Rozkazy 2017

 

 

Rozkaz  L. 3/2017

Związek Harcerstwa Polskiego                                    Lesko dnia,29.03.2017
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola

 1. Zarządzenia i informacje
Informacje
  - 
Informuję, że 3 marca 2017 r. HZKK przeprowadził w Szkole Podstawowej w Berezce warsztaty dla nauczycieli nt: ”Wolontariat – pomoc słabszym i potrzebującym”
-   
Informuję,  że 9 marca 2017 r. w Bieszczadzkim Domu Kultury Lesku odbyły się hufcowe eliminacje Ogólnopolskiego Harcerskiego Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”  W eliminacjach wieli udział reprezentacje następujących gromad drużyn: 28 BGZ z Myczkowa, 15 BDH  z Hoczwi, 23 BDH z Bobrki, 18 BDH z Myczkowa, 6 BDSH  z Średniej Wsi, 7 BDSH z Mchawy. Jury w składzie Henryk Wyszatycki i Bernadeta Wyszatycka przyznało następujące miejsca:
W kategorii zuchy:
I miejsce – Paulina Benewiat, II miejsce – Amelia Dymińska, III miejsce- Hanna Gradzińska (28 BGZ  z Myczkowa)
W kategorii harcerze:
I miejsce Gabriela Budziak(18 BDH Myvzków), II miejsce – Kamila Benewiat (18 BDH Myczków), III miejsce  - Natalia Lemieszczuk (23 BDH Bóbrka) i Dominika Łuczejko(15 BDH Hoczew)
W kategorii harcerze starsi:
I miejsce –Katarzyna Jaworska (6 BDSH Średnia Wieś),II miejsce –Maria Grzegorzek (7 BDSH Mchawa), III miejsce -  Kamil Opar (7 BDSH Mchawa), Aleksandra Łuczejko ( 6 BDSH Średnia Wieś) i Maciej Sawa (6 BDSH Średnia Wieś).
Dziękujemy drużynowym za przygotowanie uczestników i poświęcony czas. Dziękujemy Dyrekcji BDK za udostępnienie sali oraz członkom jury za szybkie podanie wyników.
   -   
Informuję, że dh. phm. M. Kowalska uczestniczyła w Sanoku w spotkaniu organizowanym przez chorągiew w sprawie zlotu wędrowników w Bieszczadach.
  -    
Informuję, że phm. M. Kowalska uczestniczyła w konferencji Instruktorskiej Chorągwi Podkarpackiej ZHP w dniach 3-5.02.17/ nr dyplomu 26/I/2017/, a dh. hm. B. Kaluta w warsztatach „Zmiany w systemie stopni instruktorskich”/nr dyplomu-6/XIII/2016/
-      
Informuję, że w dniach 17/18 marca w Zespole Szkół w Hoczwi odbył się biwak 15 BDH. Dziękuję drużynowej pwd. D. Gałęza- Biega za przygotowanie biwaku. Dziękuję członkom kursu przewodnikowskiego za przygotowanie ciekawych propozycji programowych na biwak i przeprowadzenie zajęć.Ks. hm. Tomasz Latoszek

 


Rozkaz  L. 2/2017

Związek Harcerstwa Polskiego                                  Lesko dnia,28.02.2017
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola

Wyjątki z rozkazu specjalnego Naczelnika ZHP nr Ls. 1/2017 z dnia 22.02.2017
11.2 Listy Pochwalne Naczelnika ZHP
Wyróżniam Listem Pochwalnym następujące Druhny i Druhów: Chorągiew Podkarpacka
163.  pwd. Danuta Gałęza- Biega   Hufiec Bieszczadzki
164. phm. Stanisław Gołyźniak  Hufiec Bieszczadzki
1.       Zarządzenia i informacje
1.2.Informacje
1.2.1. Podaję wykaz imprez na I półrocze warz z terminami i miejscem organizacji. Zaznaczamy, że terminy i miejsca organizacji mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od hufca.
I. Obchody Święta Patrona Harcerzy – Sanok 25 luty (program przesłany oddzielnie)
II. Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” Biblioteka Miejska Lesko,9 marzec godz.14,30. Hasło konkursu „Kolory polskie” Motto- „Wszystkiego przypomnieć nie zdołam”.
III. Konkurs Recytatorski „Wiersze o Wiśle”- Rok Rzeki Wisły- Biblioteka Miejska Lesko-28 marzec
IV. Droga Krzyżowa Zwierzyń- 7 kwiecień
V. Konkursy wielkanocne /pisanki, kartki świąteczne- prace składamy do 12 kwietnia
VI. Konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II – kwiecień lub maj
VII. Dni Patrona Hufca W. Pola- maj Berezka
VIII. Zlot hufca/ zakończenie obchodów 70-lecia hufca i roku harcerskiego, Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej, gra terenowa miejska/ 2-3 czerwiec- Gimnazjum Lesko. Godziny rozpoczęcia imprez i dokładne miejsce podamy tydzień przed imprezami lub wcześniej.
1.2.2.        Informuję, że w obchodach Święta Patrona Harcerzy bł. ks. phm. W. Frelichowskiego w Sanoku uczestniczyła delegacja hufca na czele z komendantem ks. hm. T. Latoszkiem. W skład delegacji weszli harcerze z 1 BDW, 1 BDH, 7 BDSH oraz przedstawiciele władz hufca- phm. M. Kowalska, ks. phm. St. Gołyźniak, pwd. J. Wnuk, hm. T. Domożyk, hm. A. Domożyk.
1.2.3.        Informuję , że uczestnikami kursu przewodnikowskiego są : Iza Galant, Aleksandra Szumańska, Maria Piątkowska, Anna Czubek, Dawid Grządziel, Patryk Szumański, Kacper Zięba, Bartosz Litera, Julia Sidorska, Patrycja Stanisławczyk.
2.       Hufiec
2.1. Powołanie kadry kursu przewodnikowskiego
2.2.1. Powołuję kadrę kursu pwd w składzie hm. T. Latoszek- komendant; członkowie: hm. T. Domożyk, phm. Dorota Kupczakiewicz, phm. Marek Kupczakiewicz, phm. M. Kowalska, hm. J. Wojtas, hm. R. Dembiczak.
7. Mianowania instruktorów
7.2. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek KSI z dnia 20.01.17 zamykam próbę na stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego dh.dh.  Anna Kowalska, Barbara Baum.
14. Sprostowania
14.1. Informuję ,że w warsztatach z qulingu zorganizowanych w Myczkowie w czasie ferii uczestniczyły zuchy z Myczkowa z drużynową hm. B. Kalutą oraz harcerka z 18 BDH .  Warsztaty prowadziła hm. A. Domożyk./rozkaz L.15/2016 pkt.2
14.2. Informuję, że w rozkazie L.15/2016 z dnia 29.12.16 w pkt. 7.2 – otwarcie próby na stopień pwd na wniosek KSI z dnia 28.12.16 r. pominięto dh. Aleksandra Szumańska-opiekun próby- pwd. K. Wronowska; Maria Piątkowska-opiekun próby-hm. T. Wronowska


Ks. hm. Tomasz Latoszek


Rozkaz  L. 1/2017

Związek Harcerstwa Polskiego                                  Lesko dnia,30.01.2017
Komendant Hufca Bieszczadzkiego
im. W. Pola


1.       Zarządzenia i informacje
1.2.Informacje
1.2.1. Informuję, że w harcówce w Hoczwi odbyło się Harcerskie Kolędowanie, które prowadził przew. Kręgu hm. T. Domożyk. Uczestniczyli w nim instruktorzy i przyjaciele harcerstwa. Wręczono Odznakę „ Zasłużony dla Hufca Bieszczadzkiego ZHP” dh. H. Wyszatyckiemu, a Medal „Za Długoletnią Służbę Harcerską” dh. B. Wyszatyckiej.
1.2.2. Informuję ,że w dniu 16.12.16 w Lesku odbyły się warsztaty dla opiekunów prób instruktorskich. Komendant warsztatów hm. R. Dembiczak- BOKK; kadra ks. hm. T. Latoszek – SOKK. W warsztatach uczestniczyli: hm. R. Dembiczak, phm. W. Gosztyła, hm. A. Dereń, hm. B. Kaluta, hm. A. Domożyk, hm. T. Domożyk,  phm. W. Kowalska, pwd. D. Gałęza-Biega, phm. St. Gołyźniak ,pwd. J. Wnuk, hm. T. Wronowska,  pwd. K. Wronowska, pwd. Z. Myrdek, hm. T. Latoszek, hm. W. Korczykowski.
1.2.3. Dziękuję wszystkim gromadom i drużynom, które zorganizowały zajęcia w miejscu zamieszkania w czasie HAZ. Informuję, że w harcówce w Hoczwi odbył się w dniach 27-29.01.16- kurs instruktorski” Zajęcia świetlicowe dla harcerzy”. Uczestniczyło w nim 12 instruktorów. W ZS w Myczkowie odbyły się w czasie ferii warsztaty dla zuchów i drużynowych zuchowych ”Zajęcia z qulingu na zbiórkach”. Warsztaty prowadziła hm. A. Domożyk. Komendant warsztatów hm. A. Dereń – BOKK. Uczestniczyły zuchy z Myczkowa oraz drużynowi z gm. Solina.
1.2.3. Przypominam o opłaceniu składek harcerskich i instruktorskich za I kwartał 2016 r.
1.2.4. Informuję, że w konkursach bożonarodzeniowych uczestniczyli przedstawiciele 7 BDSH, 15 BDH, 6 BDSH. Jury przyznało  pierwsze miejsca: kategoria kartki- Aleksandra Łuczejko- 6 BDSH, Patrycja Kępczyk- 7 BDSH; kategoria ozdoby: Dawid Galant- 7 BDSH
1.2.5. Informuję, że regulaminie przyznawania hufcowych wyróżnień nastąpiła zmiana. Obecnie pkt. 4 regulaminu brzmi” wyróżnienie przyznaje komendant hufca przedstawiając uzasadnienie komendzie na  ew. wniosek jej przedstawiciela ”.
12. Wyróżnienia, pochwały, nagrody
12.1. Wyróżniam w porozumieniu z komendą Medalem „ Za Długoletnią Służbę Harcerską” dh. Alicję Wiśniewską – zastępcę przewodniczącego RPH.
12.2. Wyróżniam Odznaką 100-lecia Harcerstwa Polskiego phm. Jana Palucha

 Hm. Tomasz Latoszek