądek, D. Szumański, K. Zięba.
1.2.4. Informuję, że w konkursach bożonarodzeniowych uczestniczyli harcerze z 21 BDH z Wołkowyi, 6 BDSH ze Średniej Wsi, 7 BDSH i 15 BDH. Wyróżnienia przyznano: Karolina Fenio 21 BDH Wołkowyja, Zuzanna Wyka- 21 BDH, Marcelina Klocek- 21 BDH, Katarzyna Jaworska- 6 BDSH, Andżelika Wronowska- 21 BDH.
1.2.5. Informuję, że w podsumowaniu projektu „Żołnierze niezłomni-bohaterowie naszej Ziemi” dofinansowanego z NCK  dla Stowarzyszenia Edukacja i Rozwój uczestniczyli przedstawiciele 1 BDH z Polany, 16 BDH z Berezki, 1 BDW, 7 BDSH, 15 BDH i inni zaproszeni goście. Drużynowym, którzy uczestniczyli w realizacji projektu wręczono podziękowania za realizację zadań.
1.2.6. Informuję, że ks. hm. Tomaszowi Latoszkowi przedłużono ważność SOKK i nadano nr 413/2017  z ważnością do 27.12.2021 r.
3. Gromady, drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne
3.2.1 Reaktywuję 1 Bieszczadzką Gromadę Zuchową w Baligrodzie – drużynowa phm. Małgorzata Kowalska
3.2.2 Reaktywuję 4 Bieszczadzką Gromadę Zuchową w Mchawie – drużynowa Katarzyna Gawłowska
3.2.3 Reaktywuję 2 Bieszczadzką Drużynę Harcerską w Baligrodzie – drużynowa phm. Małgorzata Kowalska
3.2.4 Z dniem 1 stycznia 2018 r. zawieszam działalność 23 Bieszczadzkiej Drużyny Harcerskiej w Bóbrce w związku z niewypełnianiem obowiązków statutowych (składki harcerskie)


ks. hm. Tomasz LatoszekRozkaz  L. 12/2017

Związek Harcerstwa Polskiego                                    Lesko dnia,29.11.2017
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola


Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
1.2.1 Informuję, że w seminarium „Jestem wychowawcą, nie mogę być sam” zorganizowanym przez Chorągiew Podkarpacką w rzeszowskim ratuszu w ramach projektu FIO „Harcerska Kuźnia Liderów” w  dn. 4.11.2017 r. uczestniczyli: ks. hm T. Latoszek – komendant, hm. T. Domożyk – przewodniczący kręgu instruktorskiego, hm. K. Paluch – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca, phm. J. Paluch – członek HKPiR.
1.2.2  W uroczystościach  99  rocznicy Odzyskania Niepodległości- 11 Listopada uczestniczyli w Lesku: phm. M. Kowalska, hm. R. Dembiczak, pwd. A Kowalska i hm. A. Domożyk. Wartę przy pomnikach pełnili harcerze z 1 BDW z Berezki; w  Polańczyku Hufiec reprezentował ks. hm. T. Latoszek, w Baligrodzie harcerze z 7 BDSH, w Polanie -harcerze z 1BDH.
1.2.3. Informuję, że zjazd sprawozdawczy hufca, który odbył się dnia 28 listopada w sali Biblioteki Miejskiej w Lesku udzielił absolutorium za lata 2015-17  komendantowi hufca ks. hm. T. Latoszkowi; członkom komendy hufca: phm. M. Kowalskiej – zastępcy komendanta, hm. J. Wojtasowi- zastępcy komendanta, hm. R. Dembiczak- skarbnikowi hufca; pwd. D. Gałęzie- Biega i ks. phm. St. Gołyźniakowi- członkom komendy hufca. Pełnomocnikiem komendanta chorągwi na zjazd był hm. T. Domożyk.
1.2.4. Informuję, że w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „ Strofy o Ojczyźnie”w Łodzi  (eliminacje centralne)  uczestniczyli: Paulina Benewiat – 28 BGZ Myczków  (otrzymała wyróżnienie)  i Gabriela Budziak- 18 BDH Myczków. Dziękuję dh.dh. : hm. B. Kalucie i hm. A. Dereń za przygotowanie dzieci do konkursu.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1 Pochwały
12.1.1 Udzielam pochwały dh.  dh.  pwd. Damianowi Gądkowi, Kacprowi Ziębie i  Bartoszowi Literze z 1 BDW Berezka za  aktywny udział w obchodach Święta Niepodległości w Lesku.
12.1.2 Udzielam pochwały drużynowemu  wraz 1BDH z Polany za przygotowanie akademii gminnej w Polanie.

 ks. hm. Tomasz Latoszek


Rozkaz  L. 11/2017

Związek Harcerstwa Polskiego                                    Lesko dnia,31.10.2017
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola


1. Zarządzenia i informacje
1.1 Zarządzenia
1.1.1 Zwołuję Zjazd Sprawozdawczy Hufca na dzień 28.11.2017 r. godz. 16.00 w sali Biblioteki Miejskiej w Lesku.
1.2 Informacje
1.2.1 Podaję wykaz osób uprawnionych do czynnego udziału w Zjeździe Sprawozdawczym Hufca z głosem decydującym:
Hm. Anna Domożyk – członek zespołu kształcenia
Hm. Tadeusz Domożyk- członek HKR
Hm. Renata Dembiczak- skarbnik
Phm. Małgorzata Kowalska- z-ca komendanta
Pwd. Danuta Gałęza- Biega- członek KH
Hm. Barbara Kaluta- członek HKR
Hm. Krystyna Paluch- przewodnicząca HKR
Phm. Wanda Gosztyła- członek HKR
Hm. Jarosław Wojtas- z-ca komendanta
Hm. Teresa Wronowska- drużynowa
Pwd. Katarzyna Wronowska-drużynowa
Pwd. Zofia Myrdek- drużynowa
Pwd. Robert Miszczak- drużynowy
Pwd. Małgorzata Pado- członek Hufcowy Zespół Promocji i Informacji
Pwd. Anna Skoczek-członek Hufcowy Zespół Promocji i Informacji
Hm. Wiesław Korczykowski- z-ca przew. RPH
Pwd. Danuta Ostalecka- drużynowa
phm. Jan Paluch- członek ZPiI
Pwd. Damian Gądek- drużynowy
Pwd. Jarosław Wnuk - drużynowy
Phm. Stanisław Gołyźniak - drużynowy
Pwd. Agnieszka Dereń - drużynowa
Pwd. Krystyna Gałęza - członek ZPiI

 ks. hm. Tomasz LatoszekRozkaz  L. 10/2017

Związek Harcerstwa Polskiego                                    Lesko dnia,25.10.2017
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola

Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1 Informuję, że komendant hufca ks. hm. T. Latoszek uczestniczył w akcji „Różaniec do granic” w Nowym Łupkowie.
1.2.2 Informuję, że w dniach 20-21.10.2017 r. w Baligrodzie odbył się Zlot Bieszczadzkiego Hufca ZHP w Lesku. W zlocie uczestniczyło ponad 90 zuchów, harcerzy i instruktorów z Berezki, Myczkowa, Wołkowyi, Baligrodu, Hoczwi. Mszę inaugurującą zlot odprawił komendant hufca ks. hm T. Latoszek oraz ks. pwd. Jarosław Wnuk i wikariusz parafii Baligród ks.  Jacek Bartnik. W trakcie uroczystego świeczkowiska zuchy i harcerze śpiewali pieśni patriotyczne i czytali fragmenty „Pieśń o ziemi naszej” W. Pola i „Kamienie na szaniec” Kamińskiego. W sobotę odbył się bieg harcerski. Po posiłku zuchy i harcerze wzięli udział w apelu końcowym zlotu. Wręczono wyróżnionym okolicznościowe dyplomy. W poszczególnych przedsięwzięciach laureatami zostali:
W „Pięknym czytaniu fragmentów Kamieni na szaniec, Pieśni o ziemi naszej, Sztandar wyróżnienia otrzymali:
Kacper Markuc - 28 BGZ Myczków
Antoni Budziak - 28 BGZ Myczków
Martyna Paradowska- 18 BDH Myczków
Zuzanna Wyka –  21 BDH Wołkowyja
Piotr Hryniak –   21 BDH Wołkowyja
Bieg harcerski:
harcerze
I miejsce – 21 BDH Wołkowyja
II miejsce – 18 BDH Myczków
III miejsce – 15 BDH  Hoczew
1.2.3 Informuję, że  podczas zlotu wręczono dyplomy i odznaki „Gromady na medal” oraz „Mistrzowskiej Drużyny” 28 BGZ z Myczkowa i 15 BDH z Hoczwi.
1.2.3 Podaję do wiadomości 
3. Gromady, drużyny
3.2 Zmiany organizacyjne
3.2.1 Podaję do wiadomości, że od 1.10.2017 r. 7BDSH z Mchawy działa przy Szkole w Baligrodzie
3.2.2 Reaktywuję 16 Bieszczadzką Drużynę Harcerską im. T. Kościuszki działającą przy Szkole Podstawowej w Berezce.
3.2.3 Reaktywuję 2 Bieszczadzką Drużynę Harcerską działającą przy Szkole Podstawowej w Baligrodzie.
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1 Mianuję drużynowym 16BDH w Berezce hm. T. Latoszka.
3.3.2  Mianuję drużynowym 2BDH w Baligrodzie phm. M. Kowalską.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1 Udzielam pochwały dh. phm. Małgorzacie Kowalskiej za zorganizowanie i wzorowe pełnienie obowiązków komendanta zlotu  oraz 1 BDW z Berezki za pomoc w organizacji.
13. Inne
13.1 Dziękuję P. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Baligrodzie za udostępnienie obiektu i życzliwe przyjęcie zuchów i harcerzy na zlot hufca.

ks. hm. Tomasz Latoszek

Rozkaz  L. 9/2017

Związek Harcerstwa Polskiego                                    Lesko dnia,14.09.2017
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola

 

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że w III i IV kwartale br. będą organizowane następujące imprezy:
1. Inauguracja Roku Harcerskiego  Berezka     20 wrzesień  godz.16,00
2. Odprawy drużynowych raz na kwartał
3.Zlot Hufca  Szkoła Podstawowa Baligród- 6-7 października 2017/ tematyka niepodległościowa- gromady i drużyny przygotowują prezentacje z piosenkami patriotycznymi/. Wieczorem wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
4.Kominek wspomnieniowy-70 lat hufca/ wystawa pamiątek, zdjęć udostępnionych przez instruktorów/- październik lub listopad
5. Zjazd sprawozdawczy – ostatni tydzień listopada
6. Światło Betlejemskie – grudzień
7. Konkursy świąteczne bożonarodzeniowe- grudzień
8. Udział drużyn w realizacji projektu „Żołnierze wyklęci- bohaterowie naszych czasów”, na które dofinansowanie otrzymało Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój
Hufiec zastrzega sobie zmianę terminu imprez lub na wniosek drużynowych, instruktorów organizację innych przedsięwzięć.
1.2.2. Informujemy, że zjazd sprawozdawczy hufca zostanie zorganizowany w ostatnim tygodniu listopada br.. Szczegółowe informacje zostaną przesłane zgodnie z terminami w ordynacji wyborczej.
2. Hufiec
2.3. Powoływanie i rozwiązywanie sztabów, komisji,komend kursów
2.3.1. Powołuje komisję inwentaryzacyjną i kasacyjną w składzie : przewodniczący – hm. Jarosław Wojtas; członkowie: hm. Anna Domożyk, hm. Renata Dembiczak
2.3.2. Na wniosek przewodniczącego KI na zastępcę powołuję hm. Bernadetę Wyszatycką
3. Gromady, drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Z dniem 1 września 2017 r. zawieszam działalność 37 Bieszczadzkiej Gromady Zuchowej w Wołkowyi ze względu na chorobę drużynowego
12. Pochwały, wyróżnienia,nagrody
12.2. Wyróżnienia
Wyróżniam tytułem Drużynowego Roku pwd. Damiana Gądka- drużynowego 1 Bieszczadzkiej Drużyny Wędrowniczej za aktywne prowadzenie drużyny, podejmowanie z nią różnych przedsięwzięć oraz systematyczne dokształcanie się.
7. Mianowania instruktorów
7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek KSI zamykam z wynikiem negatywnym próbę na stopień phm w związku z nieukończeniem kursu i niezłożeniem  sprawozdania niżej wymienionym Druhnom i Druhom/ rozkaz L.3/15/: pwd. Danuta Gałęza – Biega, pwd. Jarosław Wnuk, pwd. Katarzyna Wronowska, pwd. Artur Fałek, pwd. Damian Gądek, pwd. Robert Miszczak; rozkaz L4/15- pwd. M. Pado, pwd. A. Skoczek, pwd. Z. Myrdek, rozkaz L.10/2016- pwd. D. Ostalecka, pwd. K. Gałęza.

ks. hm. Tomasz Latoszek

Rozkaz  L. 8/2017

Związek Harcerstwa Polskiego                                    Lesko dnia,4.09.2017
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola


8.       Zaliczenie służby instruktorskiej:
8.1.  Zaliczam służbę instruktorską za miniony rok harcerski niżej wymienionym instruktorom:
Hm. Anna Domożyk – członek zespołu kształcenia
Hm. Tadeusz Domożyk- członek HKR
Hm. Renata Dembiczak- skarbnik
Phm. Małgorzata Kowalska- z-ca komendanta
Pwd. Danuta Gałęza- Biega- członek KH
Hm. Barbara Kaluta- członek HKR
Hm. Krystyna Paluch- przewodnicząca HKR
Phm. Jan Paluch- członek HKPiI
Phm. Wanda Gosztyła- członek HKR
Hm. Jarosław Wojtas- z-ca komendanta
Hm. Teresa Wronowska- drużynowa
Pwd. Katarzyna Wronowska-druzynowa
Pwd. Zofia Myrdek- drużynowa
Pwd. Robert Miszczak- drużynowy
Pwd. Małgorzata Pado- członek Hufcowy Zespół Promocji i Informacji
Pwd. Anna Skoczek-członek Hufcowy Zespół Promocji i Informacji
Hm. Wiesław Korczykowski- z-ca przew. RPH
Pwd. Danuta Ostalecka- drużynowa
Pwd. Damian Gądek- drużynowy
Pwd. Jarosław Wnuk-drużynowy
Phm. Stanisław Gołyźniak- drużynowy
Pwd. Agnieszka Dereń- drużynowa
Pwd. Krystyna Gałęza- członek ZPiI


Ks. hm. Tomasz Latoszek


 

 

Rozkaz  L. 7/2017

Związek Harcerstwa Polskiego                                    Lesko dnia,16.08.2017
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola

 

1.       Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.3. Podaję wykaz instruktorów uprawnionych do udziału w zbiórce wyborczej celem wybrania delegatów na 40 Zjazd ZHP, która odbędzie się 6 września 2017 r. w Brzozowie ul. Parkowa 5 o godz.17,00.  Hufiec jest w rejonie wyborczym obejmującym hufce: Bieszczadzki, Ziemi Sanockiej, Krośnieński, Brzozowski.
Hm. Anna Domożyk – członek zespołu kształcenia
Hm. Tadeusz Domożyk- członek HKR
Hm. Renata Dembiczak- skarbnik
Phm. Małgorzata Kowalska- z-ca komendanta
Pwd. Danuta Gałęza- Biega- członek KH
Hm. Barbara Kaluta- członek HKR
Hm. Krystyna Paluch- przewodnicząca HKR
Phm. Jan Paluch- członek HKPiI
Phm. Wanda Gosztyła- członek HKR
Hm. Jarosław Wojtas- z-ca komendanta
Hm. Teresa Wronowska- drużynowa
Pwd. Katarzyna Wronowska-druzynowa
Pwd. Zofia Myrdek- drużynowa
Pwd. Robert Miszczak- drużynowy
Pwd. Małgorzata Pado- członek Hufcowy Zespół Promocji i Informacji
Pwd. Anna Skoczek-członek Hufcowy Zespół Promocji i Informacji
Hm. Wiesław Korczykowski- z-ca przew. RPH
Pwd. Danuta Ostalecka- drużynowa
Pwd. Damian Gądek- drużynowy
Pwd. Jarosław Wnuk-drużynowy
Phm. Stanisław Gołyźniak- drużynowy
Pwd. Agnieszka Dereń- drużynowa
Pwd. Krystyna Gałęza- członek ZPiI

Ks. hm. Tomasz Latoszek


Rozkaz  L. 6/2017

Związek Harcerstwa Polskiego                                    Lesko dnia,29.06.2017
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola

 

1.Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że od 1 października składki od jednego członka naszej organizacji wynoszą 7 zł i są przekazywane do chorągwi. Hufiec podjął decyzję o rezygnacji na swoją rzecz oraz drużyn i gromad. Sprawa składek była wyjaśniana na spotkaniu drużynowych, instruktorów, RPH.
1.2.2. Podaję wykaz imprez planowanych od września do grudnia 2017 r.
I. Inauguracja roku harcerskiego-Berezka
II. Konkurs wojewódzki „Strofy o Ojczyźnie”- wrzesień
III. Konkursy czytelnicze związane z projektami „Radosne poranki literackie” dla zuchów i harcerzy-wrzesień- listopad
IV. Konkursy , zbiórki dla harcerzy związane z projektem „ Żołnierze niezłomni, bohaterowie naszej ziemi”- wrzesień-grudzień
V. Zlot Hufca Baligród- październik/tematyka zostanie podana później/
VI. Zjazd Sprawozdawczy Hufca- listopad
VII. Konkursy świąteczne bożonarodzeniowe –grudzień
VIII. Światło Betlejemskie- grudzień
Program może ulec zmianie z przyczyn niezależnych.

 
Ks. hm. Tomasz Latoszek 

 

Rozkaz  L. 5/2017

Związek Harcerstwa Polskiego                                    Lesko dnia,28.05.2017
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola

 

 

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Podkarpackiej L.3/2017 z dnia 30.03.2017 r

14. Odznaka Kadry Kształcącej
14.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
14.1.2. Przyznaję Odznakę Kadry Kształcącej w stopniu brązowym phm. Małgorzacie Kowalskiej, Bieszczadzki Hufiec ZHP w Lesku, z datą ważności do dnia 30 marca 2020 roku i nadaję numer odznaki BOKK/1027/2017.
15. Inne
15.1. Podaję do wiadomości decyzję komendy kursu kadry kształcącej zorganizowanego przez zespół kadry kształcącej Chorągwi podkarpackiej ZHP w okresie marzec- kwiecień 2016. W związku ze spełnieniem warunków określonych rzez komendę kursu dyplom ukończenia kursu otrzymali:
- phm. Małgorzata Kowalska- Bieszczadzki Hufiec ZHP w Lesku, dyplom nr 16/IX/2016

1. Zarządzenia i informacje
Informacje

Informuję, że w Gali Wolontariatu Harcerskiego dnia 26 kwietnia w Rzeszowie w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego uczestniczyła delegacja hufca w składzie: ks. hm. T. Latoszek, hm. K. Paluch, phm. M. Kowalska, hm. R. Dembiczak, p. J. Kowalski- przewodniczący RPH.
Naszych instruktorów i przyjaciół harcerstwa wyróżniono: Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” – hm. R. Dembiczak; listami gratulacyjnymi KO- phm. M. Kowalska, hm. K. Paluch; srebrną odznaką RPH- p. J. Kowalski. Wyróżnienia wręczali: Wojewoda Podkarpacki, Naczelniczka ZHP i inne osoby.
1.2.2. Informuję, że w czasie spotkania instruktorskiego w Izbie Regionalnej w Lesku wyróżniono hm. T. Domożyka Złotym Krzyżem 100-lecia Harcerstwa, ks. hm. T. Latoszka- odznaką 100-lecia Harcerstwa.
1.2.3.  Informuję , że w uroczystościach powiatowych i miejskich w dniu  3 Maja uczestniczyła delegacja w składzie: phm. M. Kowalska- z-ca komendanta, hm. R. Dembiczak- skarbnik, pwd. D. Gałęza- Biega- członek komendy hufca. Wartę przy pomnikach pełnili harcerze z 15 BDH w Hoczwi.
7. Mianowania instruktorów
7.4. Otwarcie próby na stopień phm
7.4.1. Na wniosek KSI  z dnia 19.06.17 przedłużam okres próby na stopień phm.  instruktorom wymienionym w rozkazie 3/15 i 4/15 do czasu ukończenie kursu podharcmistrzowskiego

 

Hm. Tomasz Latoszek
 

Rozkaz  L. 4/2017

Związek Harcerstwa Polskiego                                    Lesko dnia,22.04.2017
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola

 

1.Zarządzenia i informacje
    
Informacje

1.2.1.         Informuję, że 28 marca w sali kameralnej BDK w Lesku odbył się konkurs recytatorski oraz czytanie prozy związanej z Wisłą pod hasłem „Z nurtem  rzeki Wisły”. Konkurs został zorganizowany w związku z obchodzonym Rokiem Wisły. W konkursie uczestniczyli przedstawiciele: 28 BGZ z Myczkowa, 18 BDH  z Myczkowa, 6 BDSH ze Średniej Wsi, 15 BDH Hoczew,7 BDSH Mchawa. Jury w składzie hm. B.Kaluta, hm. A. Dereń, K. Gąska, pwd. D. Gałęza- Biega przyznało w poszczególnych kategoriach następujące miejsca:
W kategorii zuchy
:

I miejsce – Paulina Benewiat  (28 BGZ Myczków)
II miejsce – Antoni Budziak i Hanna Gradzińska ( 28 BGZ)

W kategorii harcerze:
I miejsce  - Kamila Benewiat (18 BDH Myczków)

II miejsce – Gabriela Budziak, Julia Kardasz, Emilia Młynarczyk (18 BDH Myczków)

III miejsce – Antonina Gradzińska, Oliwia Turek, Julia Maszczak, Katarzyna Rafalska, Julia Podkalicka -  (18 BDH Myczków), Kacper Baryła, Kamila Gudz (15 BDH Hoczew)

W kategorii harcerze starsi
:

I miejsce – Maciej Sawa (6 BDSH Średnia Wieś)

II miejsce – Katarzyna Jaworska (6 BDSH Średnia Wieś),

III miejsce – Aleksandra Łuczejko (6 BDSH Średnia Wieś), Kamil Opar (7 BDSH Mchawa)

1.2.2.Informuję, że w Drodze Krzyżowej Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego w Zwierzyniu organizowanej w tym roku przez koła łowieckie uczestniczyli członkowie komendy hufca na czele z komendantem ks. hm. T. Latoszkiem, komisji rewizyjnej, drużynowi, harcerze z 7 BDSH, harcerze i harcerki z duszpasterzem z Rzeszowa, 1 BDW,  przyjaciele harcerstwa. Dziękuję w/w za uczestniczenie w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej.

1.2.3.Informuję, że w konkursach wielkanocnych na najpiękniejszą kartkę świąteczną  i pisankę uczestniczyli przedstawiciele 15 BDH, 7 BDSH, 21 BDH, 28 BGZ

Jury  w kategorii zuchy wyróżniło:

Kategoria ozdoby wielkanocne: I miejsce Oliwier Krupiński, Hanna Gradzińska- 28 BGZ; Antonina
Witkowska- 37 BGZ
Kategoria – pisanki- I miejsce- Antoni Budziak, Hanna Gradzińska, Paulina Benewiat-28 BGZ
W kategorii harcerze:
Ozdoby wielkanocne- I miejsce- Kinga Rybak – 21 BDH, praca zbiorowa- Wiktoria Witkowska i Adriana Bugajska-21 BDH

Pisanki- I miejsce- Justyna Kuczek- 21 BDH; kartki wielkanocne- I miejsce- Aleksandra Witkowska-21 BDH
1.2.4.Informuję, że w Zespole Szkół w Hoczwi odbył się biwak harcerski zorganizowany przez 7 BDSH. Dziękuję uczestnikom kursu przewodnikowskiego za przygotowanie  propozycji programowych na biwak.

1.2.5.Informuję, że kurs przewodnikowski ukończyli i  po spełnieniu dodatkowych zadań/ e-learning/ otrzymali dyplomy: Anna Czubek nr. dypl. 1/2017  ; Dawid Grządziel- nr dyplomu 2/2017, Patryk Szumański-nr dypl. 3/2017 , Kacper Zięba – nr  dypl.4/2017. Jednocześnie informuję, że pozostałe osoby, które uczestniczyły w kursie otrzymają dyplomy po zrealizowaniu wszystkich zadań.
2.
Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązywanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Rozwiązuję komendę kursu przewodnikowskiego w składzie: ks. hm. T. Latoszek- komendant; członkowie: hm. J. Wojtas, hm. T. Domożyk, phm. M. Kowalska, pwd. D. Gałęza- Biega, phm. D. Kupczakiewicz, phm. M. Kupczakiewicz

 

Ks. hm. Tomasz Latoszek

 

 

 

Rozkaz  L. 3/2017

Związek Harcerstwa Polskiego                                    Lesko dnia,29.03.2017
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola

 1. Zarządzenia i informacje
Informacje
  - 
Informuję, że 3 marca 2017 r. HZKK przeprowadził w Szkole Podstawowej w Berezce warsztaty dla nauczycieli nt: ”Wolontariat – pomoc słabszym i potrzebującym”
-   
Informuję,  że 9 marca 2017 r. w Bieszczadzkim Domu Kultury Lesku odbyły się hufcowe eliminacje Ogólnopolskiego Harcerskiego Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”  W eliminacjach wieli udział reprezentacje następujących gromad drużyn: 28 BGZ z Myczkowa, 15 BDH  z Hoczwi, 23 BDH z Bobrki, 18 BDH z Myczkowa, 6 BDSH  z Średniej Wsi, 7 BDSH z Mchawy. Jury w składzie Henryk Wyszatycki i Bernadeta Wyszatycka przyznało następujące miejsca:
W kategorii zuchy:
I miejsce – Paulina Benewiat, II miejsce – Amelia Dymińska, III miejsce- Hanna Gradzińska (28 BGZ  z Myczkowa)
W kategorii harcerze:
I miejsce Gabriela Budziak(18 BDH Myvzków), II miejsce – Kamila Benewiat (18 BDH Myczków), III miejsce  - Natalia Lemieszczuk (23 BDH Bóbrka) i Dominika Łuczejko(15 BDH Hoczew)
W kategorii harcerze starsi:
I miejsce –Katarzyna Jaworska (6 BDSH Średnia Wieś),II miejsce –Maria Grzegorzek (7 BDSH Mchawa), III miejsce -  Kamil Opar (7 BDSH Mchawa), Aleksandra Łuczejko ( 6 BDSH Średnia Wieś) i Maciej Sawa (6 BDSH Średnia Wieś).
Dziękujemy drużynowym za przygotowanie uczestników i poświęcony czas. Dziękujemy Dyrekcji BDK za udostępnienie sali oraz członkom jury za szybkie podanie wyników.
   -   
Informuję, że dh. phm. M. Kowalska uczestniczyła w Sanoku w spotkaniu organizowanym przez chorągiew w sprawie zlotu wędrowników w Bieszczadach.
  -    
Informuję, że phm. M. Kowalska uczestniczyła w konferencji Instruktorskiej Chorągwi Podkarpackiej ZHP w dniach 3-5.02.17/ nr dyplomu 26/I/2017/, a dh. hm. B. Kaluta w warsztatach „Zmiany w systemie stopni instruktorskich”/nr dyplomu-6/XIII/2016/
-      
Informuję, że w dniach 17/18 marca w Zespole Szkół w Hoczwi odbył się biwak 15 BDH. Dziękuję drużynowej pwd. D. Gałęza- Biega za przygotowanie biwaku. Dziękuję członkom kursu przewodnikowskiego za przygotowanie ciekawych propozycji programowych na biwak i przeprowadzenie zajęć.Ks. hm. Tomasz Latoszek

 


Rozkaz  L. 2/2017

Związek Harcerstwa Polskiego                                  Lesko dnia,28.02.2017
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola

Wyjątki z rozkazu specjalnego Naczelnika ZHP nr Ls. 1/2017 z dnia 22.02.2017
11.2 Listy Pochwalne Naczelnika ZHP
Wyróżniam Listem Pochwalnym następujące Druhny i Druhów: Chorągiew Podkarpacka
163.  pwd. Danuta Gałęza- Biega   Hufiec Bieszczadzki
164. phm. Stanisław Gołyźniak  Hufiec Bieszczadzki
1.       Zarządzenia i informacje
1.2.Informacje
1.2.1. Podaję wykaz imprez na I półrocze warz z terminami i miejscem organizacji. Zaznaczamy, że terminy i miejsca organizacji mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od hufca.
I. Obchody Święta Patrona Harcerzy – Sanok 25 luty (program przesłany oddzielnie)
II. Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” Biblioteka Miejska Lesko,9 marzec godz.14,30. Hasło konkursu „Kolory polskie” Motto- „Wszystkiego przypomnieć nie zdołam”.
III. Konkurs Recytatorski „Wiersze o Wiśle”- Rok Rzeki Wisły- Biblioteka Miejska Lesko-28 marzec
IV. Droga Krzyżowa Zwierzyń- 7 kwiecień
V. Konkursy wielkanocne /pisanki, kartki świąteczne- prace składamy do 12 kwietnia
VI. Konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II – kwiecień lub maj
VII. Dni Patrona Hufca W. Pola- maj Berezka
VIII. Zlot hufca/ zakończenie obchodów 70-lecia hufca i roku harcerskiego, Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej, gra terenowa miejska/ 2-3 czerwiec- Gimnazjum Lesko. Godziny rozpoczęcia imprez i dokładne miejsce podamy tydzień przed imprezami lub wcześniej.
1.2.2.        Informuję, że w obchodach Święta Patrona Harcerzy bł. ks. phm. W. Frelichowskiego w Sanoku uczestniczyła delegacja hufca na czele z komendantem ks. hm. T. Latoszkiem. W skład delegacji weszli harcerze z 1 BDW, 1 BDH, 7 BDSH oraz przedstawiciele władz hufca- phm. M. Kowalska, ks. phm. St. Gołyźniak, pwd. J. Wnuk, hm. T. Domożyk, hm. A. Domożyk.
1.2.3.        Informuję , że uczestnikami kursu przewodnikowskiego są : Iza Galant, Aleksandra Szumańska, Maria Piątkowska, Anna Czubek, Dawid Grządziel, Patryk Szumański, Kacper Zięba, Bartosz Litera, Julia Sidorska, Patrycja Stanisławczyk.
2.       Hufiec
2.1. Powołanie kadry kursu przewodnikowskiego
2.2.1. Powołuję kadrę kursu pwd w składzie hm. T. Latoszek- komendant; członkowie: hm. T. Domożyk, phm. Dorota Kupczakiewicz, phm. Marek Kupczakiewicz, phm. M. Kowalska, hm. J. Wojtas, hm. R. Dembiczak.
7. Mianowania instruktorów
7.2. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek KSI z dnia 20.01.17 zamykam próbę na stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego dh.dh.  Anna Kowalska, Barbara Baum.
14. Sprostowania
14.1. Informuję ,że w warsztatach z qulingu zorganizowanych w Myczkowie w czasie ferii uczestniczyły zuchy z Myczkowa z drużynową hm. B. Kalutą oraz harcerka z 18 BDH .  Warsztaty prowadziła hm. A. Domożyk./rozkaz L.15/2016 pkt.2
14.2. Informuję, że w rozkazie L.15/2016 z dnia 29.12.16 w pkt. 7.2 – otwarcie próby na stopień pwd na wniosek KSI z dnia 28.12.16 r. pominięto dh. Aleksandra Szumańska-opiekun próby- pwd. K. Wronowska; Maria Piątkowska-opiekun próby-hm. T. Wronowska


Ks. hm. Tomasz Latoszek


Rozkaz  L. 1/2017

Związek Harcerstwa Polskiego                                  Lesko dnia,30.01.2017
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola


1.       Zarządzenia i informacje
1.2.Informacje
1.2.1. Informuję, że w harcówce w Hoczwi odbyło się Harcerskie Kolędowanie, które prowadził przew. Kręgu hm. T. Domożyk. Uczestniczyli w nim instruktorzy i przyjaciele harcerstwa. Wręczono Odznakę „ Zasłużony dla Hufca Bieszczadzkiego ZHP” dh. H. Wyszatyckiemu, a Medal „Za Długoletnią Służbę Harcerską” dh. B. Wyszatyckiej.
1.2.2. Informuję ,że w dniu 16.12.16 w Lesku odbyły się warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich. Komendant warsztatów hm. R. Dembiczak- BOKK; kadra ks. hm. T. Latoszek – SOKK. W warsztatach uczestniczyli: hm. R. Dembiczak, phm. W. Gosztyła, hm. A. Dereń, hm. B. Kaluta, hm. A. Domożyk, hm. T. Domożyk,  phm. W. Kowalska, pwd. D. Gałęza-Biega, phm. St. Gołyźniak ,pwd. J. Wnuk, hm. T. Wronowska,  pwd. K. Wronowska, pwd. Z. Myrdek, hm. T. Latoszek, hm. W. Korczykowski.
1.2.3. Dziękuję wszystkim gromadom i drużynom, które zorganizowały zajęcia w miejscu zamieszkania w czasie HAZ. Informuję, że w harcówce w Hoczwi odbył się w dniach 27-29.01.16- kurs instruktorski” Zajęcia świetlicowe dla harcerzy”. Uczestniczyło w nim 12 instruktorów. W ZS w Myczkowie odbyły się w czasie ferii warsztaty dla zuchów i drużynowych zuchowych ”Zajęcia z qulingu na zbiórkach”. Warsztaty prowadziła hm. A. Domożyk. Komendant warsztatów hm. A. Dereń – BOKK. Uczestniczyły zuchy z Myczkowa oraz drużynowi z gm. Solina.
1.2.3. Przypominam o opłaceniu składek harcerskich i instruktorskich za I kwartał 2016 r.
1.2.4. Informuję, że w konkursach bożonarodzeniowych uczestniczyli przedstawiciele 7 BDSH, 15 BDH, 6 BDSH. Jury przyznało  pierwsze miejsca: kategoria kartki- Aleksandra Łuczejko- 6 BDSH, Patrycja Kępczyk- 7 BDSH; kategoria ozdoby: Dawid Galant- 7 BDSH
1.2.5. Informuję, że regulaminie przyznawania hufcowych wyróżnień nastąpiła zmiana. Obecnie pkt. 4 regulaminu brzmi” wyróżnienie przyznaje komendant hufca przedstawiając uzasadnienie komendzie na  ew. wniosek jej przedstawiciela ”.
12. Wyróżnienia, pochwały, nagrody
12.1. Wyróżniam w porozumieniu z komendą Medalem „ Za Długoletnią Służbę Harcerską” dh. Alicję Wiśniewską – zastępcę przewodniczącego RPH.
12.2. Wyróżniam Odznaką 100-lecia Harcerstwa Polskiego phm. Jana Palucha

 Hm. Tomasz Latoszek