Rozkazy 2018

Rozkaz  L. 1/2018

Związek Harcerstwa Polskiego                                    Lesko dnia,25.01.2018
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L.12/2017  z dnia 30.11.2017
3. Chorągiew
3.4.10. Mianuję hm. Tadeusza Domożyka pełnomocnikiem komendanta chorągwi na zjazd sprawozdawczy Hufca Bieszczadzkiego ZHP w Lesku  w dniu 28.11.2017 r.
Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L. 14/2017 z dnia 27.12.2017
1. Zarządzenia i informacje
1.2.3. Podaję do wiadomości, że z dniem 02.12.2017 r. Międzyhufcowa Komisja Stopni Instruktorskich w Sanoku przejmuje prowadzenie prób na stopień podharcmistrzyni/ podharcmistrza dla instruktorów z terenu Hufca Bieszczadzkiego ZHP w Lesku. Decyzja obowiązuje do dnia 5.01.219 r.
3. Chorągiew
3.3.10. Zwalniam hm Tadeusz Domożyka z funkcji pełnomocnika komendanta chorągwi na zjazd sprawozdawczy Hufca Bieszczadzkiego ZHP w Lesku, z dniem 29.11.2017
14.3. Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej
14.3.1. Przedłużam do dnia 27.12.2021 r. uprawnienia wynikające z posiadania OKK w stopniu srebrnym ks. hm. Tomaszowi Latoszkowi- Hufiec Bieszczadzki ZHP w Lesku i zmieniam nr odznaki na SOKK/413/2017
Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi L. 3/2018 z dnia 30.01.2018
3. Chorągiew
3.5.2. Powołuję z dniem 13 stycznia 2018 roku hm. Barbarę Kalutę w skład Międzyhufcowej Komisji Stopni Instruktorskich w Sanoku.
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1 Informuję, że w czasie ferii  będą zorganizowane biwaki w Baligrodzie i w Hoczwi organizowane przez 7 BDSH i 2 BDH  w Baligrodzie,  1 BDW w Berezce, 15 BDH w Hoczwi.
1.2.2. Informuję, że w 10-11 lutego 2018 r. w Harcówce w Hoczwi odbędzie się szkolenie instruktorskie „Pozyskiwanie środków dla hufca i drużyny”.
1.2.3. Informuję, że w sali Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesku odbyło się harcerskie kolędowanie, w którym uczestniczyli instruktorzy, drużynowi harcerki i harcerze oraz przyjaciele harcerstwa z terenu naszego hufca.
1.2.4. Informuję, że Hufcowy  Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej  odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. w Bieszczadzkim Domu Kultury, o godz. 14.00
1.2.5. Konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” będzie zorganizowany w marcu  w sali Biblioteki Miejskiej w Lesku . Tematyka: wiersze i proza związane z odzyskaniem niepodległości. Obowiązuje regulamin ubiegłoroczny.
2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję Sztab HAZ i HAL na 2018 r. w składzie: phm. Małgorzata Kowalska – szef sztabu oraz członkowie: pwd. Damian Gądek, pwd. Danuta Gałęza-Biega
2.3.2. Powołuję komendę kursu instruktorskiego „Pozyskiwanie środków dla hufca i drużyny” w składzie:  ks. hm. Tomasz Latoszek,  phm. Małgorzata Kowalska, hm. Jarosław Wojtas.
6.  Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Mianuję komendantem biwaków harcerskiego i zuchowego  w Baligrodzie phm. Małgorzatę Kowalską.

ks. hm. Tomasz Latoszek