Rozkazy 2016

 

 

 

 

 

Rozkaz  L. 14/2016

Związek Harcerstwa Polskiego                                  Lesko dnia,22.10.2016
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola
 

 

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela – Jezus stał się człowiekiem, aby wszystko co ludzkie mogło okazać się święte: praca i zmęczenie, samotność, cierpienie i braterska miłość.
Dzieląc się radością z Narodzenia Pańskiego składam najlepsze życzenia wszystkim zuchom, harcerkom, harcerzom i instruktorom. Niech światło promieniujące z Betlejem pomaga dostrzec co najważniejsze. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku.

 

 

 1.Zarządzenia i informacje
1.2.
Informacje

1.2.1.     
Informuję, że komendant hufca ks. hm. T. Latoszek uczestniczył  dnia 28 listopada w spotkaniu instruktorskim w Rzeszowie.

1.2.2.     
Informuję, że hm. Barbara Kaluta- sekretarz HKSI uczestniczyła w chorągwianych warsztatach dla KSI w Rzeszowie, które odbyły się 10 grudnia.

1.2.3.     
Prosimy o zapoznawanie się z artykułami na temat pracy harcerstwa na naszym terenie zamieszczanymi w pismach Echo Bieszczadów, Gazeta Bieszczadzka i innych.

1.2.4.     
Dziękuję wszystkim gromadom, drużynom, instruktorom, które  opłaciły składki za rok 2016.

1.2.5.     
Informuję, że harcerze z 15 BDH z Hoczwi i instruktorzy uczestniczyli w warsztatach z quillingu prowadzonych przez  hm. A. Domożyk. Wykonano kartki świąteczne bożonarodzeniowe. Zajęcia odbyły się w harcówce.

1.2.6.     
Informuję, że 17.12 2016 r. delegacja hufca uczestniczyła w przekazaniu Światła Betlejemskiego w Katedrze Rzeszowskiej. Na terenie hufca uroczyste przekazanie Światła Betlejemskiego odbyło się w poszczególnych środowiskach.

1.2.7.     
Informuję, że harcerze z 15 BDH i 7 BDSH uczestniczą w roku szkolnym 2016/17 w projekcie „Let`s scout with English” , na który dotację otrzymało Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój. Projekt dofinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

12.        
Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.2. 
Wyróżnienia

12.2.1. Wyróżniam w porozumieniu z Komendą Hufca Medalem „Za długoletnią Służbę Harcerską” dh. phm. Janinę Latoszek ,dh. hm. Bernadetę Wyszatycką, dh.  hm. Barbarę Kalutę.

12.2.2. Wyróżniam w porozumieniu z Komendą Hufca odznaką „Zasłużony dla Hufca Bieszczadzkiego ZHP” dh. hm. Krystynę Wielgos, dh. Henryka Wyszatyckiego.

ks. hm. Tomasz Latoszek

 

 

                                                                                                         

 

Rozkaz L.13/2016 

 

Związek Harcerstwa Polskiego                         Lesko dnia,22.11.2016
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola

 

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP nr L. 9/2016 z dnia 31 października 2016 r.
11. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
11.1. Odznaczenia harcerskie
Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP z dn.22.09.2016 r. w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym, Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”
11.1.1.Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”  otrzymują;
Chorągiew Podkarpacka hm. Renata Dembiczak
Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Podkarpackiej nr 6/2016 z dnia 30.06.2016 r.
13. Odznaczenia , pochwały , wyróżnienia
13.2. Pochwały
13.2.1. Za rzetelne i terminowe przygotowanie i składanie dokumentacji rozliczeniowej hufca oraz regulowanie składek i opłat w II połowie 2015 r. honoruję dyplomem Hufiec Bieszczadzki ZHP w Lesku
13.3. Wyróżnienia
Na wniosek Komendanta Hufca Bieszczadzkiego ZHP w Lesku przyznaję Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa panu Janowi Kowalskiemu- dyrektorowi Zespołu Szkół w Hoczwi
1.Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję , że dh. dh.: hm. T. Domożyk, hm. T. Latoszek, hm. Jarosław Wojtas, phm. Małgorzata Kowalska, hm. Renata Dembiczak, pwd. Danuta Gałęza- Biega, phm. Stanisław Gołyźniak, pwd. Jarosław Wnuk, hm. Krystyna Paluch, phm. Wanda Gosztyła, hm. Anna Domożyk, hm. Barbara Kaluta, pwd. Zofia Myrdek ukończyły szkolenie „Ochrona danych osobowych” zorganizowany przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej.
1.2.2. Podaję wyniki konkursu biblijnego „Ilustrujemy przypowieści Pana Jezusa” zorganizowanego z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski:  I miejsce – Hanna Bielanicz ; II miejsce – Karolina Kafara; III miejsce – Anna Kafara i Laura Ordon – wszyscy laureaci z 24 BGZ Wesołe Niedźwiadki- Berezka
1.2.3. Dziękuję  i udzielam pochwały 15 BDH , 6 BDSH i 7BDSH oraz drużynowym- phm. M. Kowalskiej i pwd. D. Gałęza- Biega za przygotowanie widowiska patriotycznego na powiatowe obchody Święta Niepodległości. Harcerzom z 1 BDW z Berezki za przygotowanie wart przy pomnikach w Lesku. Delegacji hufca w składzie hm. R. Dembiczak, hm. A. Domożyk  za składanie kwiatów w imieniu władz hufca oraz uczestniczenie w obchodach Święta Niepodległości w Lesku.
1.2.4. Informuję ,że ks. hm. T. Latoszek- komendant i kapelan hufca przewodniczył uroczystej Mszy Św. w intencji Ojczyzny w sanktuarium  Matki Boskiej Pięknej Miłości w Polańczyku oraz uczestniczył w obchodach 11 Listopada w Gminie Solina.
1.2.5. Informuję, że 7 BDSH w Mchawie uczestniczyła w Baligrodzie w gminnych obchodach Święta Niepodległości/ pełnienie wart, Msza Św. za Ojczyznę oraz uroczystości na cmentarzu wojennym/.
1.2.5. Dziękuję wszystkim gromadom, drużynom, instruktorom, które uczestniczyły w obchodach Święta Niepodległości w swoich środowiskach. 

 


Ks. hm. Tomasz Latoszek


Rozkaz L.12/2016
 

Związek Harcerstwa Polskiego                            Lesko dnia,22.10.2016
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola

 


1. 
Zarządzenia i informacje

 

1.2.    Informacje

 

1.2.1. Informuję, że w dniach 7-8.10.2016 w Zespole Szkół w Średniej Wsi odbył się Zlot Hufca Bieszczadzkiego ZHP. Zlot odbywał pod hasłami „ Nasze chrześcijańskie korzenie - 150 rocznica Chrztu Polski”; „70-lecie powstania Hufca Bieszczadzkiego ZHP w Lesku”. W zlocie uczestniczyło ponad 140  zuchów, harcerzy i instruktorów z  Myczkowa, Wołkowyi, Berezki, Średniej Wsi, Mchawy, Hoczwi, Leska, Bóbrki. Mszę Św. inaugurującą Zlot odprawił miejscowy proboszcz ks.  M. Dubiel. W piątek w trakcie uroczystego apelu komendant hufca ks. hm. T. Latoszek wręczył instruktorom podziękowanie za ich pracę wolontariusza  z młodzieżą w związku z 70- leciem hufca.  Następnie poszczególne środowiska przedstawiły prezentacje swoich gromad i drużyn. Natomiast gromady zuchowe przedstawiły inscenizacje wybranej legendy z początków państwa polskiego. W sobotę odbył się bieg harcerski „70 lat Hufca Bieszczadzkiego ZHP”. Po posiłku zuchy i harcerze wzięli udział w apelu końcowym zlotu. Wręczono wyróżnionym okolicznościowe dyplomy. W poszczególnych przedsięwzięciach laureatami zostali:

 

 

w konkursie wiedzy o początkach państwa polskiego  1.miejsce- zastęp z 18 BDH Myczków; 2 miejsce- zastęp 7 BDSH Mchawa i zastęp 15 BDH Hoczew; trzecie miejsce- zastęp z 6 BDSH Średnia Wieś i zastęp z 23 BDH Bóbrka; czwarte- zastęp 21 BDH Wołkowyja i 1 BDW Berezka. Inscenizacja wybranej legendy o początkach państwa polskiego

 

 

I miejsce- 28 BGZ Myczków i 37 BGZ Wołkowyja Bieg harcerski „70 lat Hufca bieszczadzkiego ZHP” Harcerze

 

I miejsce- zastęp z 15 BDH Hoczew i 1 BDW Berezka

 

II miejsce – zastęp 15 BDH Hoczew; III miejsce- zastęp 18 BDH Myczków

 

Zuchy

 

I miejsce- 37 BGZ Wołkowyja ; II miejsce- 24 BGZ Berezka i 28 BGZ Myczków

 

1.2.2. Informuję, że ks. hm. T. Latoszek i hm. T. Domożyk  w dniu 15 października uczestniczyli w sesji naukowej „Działania wojenne na pograniczu polsko- słowacko-ukraińskim – 1939-1944” zorganizowanej w Myczkowcach przez Caritas Rzeszowski w ramach X Spotkań Ekumenicznych.

 

12. Inne

 

12.1. Dziękuję UMiG Lesko za dofinansowanie wyżywienia na zlocie.

 

12.2. Dziękuję panu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Średniej Wsi za pomoc w organizacji zlotu, udostępnienie obiektu oraz pomoc w zorganizowaniu ciepłego posiłku.

 

12.3. Dziękuję wszystkim gromadom i drużynom uczestniczącym w zlocie za staranne przygotowanie prezentacji.

 

 

Ks. hm. Tomasz Latoszek

 

 

z Caritas Rzeszowski w ramach X Spotkań Ekumenicznych.

 

 

ł miejscowy proboszcz ks.  M. Dubiel. W piątek w trakcie uroczystego apelu komendant hufca ks. hm. T. Latoszek wręczył instruktorom podziękowanie za ich pracę wolontariusza  z młodzieżą w związku z 70- leciem hufca.  Następnie poszczególne środowiska przedstawiły prezentacje swoich gromad i drużyn. Natomiast gromady zuchowe przedstawiły inscenizacje wybranej legendy z początków państwa polskiego. W sobotę odbył się bieg harcerski „70 lat Hufca Bieszczadzkiego ZHP”. Po posiłku zuchy i harcerze wzięli udział w apelu końcowym zlotu. Wręczono wyróżnionym okolicznościowe dyplomy. W poszczególnych przedsięwzięciach laureatami zostali:

 

 

w konkursie wiedzy o początkach państwa polskiego  1.miejsce- zastęp z 18 BDH Myczków; 2 miejsce- zastęp 7 BDSH Mchawa i zastęp 15 BDH Hoczew; trzecie miejsce- zastęp z 6 BDSH Średnia Wieś i zastęp z 23 BDH Bóbrka; czwarte- zastęp 21 BDH Wołkowyja i 1 BDW Berezka. Inscenizacja wybranej legendy o początkach państwa polskiego

 

 

I miejsce- 28 BGZ Myczków i 37 BGZ Wołkowyja Bieg harcerski „70 lat Hufca bieszczadzkiego ZHP” Harcerze

 

I miejsce- zastęp z 15 BDH Hoczew i 1 BDW Berezka

 

II miejsce – zastęp 15 BDH Hoczew; III miejsce- zastęp 18 BDH Myczków

 

Zuchy

 

I miejsce- 37 BGZ Wołkowyja ; II miejsce- 24 BGZ Berezka i 28 BGZ Myczków

 

1.2.2. Informuję, że ks. hm. T. Latoszek i hm. T. Domożyk  w dniu 15 października uczestniczyli w sesji naukowej „Działania wojenne na pograniczu polsko- słowacko-ukraińskim – 1939-1944” zorganizowanej w Myczkowcach przez Caritas Rzeszowski w ramach X Spotkań Ekumenicznych.

 

12. Inne

 

12.1. Dziękuję UMiG Lesko za dofinansowanie wyżywienia na zlocie.

 

12.2. Dziękuję panu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Średniej Wsi za pomoc w organizacji zlotu, udostępnienie obiektu oraz pomoc w zorganizowaniu ciepłego posiłku.

 

12.3. Dziękuję wszystkim gromadom i drużynom uczestniczącym w zlocie za staranne przygotowanie prezentacji.

 


                                                Ks. hm. Tomasz Latoszek

                        

 

Rozkaz L. 11/2016


Związek Harcerstwa Polskiego                                     Lesko, dnia 24.10.2016
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola

1.                  Zarządzenia i informacje

1.2.             Informacje

1.2.1.       Informuję, że w sierpniu w kościele parafialnym  pw. Wniebowzięcia NMP w Berezce odbyło się poświęcenie  dzwonu Wincenty Frelichowski  ufundowanego przez mieszkańca parafii i instruktorów Hufca Bieszczadzkiego ZHP. W uroczystej Mszy Św. uczestniczyły władze hufca i przyjaciele harcerstwa.

1.2.2.       Informuję, że dnia  4 października odbył się konkurs czytelniczy „Czytanie Sienkiewicza”/ Rok Sienkiewicza/ w sali Biblioteki Miejskiej w Lesku. Uczestniczyli przedstawiciele 28 BGZ Myczków, 24 BGZ Berezka, 15 BDH Hoczew, 18 BDH Myczków.  Zuchy i harcerze najczęściej przedstawiali fragmenty powieści  „W pustyni i w puszczy” oraz noweli „Janko Muzykant”. Jury w składzie dh.dh.: Henryk Wyszatycki, Krystyna Gałęza wyróżniło:

W kategorii zuchy: I miejsce- Amelia Dymińska- 28 BGZ Myczków i Lena Gąska- 24 BGZ Berezka; drugie miejsce- Hanna Gradzińska- 28 BGZ Myczków

W kategorii harcerze- I miejsce- Kacper Baryła- 15 BDH Hoczew, Julia Podkalicka 18 BDH Myczków, Gabriela Budziak- 18 BDH Myczków, Katarzyna Rafalska- 18 BDH Myczków; drugie miejsce- Dominika Łuczejko- 15 BDH Hoczew. Dyplomy i upominki laureatom wręczyli członkowie jury. Dodatkowo  wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali batony i  krótkie opracowanie o Sienkiewiczu. Komendant hufca ks. hm. T. Latoszek podziękował laureatom za prezentowany wysoki poziom, a opiekunom za przygotowanie dzieci do konkursu. Złożył także podziękowania dyrekcji biblioteki za udostępnienie sali.

13. Inne

13.1. Dziękuję dh.dh. : hm. B. Kaluta, pwd. Z. Myrdek, hm. A. Dereń, ks. hm.T. Latoszek, pwd. D. Gałęza- Biega, nauczycielom języka polskiego, rodzicom za przygotowanie dzieci do konkursu.

13.2. Dziękuję członkom jury dh. dh. : H. Wyszatycki, K. Gałęza, Dyrekcji Biblioteki za pomoc w organizacji imprezy.

13.3. Dziękuję państwu Wyszatyckim za ufundowanie batoników i opracowania o Sienkiewiczu dla wszystkich uczestników konkursu.

 

                                                             Ks.hm. Tomasz Latoszek

 

 

 

 

Rozkaz L.10/2016

Związek Harcerstwa Polskiego                                     Lesko, dnia 20.09.2016
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola

1.    Zarządzenia i informacje
1.2.Informacje
1.2.1. Informuję, że dnia 9 września w kościele parafialnym odbyła się inauguracja roku harcerskiego 2016/17. Mszę Św. odprawili ks. J. Wnuk i komendant hufca ks. hm. T. Latoszek. Uczestniczyli przedstawiciele 1 BDW z Berezki, 15 BDH Hoczew, 1 BDH Polana, 28 BGZ Myczków, drużynowi, członkowie komendy, komisji rewizyjnej i RPH, zaproszeni goście. Po inauguracji odbyła się narada drużynowych, na której przedstawiono harmonogram działań do końca 2016 r. oraz omówiono sprawy bieżące. Informacje o poszczególnych imprezach będą przesyłane oddzielnie mailem.
1.2.2.       Informuję, że komendant hufca uczestniczył w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Żubraczem poświęconej Jadwidze z Gedroyciów -Kociatkiewicz prowadzącej w czasie II wojny światowej najważniejszy punkt kontaktowy na trasie kurierskiej ZWZ-AK o kryptonimie „Las”. Poświęcenia dokonał ks. hm T. Latoszek w asyście ks. A. Szkoły – proboszcza parafii Chrystusa Króla w Sanoku, ks. Z. Łuca – proboszcza parafii Cisna i ks. P. Bartnika – kapelana przewodników bieszczadzkich.
7. Mianowania instruktorów
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12.09.2016 otwieram próbę na stopień podharcmistrza dh. dh.: pwd. Damian Gądek, Danuta Ostalecka, Krystyna Gałęza
8. Zaliczenie służby instruktorskiej
8.1. Zaliczam służbę instruktorską za miniony rok harcerski następującym Druhnom i Druhom: hm. Anna Domożyk, hm .Tadeusz Domożyk, hm. Jarosław Wojtas, hm. Renata Dembiczak, hm. Barbara Kaluta, phm. Wanda Gosztyła, ks. phm. Stanisław Gołyźniak, ks. pwd. Jarosław Wnuk, hm. Teresa Wronowska, pwd . Zofia Myrdek, hm. Agnieszka Dereń, pwd. Damian Gądek, pwd. Robert Miszczak, pwd. Danuta Gałęza- Biega, phm. Małgorzata Kowalska, pwd. Danuta Ostalecka, hm. Wiesław Korczykowski, pwd. Anna Skoczek, pwd. Małgorzata Pado, phm. Krystyna Rzecznik- Podsobińska, hm. Krystyna Paluch, pwd. Jan Paluch,
12.Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1.Pochwały
12.1.1. Dziękuję 15 BDH z Hoczwi, 1 BDW z Berezki  za czynne uczestnictwo w Wojewódzkich Dożynkach zorganizowanych w Polańczyku. Dziękuję dh. dh. phm. M. Kowalskiej, pwd. D. Gałęza- Biega za uczestniczenie w tej imprezie.
12.1.2. Dziękuję dh. Renacie Walentowicz za prowadzenie 21 BDH w Wołkowyi w minionym roku harcerskim oraz uczestniczenie w przedsięwzięciach hufca.

                                                           Ks. hm. Tomasz Latoszek 

 

Rozkaz L. 9/2016

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola                                                          Lesko, dnia 1.07.2016 r.
              
1 Zarządzenia i informacje

1.2  Informacje

1.2.1.      Informuję, że Komendant Hufca Bieszczadzkiego uczestniczył w zlocie harcerzy seniorów w dniu 18.06.2016 r. w stanicy harcerskiej „Berdo”, odprawił Mszę św. i wygłosił gawędę nt. świadectwa i wierności ideałom harcerskim.

1.2.2.      Informuję, że każdy drużynowy na zakończenie roku może wyróżnić sam najaktywniejszych zuchów, harcerzy. Zachęcamy, by takie wyróżnienia wręczać na apelach kończących rok szkolny. Hufiec w nowym roku harcerskim będzie organizować hufcowe współzawodnictwo gromad i drużyn wg kryteriów wcześniej przedstawionych.
1.2.3.      Gromady i drużyny powinny systematycznie hufiec informować o przedsięwzięciach podejmowanych w środowisku zamieszkania lub uczestnictwie w imprezach innych organizatorów.
1.2.4.      Przypominamy o systematycznym opłacaniu składek harcerskich za poszczególne kwartały. Dziękujemy tym gromadom i drużynom, które wzorowo wywiązują się z obowiązków statutowych.

13. Inne
13.1 Podaję do wiadomości decyzję komendy Kursu Przewodnikowskiego zorganizowanego przez ZKK Hufca Bieszczadzkiego ZHP w okresie od kwietnia 2015 do kwietnia 2016 r. 
 

Dyplom ukończenia Kursu Przewodnikowskiego otrzymali: Anna Kowalska nr 1/2016, Zofia Myrdek nr 2/2016,Edyta Matuszewska nr 3/2016,  Krystyna Gałęza nr 4/2016, Barbara Baum nr 5/2016, Julia Wojciechowska nr 6/2016,  Daniela Bełej nr 7/2016
13.2 Podaję do wiadomości, że następujące osoby uczestniczyły w warsztatach dla członków Komisji Stopni Instruktorskich: hm. Renata Dembiczak, phm. Wanda Gosztyła, hm. Anna Domożyk, hm. Barbara Kaluta, phm. Krystyna Rzecznik – Podsobińska, phm. Małgorzata Kowalska. Dziękują za prowadzenie zajęć hm. Tadeuszowi Domożykowi, hm. Jarosławowi Wojtasowi – BOKK 417/2016 i ks. hm. Tomaszowi Latoszkowi – SOKK 413/2014.
 

                                                               Ks. hm. Tomasz Latoszek

 

         Rozkaz L.8/2016

 

 

 

 

 

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola                                                        Lesko, dnia 15.06.2016 r.


 

Z okazji zbliżających się wakacji życzę zuchom, harcerzom i instruktorom wspaniałego wypoczynku, poznania nowych, ciekawych  ludzi i regionów naszej Ojczyzny oraz bezpiecznego powrotu do domu. 
1.      Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1.      Informuję, że 5.06.2016 r. w Konkursie Piosenki Maryjnej i Patriotycznej w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku wzięły udział zuchy z 28 BGZ z Myczkowa, które przy wsparciu III klasy zajęły II miejsce, zuchy z 24 BGZ z Berezki zajęły III miejsce oraz harcerki z 23 BDH z Bóbrki – I miejsce.
1.2.2.      Informuję, że dnia 7 czerwca w Polańczyku w dawnej bazie hufca „Patelnia” odbyło się zakończenie roku harcerskiego. Uczestniczyły w nim władze hufca, RPH i inni zaproszeni goście oraz zuchy i harcerze: 15 BDH Hoczew, 7 BDSH Mchawa, 1 BDH Polana, 18 BDH Myczków, 28  BGZ Myczków, 1 BDH Berezka, 24 BGZ Berezka,  BDSH Średnia Wieś. Mszę Św. w intencji zuchów, harcerzy i instruktorów odprawił komendant hufca, kapelan ks. hm. Tomasz Latoszek i ks. pwd. Jarosław Wnuk. Komendant hufca wręczył najaktywniejszym instruktorom wyróżnienia: Krzyże „Za Zasługi dla Harcerstwa Bieszczadzkiego” dh. dh.: pwd. Jarosław Wnuk, phm. Małgorzata Kowalska, phm. Wanda Gosztyła, pwd. Danuta Gałęza-Biega; odznakę „Zasłużony dla Hufca Bieszczadzkiego ZHP- pwd. Zofia Myrdek  oraz gromadom, drużynom, drużynowym; 15 BDH Hoczew- druż. pwd. D. Gałęza-Biega; 7 BDSH Mchawa- druż. – pwd. D. Ostalecka; 28 BGZ Myczków- druż. pwd. Z. Myrdek. Imprezę zakończono ogniskiem harcerskim, w trakcie którego przyrzeczenie harcerskie złożyli harcerze z 15 BDH i 7 BDSH  i 18 BDH. Przyrzeczenie przyjął hm. T. Domożyk.

1.2.3.     
Przypominam, że przy Hufcu Bieszczadzkim działa Rada Przyjaciół Harcerstwa; w skład prezydium wchodzą: przewodniczący- mgr Jan Kowalski; z-ca mgr Wiesław Korczykowski, sekretarz- mgr Alicja Wiśniewska, hm. Jarosław Wojtas.

1.2.4.     
Informuję, że w konkursie „Św. Janie Paweł II Papież- życie, rodzina, kapłaństwo, zainteresowania”  zorganizowanym 13 czerwca w harcówce w Hoczwi uczestniczyli przedstawiciele drużyn harcerskich i starszoharcerskich.  Konkurs rozpoczął komendant hufca, który przywitał uczestników, drużynowych, przewodniczącego RPH. Następnie wręczono Krzyż „ Za Zasługi dla Harcerstwa Bieszczadzkiego” phm. M. Kowalskiej. W konkursie uczestniczyły 3-osobowe zespoły, które odpowiadały na pytania. Jury w składzie ks. hm. T. Latoszek, phm. M. Kowalska, pwd. D. Gałęza –Biega i pwd. D. Ostalecka wyróżniło:  I miejsce zajął zespół z 7 BDSH  Mchawa/Karolina Różycka, Barbara Sidorska, Jakub Leicht/; II miejsce zespół z  15 BDH Hoczew/Aleksandra Łuczejko, Marcin Kucharyk, Aleksandra Łuczków/. Okolicznościowe dyplomy i nagrody książkowe wręczył komendant hufca.

                                                              Ks. hm. Tomasz Latoszek

 

 

 

Rozkaz L. 7/2016

 

 

 

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola                                                          Lesko, dnia 2.06.2016 r.

 

1.      Zarządzenia i informacje
1.2.Informacje
1.2.1.      Informuję, że zakończenie roku harcerskiego 2015/16 odbędzie się dnia  7 czerwca  w Polańczyku-Patelnia. W programie – godz.16,00- uroczysta Msza Św. godz.17,00- ognisko harcerskie.
1.2.2.      Informuję, że delegacja hufca w składzie ks. hm. T. Latoszek, hm.    A. Domożyk, hm. T. Domożyk i phm. W. Gosztyła wspólnie z delegacją Hufca Ziemi Sanockiej na czele z komendantką hm. K. Chowaniec uczestniczyła  21 maja w wycieczce do Lwowa zorganizowanej z okazji 105 rocznicy powołania przez A. Małkowskiego pierwszych drużyn skautowych. Złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą ten fakt    w Katedrze Lwowskiej. Oddano hołd poległym w walce za Ojczyznę pochowanym na cmentarzu Orląt  Lwowskich.
1.2.3. Informuję, że w  poniedziałek 23 maja  w Berezce odbyły się imprezy związane z Patronem Hufca Wincentym Polem. Uczestniczyli w nich harcerze z 1 BDW z Berezki, 15 BDH z Hoczwi  i   7 BDH   z Mchawy oraz władze hufca. W Szkole Podstawowej w Berezce  przeprowadzono konkurs wiedzy o poecie oraz konkurs recytatorski „Piękno utworów  W. Pola”.  W wyniku przeprowadzonych eliminacji i ocenie  jury w składzie ks. hm. T. Latoszek, hm. T. Domożyk i phm. W. Gosztyła  w konkursach zwyciężyli:

Konkurs wiedzy o poecie
I miejsce- Maciej Sowa – 15 BDH Hoczew 
II miejsce-   Maria Grzegorzek- 7 BDSH Mchawa,
III miejsce- Roksana Benewiat, Rafał Mikołajczak- 15 BDH Mchawa;  Wiktoria Wajda, Kamil Opar- 7 BDSH Mchawa

 Konkurs recytatorski „Piękno utworów W. Pola”
I miejsce  - Katarzyna Jaworska i Aleksandra Łuczejko- 15 BDH Hoczew
Okolicznościowe dyplomy laureatom wręczył komendant hufca. 
Na  zakończenie obchodów wszyscy uczestniczyli w uroczystej Mszy Św. w intencji zuchów, harcerzy, instruktorów naszego hufca oraz Patrona W. Pola   w   miejscowym kościele, którą odprawił ks. hm. Tomasz Latoszek. Do Mszy Św. służyli harcerze z 1 BDW i 7 BDSH.

12. Pochwały, wyróżnienia,  nagrody
12.2.  Wyróżnienia
12.2.1. Wyróżniam w porozumieniu z Komendą Hufca odznaką „Zasłużony dla Hufca Bieszczadzkiego ZHP” dh. pwd Zofię Myrdek
12.2.2. Wyróżniam w porozumieniu z Komendą Hufca Krzyżem „ Za Zasługi dla Harcerstwa Bieszczadzkiego”  dh. dh. phm. Małgorzatę Kowalską,  phm. Wandę  Gosztyłę, pwd. Danutę Gałęza-Biega, ks. pwd. Jarosława Wnuka.
12.2.3. Wyróżniam następujące gromady i drużyny pamiątkowym dyplomem za aktywność w minionym roku harcerskim: 28 BGZ z Myczkowa, 15 BDH z Hoczwi i 7 BDSH z Mchawy.
12.2.4.  Wyróżniam następujące druhny drużynowe za aktywną pracę w minionym roku harcerskim: pwd. Zofię Myrdek, pwd.  Danutę Gałęza-Biega, pwd. Danutę Ostalecką.

Ks. hm. Tomasz Latoszek

 

 

 

Rozkaz L. 6/2016


 

 


 

 

 

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola                                                                                                                 Lesko, dnia 2.05.2016 r.

 

                                                                                    Rozkaz L.6/2016

 

1.        Zarządzenia i informacje
1.2    Informacje
1.2.1 Informuję, że 23 kwietnia 2016 w Bibliotece Miejskiej i Powiatowej w Lesku odbyły się eliminacje wojewódzkie XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”.  W konkursie uczestniczyli przedstawiciele Hufca Lesko, Hufca Lubaczów, Hufca Ziemi Sanockiej, 
Jury w składzie Henryk Wyszatycki – przewodniczący, Krystyna Gałęza, Renata Dembiczak i Jan Kowalski przyznało następujące miejsca:  
W kategorii zuchy:
I miejsce  - Martyna Chmaj   z Hufca Lubaczów
II miejsce – Kamila Benewiat  z Hufca Bieszczadzkiego i Nikola Kiełbasa z Hufca Ziemi Sanockiej
W kategorii harcerze:
I miejsce – Gabriela Budziak z Hufca Bieszczadzkiego
II miejsce – Hubert Garus z Hufca Lubaczów i Justyna Jakiel z Hufca Ziemi Sanockiej
W kategorii harcerze starsi:
I miejsce – Mateusz Burczyk z Hufca Ziemi Sanockiej
II miejsce – Karolina Różycka z Hufca Bieszczadzkiego
W kategorii wędrownicy:
I miejsce  - Natalia Mazur z Hufca Ziemi Sanockiej
1.2.2.  Informujemy, że obchody Święta Patrona Hufca- W. Pola odbędą się  23 maja 2016.r. w Szkole Podstawowej w Berezce o godz. 14.30.  W ramach obchodów:
- 14.30 – Konkurs Wiedzy o W. Polu i konkurs recytatorski „Piękno poezji W. Pola”
- 16.00 – Uroczysta Msza Święta  w intencji poety, zuchów, harcerzy i instruktorów.
1.2.3. Informuję, że 7 BDSH z Mchawy uczestniczyła w akcji sadzenia lasu na terenie leśnictwa Górzanka.     W ramach współpracy z Nadleśnictwem Baligród 21 kwietnia harcerze zasadzili 500 jodełek. 
2.    Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję sztab HAL 2016 w składzie : phm. Małgorzata Kowalska –szef sztabu; pwd. Danuta Gałęza- Biega- z-ca, pwd. Danuta Ostalecka –członek sztabu
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1.  Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli organizację eliminacji wojewódzkich XXIV Ogólnopolskiego Harcerskiego Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”. Nagrody  ufundowane zostały przez Zarząd Powiatu Leskiego, Wydawnictwo „Bosz”, Wójta Gminy Baligród i Centrum Informacji Turystycznej w Baligrodzie, Nadleśnictwo Baligród , Hotel KARINO SPA  w Berezce i firmę „Druczek”. Słodki poczęstunek zapewniła  Piekarnia – Cukiernia „Szelców” oraz Firma „BORS” Państwa Barzyckich,  a organizacyjnie wsparła Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesku oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – filia w Lesku.  Wszystkim serdecznie dziękujemy.  Dziękujemy również dh. dh. Katarzynie Jaworskiej i Amelii Giefert  z  15 BDH w Hoczwi za uatrakcyjnienie konkursu pieśniami patriotycznymi oraz dh. Annie Kowalskiej z  1 BDW  za prowadzenie eliminacji.  Dziękujemy członkom jury za poświęcony czas i fachową ocenę.

Ks. hm. Tomasz Latoszek

 

 

Rozkaz L. 5/2016


 

 

 

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola                                                                                                                 Lesko, dnia 19.04.2016 r.

 

                                                                                    Rozkaz L.5/2016

 

1.        Zarządzenia i informacje
1.2    Informacje
1.2.1. Informuję, że w naradzie komendantów hufca i skarbników 2 kwietnia  w Rzeszowie uczestniczył komendant hufca ks.  hm. T. Latoszek i skarbnik hufca hm Renata Dembiczak
1.2.2. Informuję, że zajęcia na kursie drużynowych organizowanym przez Chorągiew Podkarpacką  w dniach 1-3.04.16 prowadziła phm. M. Kowalska.
1.2.3. Informuję, że w kursie przewodnikowskim zorganizowanym w formie spotkań weekendowych  uczestniczyły osoby wymienione w rozkazie L.4/15 i L.7/15 oraz dh. dh. Barbara Baum, Julia Wojciechowska, Daniela Bełej.
1.2.4. Informuję, że na przełomie maja i czerwca br. odbędzie się konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II. Forma konkursu i zakres materiału ogłoszony w regulaminie konkursu.
1.2.5.Podaję wyniki konkursów wielkanocnych. Jury w składzie: hm. T. Domożyk, pwd. K. Gałęza wyróżniło następujące prace:
Kartki świąteczne- I miejsce- Karolina Kaczmar;
II miejsce- Paulina Owsianik, Karolina Osękowska;
III miejsce- Marcin Osękowski- wszyscy 7 BDSH
Ozdoby wielkanocne/pisanki i inne  :
I miejsce- Hanna Grodzińska, Antonina Grodzińska- 28 BGZ; Katrzyna Jaworska, Maja Wasylewicz, Roksana Benewiat, Iza Wójcik- 15 BDH; Jakub Leicht- 7 BDSH ;
II miejsce- Amelia Giefert, Łucja Solon- 15 BDH; Klaudia Strzyż, Karolina Osękowska- 7 BDSH; 
III miejsce- Dominika Gnap, Olaf Buga, Ola Łuczejko, -15 BDH
 2.    Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Odwołuję komendę kursu przewodnikowskiego w składzie ks. hm. T. Latoszek/ SOKK – 413/2014/- komendant kursu; hm. T. Domożyk, phm. M. Kowalska, hm. J. Wojtas/BOKK -  417/2016/, hm. Renata Dembiczak/BOKK - 643/2015/ - członkowie - w związku z jego zakończeniem. Dziękuję w/w za prowadzenie zajęć. 
3.      Drużyny
3.2.  Zmiany organizacyjne
3.2.1.      Nadaję  Bieszczadzkiej Gromadzie Zuchowej w Polanie nr 1.
3.2.2.      Reaktywuję 2 BGZ w Baligrodzie, działającą przy Szkole Podstawowej w Baligrodzie.
3.2.3.      Reaktywuję 4  BGZ w Mchawie, działającą przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Mchawie.
3.3.  Zwolnienia i mianowania drużynowych :
3.3.1.      Mianuję Elżbietę Jagodzińską opiekunem 2 BGZ w Baligrodzie .
3.3.2.      Mianuję pwd. Danutę Ostalecką opiekunem 4 BGZ w Mchawie.
7.    Mianowania instruktorów
7.2 Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dn. 29.03.2016 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. Barbarze Baum- opiekun próby ks. hm. T. Latoszek
13. Inne
13.1. Na wniosek Kapituły Stopni Harcerskich otwieram próbę na stopień harcerki/harcerza orlego dh. dh. Annie Kowalskiej, Patrykowi Szumańskiemu.
13.2. Na wniosek Kapituły Stopni HO i HR otwieram próbę ma stopień HR dh. Damianowi Gądkowi. 


Ks. hm. Tomasz Latoszek

 

 

 

 

 

 

 


Rozkaz L. 4/2016

 

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola                                                                                                                 Lesko, dnia 22.03.2016 r.

                                                                                    Rozkaz L.4/2016

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim zuchom, harcerzom i instruktorom składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności,  pogody ducha, niechaj w te radosne święta Chrystus Zmartwychwstały błogosławi Wasze życie i napełni je zdrowiem, szczęściem i radością.
1.Zarządzenia i informacje
1.2.   Informacje
1.2.1. Informuję, że dnia 15 marca w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku odbył się Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej „Bieszczadzka Nutka” oraz Konkurs „Poezja i pieśni w języku obcym” . Uczestniczyły w nim: 24 BGZ Berezka, 15 BDH Hoczew, 7 BDSH Mchawa,  28 BGZ Myczków, 21 BDH Wołkowyja.,6 BDSH Średnia Wieś, 17 BGZ Uherce Min. Jury w składzie: hm. B. Wyszatycka, hm. T. Domożyk wyróżniło:
Kategoria zuchy: trzy równorzędne pierwsze miejsca: 24 BGZ Berezka, 28 BGZ Myczków, 17 BGZ Uherce Min.
Kategoria harcerze: pierwsze miejsce: 15 BDH Hoczew
Kategoria harcerze starsi: 6 BDSH Średnia Wieś i 7 BDSH Mchawa-pierwsze miejsce
Kategoria drużyny wielopoziomowe: 21 BDH Wołkowyja- pierwsze miejsce
W konkursie „Poezja i pieśni w języku obcym” wyróżniono:
Język ukraiński- pierwsze miejsce- Jaworska- 15 BDH Hoczew
Język angielski- 21 BDH Wołkowyja-pierwsze miejsce
Pamiątkowe dyplomy wręczali: komendant hufca - ks. hm. Tomasz Latoszek, z-ca komendanta hufca - phm. Małgorzata Kowalska i przewodnicząca jury dh. Bernadeta  Wyszatycka.Dziękuję opiekunom oraz innym
osobom za przygotowanie dzieci do festiwalu.
1.2.2. Podaję wyniki konkursu plastycznego „Bezpieczne ferie”. Jury w składzie: pwd. Krystyna Gałęza –Biega-  przew., hm. Tadeusz Domożyk, phm. Małgorzata Kowalska wyróżniło prace:
W kategorii zuchy:
 I miejsce – Aleksandra Nynyk 37 BGZ z Wołkowyi
II miejsce – Antonina Witkowska 37 BGZ z Wołkowyi
III miejsce – Piotr Hryniak 37 BGZ z Wołkowyi  i Angelika Wronowska 37 BGZ z Wołkowyi
W kategorii harcerze:
I miejsce – Łucja Solon  15 BDH z Hoczwi i Katarzyna Jaworska 15 BDH z Hoczwi
W kategorii harcerze starsi:
I miejsce -  Marcin Osękowski 7 BDSH  z Mchawy i  Karolina Kaczmar 7 BDSH z Mchawy

II miejsce – Karolina Różycka 7 BDSH  z Mchawy i Barbara Sidorska 7 BDSH  z Mchawy
1.2.4. Informuję, że dnia 18 marca odbyła się Droga Krzyżowa Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego w Zwierzyniu organizowana przez nasz hufiec. Z naszego hufca uczestniczyli członkowie komendy, komisji rewizyjnej, przewodniczący RPH oraz 1 BDW Berezka, 7 BDSH Mchawa, 15 BDH Hoczew, 1 BDH Polana oraz harcerze z Hufca Ziemi Sanockiej.
Mszy Św. na zakończenie Drogi Krzyżowej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Jan Wątroba ordynariusz diecezji rzeszowskiej. Liturgię Mszy przygotowali harcerki i harcerze naszego hufca, a oprawę muzyczną funkcjonariusze policji. Rozważania stacji I  i XII  z ramienia ZHP odczytali hm. Krystyna Paluch i hm. Jarosław Wojtas.
Dziękuję za przygotowanie liturgii słowa na Mszę Św. dh. Annie Kowalskiej z 7 BDSH z Mchawy, Katarzynie Jaworskiej z 15 BDH z Hoczwi. Dziękuję dh. dh. z 6 BDSH i 15 BDH tworzącym scholę. Dziękuję dh pwd
Danucie Gałęzie-Biega za przygotowanie pieśni mszalnych i pomoc w organizacji uroczystości. Dziękuję dh. phm. Krystynie Podsobińskiej i phm. Waldemarowi Rajchlowi za prowadzenie śpiewów w czasie liturgii. Dziękuję harcerkom i harcerzom z Hufca Ziemi Sanockiej oraz z Hufca Bieszczadzkiego w Lesku za włączenie się w nabożeństwo Drogi Krzyżowej szczególnie niosącym krzyż oraz wszystkim przedstawicielom służb czytającym rozważania.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1 Pochwały
12.1.1 Udzielam pochwały dh. phm. Małgorzacie Kowalskiej za przygotowanie organizacyjne Drogi Krzyżowej dla Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego.
12.1.2 Udzielam pochwały harcerzom z 15 BDH za obsługę nagłośnienia w trakcie Drogi Krzyżowej.


Ks. hm. Tomasz Latoszek

 

 


Rozkaz L. 3/2016

 

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola                                                                                                                 Lesko, dnia 1.03.2016 r.

 

                                                                                    Rozkaz L.3/2016
Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L.1/2016 z dnia 29.01.2016 r.
14. Odznaka kadry Kształcącej
14.3. Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej
14.3.3. Przedłużam do dnia 31 stycznia 2019 r. uprawnienia wynikające z posiadania Odznaki Kadry Kształcącej w stopniu brązowym hm. Jarosławowi Wojtasowi, Hufiec Bieszczadzki ZHP w Lesku i zmieniam numer odznaki na BOKK/417/2016
14.3.4. Przedłużam do dnia 31 stycznia 2019 r. uprawnienia wynikające z posiadania Odznaki Kadry Kształcącej w stopniu brązowym hm. Agnieszce Dereń, Hufiec Bieszczadzki ZHP w Lesku i zmieniam numer odznaki na BOKK/410/2016
15. Inne
15.1. Podaję do wiadomości decyzję komendy kursu komend hufców zorganizowanego przez Chorągiew Podkarpacką ZHP w okresie listopad 2015 r.-styczeń 2016 r.
Dyplom ukończenia Kursu Komendantów Hufców otrzymali:
Małgorzata Kowalska Hufiec Bieszczadzki ZHP w Lesku nr dyplomu 6/I/2016
Dyplom ukończenia kursu skarbników hufców otrzymali:
Danuta Gałęza- Biega- Hufiec Bieszczadzki ZHP w Lesku nr dyplomu 6/II/2016
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje

 

1.2.1.   Informuję, że 15 lutego 2016 r. odbyła się odprawa drużynowych połączona z warsztatami, w trakcie której omówiono sprawy bieżące i organizację najbliższych imprez. Drużynowi zostali zapoznani z projektem regulaminu „Współzawodnictwa gromad i drużyn”. Dziękujemy wszystkim obecnym za aktywny udział w odprawie.
1.2.2. Informuję, że 29 lutego w Berezce odbyły się uroczystości poświęcone bł. ks. phm. W. Frelichowskiemu-patronowi harcerstwa. Harcerze z 15 BDH w Hoczwi  i 7 BDSH w Mchawie przygotowali widowisko poświęcone naszemu patronowi. Mszę Św. w intencji Patrona, zuchów, harcerzy i instruktorów odprawili: ks. hm. Tomasz Latoszek- komendant hufca, ks.phm. Stanisław Gołyźniak i ks. pwd. Jarosław Wnuk.
W uroczystości reprezentowane były następujące gromady zuchowe i drużyny harcerskie: 28 BGZ z Myczkowa, GZ i 1 BDH z Polany, 15 BDH z Hoczwi. 7 BDSH z Mchawy i 1 BDW z Berezki. Dziękuję zuchom, harcerzom i instruktorom za liczny udział w uroczystościach.
Podczas uroczystości  wręczono Medal „Za Długoletnią Służbę Harcerską” hm. J. Wojtasowi, hm. T. Wojnarowi. Odznaczeniami Związku Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych wyróżnieni zostali: hm. T. Domożyk, hm. J. Wojtas, p. B. Knuth. Zuchy z 28 BGZ złożyli obietnicę zuchową, a harcerze z 7 BDSH przyrzeczenie harcerskie. Obietnicę i przyrzeczenie odebrał Komendant ks. hm. Tomasz Latoszek.
1.2.3. Przypominam drużynowym o zaktualizowaniu ewidencji ZHP i przesłaniu jej droga elektroniczną do hufca. Zwracam się z prośbą o wpłacanie składek zgodnie z ustalonymi terminami. Prosimy o przesłanie drogą elektroniczną ewidencji umundurowania.
1.2.4. Informuję, że 7 BDSH zorganizowała 2-dniowy biwak w ramach HAZ. Tematyka biwaku związana była z DMB. Odbyła się tematyczna zbiórka poświęcona patronowi harcerstwa – bł. ks. phm. W. Frelichowskiemu – przygotowująca do zdobycia sprawności „Dh. Wicka”
1.2.5. Informuję, że 15 BDH z Hoczwi zorganizowała biwak w ramach HAZ . Na biwaku harcerze przygotowywali się m.in. do złożenia przyrzeczenia.
1.2.6. Informuję, że phm. Małgorzata Kowalska uczestniczyła w warsztatach „ Matryca kompetencji – narzędzie wspierające rozwój instruktorów i przygotowanie do pełnienia funkcji” zorganizowanych przez CSI GK ZHP przy współpracy z KSI przy GK ZHP w dniu 27 lutego 2016 r. w Rzeszowie.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Udzielam pochwały 15 BDH z Hoczwi oraz 7 BDSH z Mchawy za przygotowanie widowiska poświeconego patronowi harcerstwa.
12..2. Dziękuję drużynowym za bezpieczne przeprowadzenie różnych form zajęć w trakcie HAZ.

 

 

 

 

 


Ks. hm. Tomasz Latoszek


 

Rozkaz L. 2/2016

 

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola                                                                                                                 Lesko, dnia 12.02.2016 r.

 

                                                                                    Rozkaz L.2/2016

 

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 13/2015 z dnia 31.12.2015 r.
Podaję do wiadomości:
14. Odznaka Kadry Kształcącej.
14.3. Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej
14.3.2. Przedłużam do dnia 30 grudnia 2018 roku uprawnienia wynikające z posiadania Odznaki Kadry Kształcącej  w stopniu brązowym hm. Renacie Dembiczak, Hufiec Bieszczadzki ZHP w Lesku   i zmieniam numer odznaki na BOKK/643/2015
14.3.3. Przedłużam do dnia 30 grudnia 2018 roku uprawnienia wynikające z posiadania Odznaki Kadry Kształcącej  w stopniu brązowym hm. Teresie Wronowskiej, Hufiec Bieszczadzki ZHP w Lesku      i zmieniam numer odznaki na BOKK/411/2015
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1.  Informuję, że 1 BDW z Berezki zorganizowała zimowy wypad, którego celem było doskonalenie umiejętności z zakresu topografii oraz survivalu. Dziękuję za podejmowanie ciekawych inicjatyw.
1.2.2. Przypominam, że do końca lutego  trwa konkurs plastyczny „Bezpieczne ferie”
1.2.3. Informuję, że 3 lutego 2016 r. w Sali Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku odbyły się hufcowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”. W konkursie wzięli udział przedstawiciele 28 BGZ z Myczkowa, 18 BDH z Myczkowa, 15 BDH z Hoczwi i 7 BDSH z Mchawy.
Jury w składzie: Henryk Wyszatycki – przewodniczący, hm. Tadeusz Domożyk, phm. Małgorzata Kowalska, przyznało następujące miejsca:
W kategorii zuchy :
I miejsce – Kamila Benewiat 28 BGZ Myczków

II miejsce – Paulina Benewiat 28 BGZ Myczków
III miejsce – Michał Wolak 28 BGZ Myczków
 W kategorii harcerze:
I miejsce – Gabriela Budziak  18 BDH Myczków
II miejsce – Aleksandra Łuczejko 15 BDH Hoczew
III miejsce – Julia Kardasz 18 BDH Myczków
 W kategorii harcerze starsi :
I miejsce – Karolina Różycka  7 BDSH Mchawa
II miejsce – Barbara Sidorska  7 BDSH Mchaw
2.   Hufiec
2.1.  Mianowania  w komendzie hufca
2.1.1.      Mianuję z dniem 1.02.2016 r. zastępcą namiestnika harcerskiego i starszoharcerskiego pwd. Danutę Ostalecką
3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1.  W związku ze zbyt małą liczbą  członków w drużynie, na wniosek drużynowego rozwiązuję 16 BDH w Berezce.  
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam  z funkcji drużynowej 7 BDSH z Mchawy phm. Małgorzatę Kowalską z dniem 1.02.2016 r.
3.3.2. Mianuję pwd. Danutę Ostalecką drużynową 7 BDSH w Mchawie z dniem 1.02.2016 r.
6. Harcerska Akcja Zimowa
6.1.2. Powołuję sztab Harcerskiej Akcji Zimowej w składzie:
Szef sztabu- phm. Małgorzata Kowalska;
z-ca pwd. Danuta Gałęza –Biega,
członek- pwd. Damian Gądek
 7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek HKSI z dnia 9.02.2016 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki/przewodnika dh. dh.: Anna Kowalska,
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.2. Wyróżnienia
12.2.1. W porozumieniu z Komendą Hufca wyróżniam medalem „Za  długoletnią Służbę Harcerską” hm. Tadeusza Wojnara
12.2.2. W porozumieniu z Komendą Hufca wyróżniam medalem „Za  długoletnią Służbę Harcerską” hm.
Joannę Matusik

 

 Ks. hm. Tomasz Latoszek

 

 

 

Rozkaz L. 1/2016

 

 

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola                                                                                                                 Lesko, dnia 24.01.2016 r.

                                                                                    Rozkaz L.1/2016

1.        Zarządzenia i informacje
1.2.   Informacje
1.2.1.           Informuję, że w konkursach świątecznych bożonarodzeniowych uczestniczyli przedstawiciele z :
15 BDH Hoczew, 24 BGZ Berezka,  7 BDSH Mchawa, 23 BDH Bóbrka, 37 BGZ Wołkowyja, 28 BGZ Myczków, 18 BDH Myczków, 6 BDSH Średnia Wieś.
Komisja w składzie:
hm. Anna  Domożyk – przew.
pwd.  Krystyna Gałęza
phm. Małgorzata Kowalska 
przyznała następujące miejsca:
w kategorii szopki:
I miejsce  - Kamila i Paulina Benewiat  - 28 BGZ  Myczków
II miejsce – Oliwia Turek - 28 BGZ  Myczków
III miejsce  - Antonina Grodzińska -  28 BGZ  Myczków
w kategorii  ozdoby świąteczne:
I miejsce  - Aleksandra Nynyk   - 37 BGZ  Wołkowyja
I miejsce -  Zuzanna Wyka -  37 BGZ  Wołkowyja
I miejsce  - Aleksandra Wolak  - 18 BDH Myczków
II miejsce – Julia Maszczak - 28 BGZ  Myczków
II miejsce  - Angelika  Wronowska  -  37 BGZ  Wołkowyja
II miejsce – Krzysztof Wasylewicz -  37 BGZ  Wołkowyja
III miejsce  - Michał Wolak - 28 BGZ  Myczków
kategorii  kartki świąteczne:
I miejsce  - Mariusz Pasławski   - 37 BGZ  Wołkowyja
II miejsce -  Ala  Barzycka -  18 BDH Myczków
II  miejsce  - Oliwia Martinger   - 37 BGZ  Wołkowyja
III miejsce – Amelia  Pasławska  -  37 BGZ  Wołkowyja
III miejsce  - Anna Jóźwiak  - 6 BDH  Średnia Wieś
III miejsce – Oliwia Tymejczyk  -18 BDH Myczków
w kategorii stroik :
I miejsce – Antonina Witkowska - 37 BGZ  Wołkowyja
wyróżnienie  - Oliwia Suchowiecka  - 16 BDH Berezka
wyróżnienie  - Katarzyna Jaworska -  15 BDH Hoczew
wyróżnienie – Patrycja Dacko - 23 BDH Bóbrka
1.2.2 Informuję o terminach imprez w  pierwszym kwartale 2016 r.:
 - Harcerskie Kolędowanie – spotkanie instruktorów i przyjaciół harcerstwa 7 stycznia 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Lesku
-     Konkurs plastyczny „Bezpieczne ferie” – termin 27.01. – 29.02 2016  wg regulaminu. Celem konkursu jest propagowanie bezpiecznych zachowań w trakcie ferii, popularyzowanie aktywności fizycznej i rozwijanie twórczości artystyczne. Prace  konkursowe będą prezentowane na wystawie w Bibliotece Pedagogicznej.
- Konkurs recytatorski „ Strofy o Ojczyźnie” – 3 lutego 2016 r. w sali kameralnej BDK
-  Dzień Myśli Braterskiej oraz uroczystości poświęcone bł. ks. W. Frelichowskiemu –   29 lutego 2016 r. w Berezce
-  Wielkanocny Konkurs Świąteczny – termin do 23 marca 2016 r. wg regulaminu
- Droga Krzyżowa Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego – marzec 2016 r.
- Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej „Bieszczadzka Nutka” oraz „Poezja i pieśń  w  języku obcym”  – 15 marca 2016 r.  - sali widowiskowej BDK
1.2.3. Dziękuję wszystkim instruktorom, instruktorom seniorom i przyjaciołom harcerstwa za uczestniczenie w harcerskim kolędowaniu, które odbyło się 7 stycznia 2016 r. w Sali Biblioteki  Pedagogicznej w Lesku. Szczególnie dziękuję kierownik biblioteki p. Krystynie Gałęza za udostępnienie sali. 
2.    Hufiec
2.2.    Mianowania w komendzie hufca
2.2.1.           Mianuję z dniem 1.12.2015 r. następujące Druhny i Druhów na członków Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich:
Hm. Renata Dembiczak- przewodnicząca komisji; z-ca przewodniczącej phm. Wanda Gosztyła; członkowie - hm. Anna Domożyk, hm. Barbara Kaluta, phm. Krystyna Rzecznik-Podsobińska
2.2.2.           Mianuję z dniem 1.12.2015 r. Dh hm. Tadeusza Domożyka Przewodniczącym Kręgu Instruktorskiego.
2.2.3.           Informuję, że w porozumieniu z komendą hufca na przewodniczącego RPH wybrano mgr Jana Kowalskiego - dyrektora Zespołu Szkół w Hoczwi. 

 Ks. hm. Tomasz Latoszek